HOTĂRÂRE nr. 394 din 2 iunie 2016 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale(actualizată până la data de 9 iunie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 254 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

  Bogdan Puşcaş

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  p. Ministrul energiei,

  Georgeta Corina Popescu,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 2 iunie 2016.Nr. 394.  +  AnexăNORMA 02/06/2016