HOTĂRÂRE nr. 329 din 4 mai 2016privind aprobarea stemelor comunelor Slobozia Ciorăşti şi Vulturu, judeţul Vrancea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stemele comunelor Slobozia Ciorăşti şi Vulturu, judeţul Vrancea, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2. (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2. (3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu
  Bucureşti, 4 mai 2016.Nr. 329.  +  Anexa 1.1STEMAcomunei Slobozia Ciorăşti, judeţul Vrancea  +  Anexa 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Slobozia Ciorăşti,judeţul VranceaDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Slobozia Ciorăşti se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În partea superioară, în câmp roşu, se află două spade de argint, încrucişate cu garda jos, având între spade sus o cruce de aur cu braţe egale, iar jos o semilună de aur urcătoare cu vârfurile în sus.În partea inferioară, în câmp de azur, se află un porumbel de argint cu aripile desfăcute, cu aureolă de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCele două spade încrucişate, crucea şi semiluna fac referire la bătălia de la Jilişte (sat component al comunei) din anul 1574, când Ioan Vodă cel Viteaz i-a învins pe turci.Porumbelul simbolizează libertatea (slobozenia), făcând aluzie la denumirea localităţii.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.2STEMAcomunei Vulturu, judeţul Vrancea  +  Anexa 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Vulturu,judeţul VranceaDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Vulturu se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite.În interiorul scutului, se află un vultur de argint, armat de aur (ciocul şi ghearele de aur), cu zborul deschis şi capul întors spre stânga, stând pe o colină de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateVulturul face referire la denumirea localităţii, care vine din legenda înfiinţării satului.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.----