HOTĂRÂRE nr. 349 din 11 mai 2016privind declararea zonei naturale "Acumulare Văcăreşti" ca parc natural şi instituirea regimului de arie naturală protejată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se declară zona naturală "Acumulare Văcăreşti" ca parc natural, cu denumirea "Parcul Natural Văcăreşti".  +  Articolul 2Se instituie regimul de arie naturală protejată pentru zona naturală "Acumulare Văcăreşti".  +  Articolul 3Parcul Natural Văcăreşti se delimitează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul culturii,

  Corina Şuteu

  p. Ministrul transporturilor,

  Alexandru Răzvan Cuc,

  secretar de stat

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj
  Bucureşti, 11 mai 2016.Nr. 349.  +  AnexăDESCRIEREAlimitelor pentru Parcul Natural Văcăreşti  +  Secţiunea 1 Descrierea limitelorLimitele Parcului Natural Văcăreşti sunt constituite de către limita exterioară a drumurilor de contur de pe coronamentul digului Acumulării Văcăreşti: a) limita nord-estică (dinspre Splaiul Unirii): porneşte pe drenul perimetral de la baza taluzului extern, la intersecţia Splaiul Unirii cu Strada Glădiţei şi continuă în linie dreaptă, în lungul digului şi şoselei, urmărind marginea dinspre Splaiul Unirii a spaţiului verde, spre sud-est, pe o lungime de 1.340 m, până în colţul nord-estic al amenajării, în dreptului canalului de deversare; b) limita estică (dinspre şoseaua Vitan-Bârzeşti): porneşte înspre sud pe drenul perimetral de la baza taluzului extern, din dreptul canalului de deversare, pe un traseu rectiliniu, urmărind marginea dinspre şoseaua Vitan-Bârzeşti a spaţiului verde, pe o lungime de 925 m; c) limita sudică (dinspre Şoseaua Olteniţei): urmăreşte conturul amenajării hidrotehnice, mai întâi înspre vest, pe o lungime de 310 m, apoi înspre sud-vest, pe o lungime de 440 m, până în dreptul intrării dinspre strada Săvineşti, apoi înspre nord-vest, pe o lungime de 415 m, până în dreptul intrării dinspre strada Ionescu Florea. De aici, limita continuă printr-o inflexiune în interior, în lungime de 220 m, în dreptul străzii Lunca Bârzeşti, apoi continuă din nou înspre vest, pe o lungime de 240 m, până în colţul sud-vestic al amenajării; d) limita vestică (dinspre Calea Văcăreşti): urmăreşte tot marginea amenajării hidrotehnice, mai întâi pe marginea superioară a lacului, apoi în lungul drenului perimetral de la baza taluzului extern, înspre nord, aproape rectiliniu, pe o lungime de 1.450 m, până în colţul nord-vestic al amenajării.  +  Secţiunea a 2-a Harta Parcului Natural Văcăreşti-------