ORDIN nr. 1.945 din 8 decembrie 2015privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 105.794/AC din 2 decembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj nr. 1.018 din 6 aprilie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 1.018 din 8 aprilie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, Avizul Ministerului Culturii nr. 5.540 din 23 septembrie 2015, Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 92.431 din 21 octombrie 2015, Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 211.443 din 9 octombrie 2015, Punctul de vedere al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură nr. 27.992/DP din 9 octombrie 2015,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Iulian Jugan,

  secretar de stat
  Bucureşti, 8 decembrie 2015.Nr. 1.945.-----