ORDIN nr. 646 din 18 mai 2016privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. DJC 227/2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 72 alin (2) din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 4 mai 2016, la articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Unităţile sanitare care efectuează internări nevoluntare trebuie să dispună de cameră de gardă şi de condiţii de spitalizare în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 487/2002, republicată."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii, interimar,

  Victor Dan Eugen Strâmbu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 18 mai 2016.Nr. 646.-------