HOTĂRÂRE nr. 85 din 13 iunie 2016privind numirea unui membru al Consiliului Naţional de Integritate
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016    În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 140 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSenatul îl numeşte pe domnul Chioveanu Paul în calitate de membru titular al Consiliului Naţional de Integritate, ca urmare a demisiei domnului Ciucu Ciprian, pentru diferenţa de mandat.Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Senatului din 13 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

    IOAN CHELARU
    Bucureşti, 13 iunie 2016.Nr. 85.------