ORDIN nr. 1.305 din 10 august 2012(*actualizat*)privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii(actualizat până la data de 11 mai 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • ----------În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

  Valentin Răducu Preda,

  secretar de stat
  Bucureşti, 10 august 2012.Nr. 1.305.  +  AnexăTARIFEpercepute de Regia Autonomă "AutoritateaAeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilorpentru care i-au fost delegate competenţe de cătreMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii  +  Capitolul 1 Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieniA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├────────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1 │Certificarea operatorilor de │ │ │ │ │ │transport aerian public (AOC) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.1 │Certificarea iniţială │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.1.1 │Tarif fix (stabilit în funcţie │euro/certificat │ │la depunerea cererii │ │ │de tipul de aeronavă cu cea mai │ │ │ │ │ │mare masă maximă la decolare): │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 2.000 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 │ │ 3.000 │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone│ │ 5.000 │ │ │ │(inclusiv) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 6.000 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 1.200 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 1.800 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Elicoptere multimotor operaţiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 2.000 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.1.2 │Tarife adiţionale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.1.2.1 │Tarif adiţional în funcţie de │euro/tip │ │la emiterea AOC │ │ │structura flotei de aeronave: │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 800 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 │ │ │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ 1.600 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone│ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 2.400 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 4.000 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 960 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 1.440 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Elicoptere multimotor operaţiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 1.600 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.1.2.2 │Tarif adiţional în funcţie de │ │ │ │ │ │specificaţiile de operare │ │ │la emiterea AOC │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │1.1.1.2.2.1│Tipuri de operaţiuni │euro/tip de │ │ │ │ │ │operaţiune şi │ │ │ │ │ │tip aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │A1 - Transport pasageri │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 │ │ │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ 100 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone│ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 200 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 300 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Elicoptere multimotor operaţiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 75 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │A2 - Cargo │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ h) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ i) │Avioane între 5,7 tone şi 15 │ │ │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ 100 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ j) │Avioane între 15 tone şi 40 tone│ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 200 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ k) │Avioane peste 40 tone │ │ 300 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ l) │Elicoptere monomotor │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ m) │Elicoptere multimotor │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ n) │Elicoptere multimotor operaţiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 75 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ o) │A3- Servicii medicale de urgenţă│ │ 300 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │1.1.1.2.2.2│Zone de operare │euro/zonă de │ 100 │ │ │ │ │operare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │1.1.1.2.2.3│Autorizări speciale: │euro/tip de │ │ │ │ │ │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Operaţiuni cu vizibilitate │ │ │ │ │ │redusă (LVO) │ │ 500 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Operaţiuni în condiţii cu │ │ 350 │ │ │ │specificaţii minime de perfor- │ │ │ │ │ │manţe de navigaţie (MNPS) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Operaţiuni pe rază extinsă cu │ │ 750 │ │ │ │avioane cu două motoare (ETOPS) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Operaţiuni de navigaţie aeriană │ │ │ │ │ │Basic/Precision (BRNAV/PRNAV) │ │ 350 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Operaţiuni în spaţiu aerian │ │ │ │ │ │delimitat cu minimă de separare │ │ │ │ │ │verticală redusă (RVSM) │ │ 350 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Operaţiuni în zone cu altimetrie│ │ │ │ │ │metrică │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Transportul aerian al bunurilor │ │ │ │ │ │periculoase │ │ 750 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2 │Modificarea certificatului de │ │ │ │ │ │operator aerian │ │ │la emiterea AOC │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2.1 │Introducerea de noi tipuri de │euro/tip de │ │ │ │ │aeronave: │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 900 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 │ │ │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ 1.800 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone│ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 2.700 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 4.500 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 1.080 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 1.620 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Elicoptere multimotor operaţiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 1.800 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2.2 │Introducerea de noi aeronave de │euro/aeronavă │ │ │ │ │acelaşi tip cu cele deja │ │ │ │ │ │înscrise în AOC: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 100 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 │ │ │ │ │ │tone (inclusiv) │ │ 160 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone│ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 230 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 300 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 100 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 160 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ g) │Elicoptere multimotor operaţiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 230 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2.3 │Modificarea specificaţiilor de │ │ │ │ │ │operare (se aplică tarifele │ │ │ │ │ │corespunzătoare de la pct. │ │ │ │ │ │A.1.1.1.2.2.3) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2.4 │Modificarea datelor de identifi-│euro/modificare │ 100 │la depunerea cererii │ │ │care a operatorului aerian │ │ │ │ │ │(nume, sediu social,adresă etc.)│ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.2.5 │Modificarea listei persoanelor │euro/persoană │ 200 │la emiterea AOC │ │ │acceptate în posturi manageriale│ │ │ │ │ │obligatorii │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.3 │Supravegherea menţinerii │ │ │ │ │ │condiţiilor de certificare: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.3.1 │Tarif în funcţie de structura │euro/an şi │ │până la sfârşitul lunii │ │ │flotei operate: │aeronavă │ │ianuarie pentru fiecare │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤an sau fracţiune de an │ │ a) │Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) │ │ 300 │pentru care se solicită │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤menţinerea valabilităţii │ │ b) │Avioane între 5,7 tone şi 15 │ │ 500 │certificatului de autori-│ │ │tone (inclusiv) │ │ │zare ori, după caz, până │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤la data expirării autori-│ │ c) │Avioane între 15 tone şi 40 tone│ │ 800 │zării, care este scadentă│ │ │(inclusiv) │ │ │prima │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ d) │Avioane peste 40 tone │ │ 1.000 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ e) │Elicoptere monomotor │ │ 350 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ f) │Elicoptere multimotor │ │ 450 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ g) │Elicoptere multimotor operaţiuni│ │ │ │ │ │maritime │ │ 500 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.3.2 │Tarif în funcţie de autorizările│euro/an şi tip │ │ │ │ │speciale deţinute pentru: │ de aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Operaţiuni în condiţii de │ │ 500 │până la sfârşitul lunii │ │ │vizibilitate redusă (LVO) │ │ │ianuarie pentru fiecare │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤an sau fracţiune de an │ │ b) │Operaţiuni în condiţii MNPS │ │ 350 │pentru care se solicită │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤menţinerea valabilităţii │ │ c) │Operaţiuni în condiţii ETOPS │ │ 750 │certificatului de autori-│ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤zare ori, după caz, până │ │ d) │Operaţiuni BRNAV/PRNAV │ │ 350 │la data expirării autori-│ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤zării, care este scadentă│ │ e) │Operaţiuni în spaţiu RVSM │ │ 350 │prima │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ f) │Operaţiuni în zone cu altimetrie│ │ 50 │ │ │ │metrică │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ g) │Transportul aerian al bunurilor │ │ 750 │ │ │ │periculoase │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.4 │Supravegherea asigurării de │ │ │lunar, până la sfârşitul │ │ │către operator a siguranţei │ │ │lunii următoare celei │ │ │operării aeronavelor │ │ │pentru care s-a efectuat │ │ │ │ │ │supravegherea │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.4.1 │Pentru operatori aerieni de │ │ │ │ │ │transport public cu aeronave │ │ │ │ │ │având masa de decolare sub │ │ │ │ │ │15.000 kg: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤*)Tariful minim aplicabil│ │ a) │Până la 10 locuri pentru pasa- │euro/ora de zbor│1,00 (dar nu │pe an/aeronavă se │ │ │geri sau până la 1,2 t marfă │ │mai puţin de │plăteşte până la sfârşi- │ │ │ │ │300 euro/an │tul lunii ianuarie a │ │ │ │ │aeronavă) │anului calendaristic │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤următor anului în care a │ │ b) │Între 11 şi 20 de locuri pentru │euro/ora de zbor│1,25 (dar nu │fost valabil documentul │ │ │pasageri sau între 1,2 şi 2,4 t │ │mai puţin de │de autorizare. │ │ │marfă │ │400 euro/an │ │ │ │ │ │aeronavă) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ c) │Peste 20 de locuri pentru pasa- │euro/ora de zbor│1,85 (dar nu mai│ │ │ │geri sau peste 2,4 t marfă │ │puţin de │ │ │ │ │ │600 euro/an │ │ │ │ │ │aeronavă) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.4.2 │Pentru operatori aerieni de │ │ │ │ │ │transport public cu aeronave │ │ │ │ │ │având masa de decolare peste │ │ │ │ │ │15.000 kg, care execută: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Transport de pasageri │euro/1.000 │ 0,1 │ │ │ │ │pasageri per km │ │ │ │ │ │- zburat │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Transport de marfă │euro/1.000 tone │ 0,25 │ │ │ │ │per km - zburat │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.5 │Aprobarea închirierii de │euro/aeronavă şi│ 100 │la depunerea cererii │ │ │aeronave în sistem "wet" │lună sau frac- │ │ │ │ │ │ţiune de lună │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.1.6 │Eliberarea unui duplicat după │euro/certificat │ 50 │la emiterea duplicatului │ │ │certificatul de operator aerian │ │ │(a se vedea cap. 12 │ │ │ │ │ │"Condiţii generale de │ │ │ │ │ │aplicare a tarifelor" │ │ │ │ │ │pct. 1 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2 │Autorizarea operatorilor aerieni│ │ │ │ │ │(AOA) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.1 │Autorizarea iniţială │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.1.1 │Tarif fix │euro/autorizare │ 1.000 │la depunerea cererii │ │ │(Include maximum 3 tipuri de │ │ │ │ │ │operaţiuni de lucru aerian) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.1.2 │Tarife adiţionale: │ │ │la emiterea AOA │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Tarif adiţional în funcţie de │euro/tip de │ 800 │ │ │ │structura parcului de aeronave │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Tarif adiţional în funcţie │euro/operaţiune │ 50 │ │ │ │tipurile de operaţiuni │ │ │ │ │ │suplimentare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.2 │Modificarea autorizaţiei de │ │ │ │ │ │operator aerian: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Modificarea prin introducerea de│euro/tip de │ 800 │la emiterea AOA │ │ │noi tipuri de aeronave │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Modificarea prin introducerea de│euro/aeronavă │ 50 │la emiterea AOA │ │ │aeronave de acelaşi tip cu cele │ │ │ │ │ │înscrise deja în AOA │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Modificarea prin adăugarea de │euro/operaţiune │ 50 │la emiterea AOA │ │ │noi operaţiuni autorizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ d) │Modificarea datelor de identifi-│euro │ 100 │la depunerea cererii │ │ │care a operatorului aerian │ │ │ │ │ │(nume, sediu social,adresă etc.)│ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.3 │Supravegherea menţinerii condi- │euro/an şi │ 150 │până la sfârşitul │ │ │ţiilor de autorizare: │aeronavă │ │lunii ianuarie pentru │ │ │ │ │ │fiecare an sau fracţiune │ │ │ │ │ │de an pentru care este │ │ │ │ │ │valabilă autorizaţia │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.4 │Supravegherea asigurării sigu- │euro/ora de zbor│ │ │ │ │ranţei operării aeronavelor de │ │ │ │ │ │către operatorul deţinător de │ │ │ │ │ │AOA următoare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ 1.2.4.1 │Pentru operatori cu: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ a) │Aeronave cu masa maximă la │ │ │lunar, până la sfârşitul │ │ │decolare până la 2.730 kg │ │0,25 (dar nu mai│lunii următoare celei │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤puţin de │pentru care s-a efectuat │ │ b) │Aeronave cu masa maximă la │ │40 euro/an şi │supravegherea │ │ │decolare între 2.731 kg şi │ │tip de aeronavă)│ │ │ │15.000 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ c) │Aeronave cu masa maximă la │ │0,35 (dar nu mai│ │ │ │decolare peste 15.001 kg │ │puţin de │ │ │ │ │ │195 euro/an şi │ │ │ │ │ │tip de aeronavă)│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.5 │Alte tarife aplicabile operato- │euro/aeronavă │ │ │ │ │rilor aerieni deţinători de AOA │închiriată şi │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤lună sau frac- ├────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.5.1 │Aprobarea închirierii de │ţiune de lună │ 100 │la emiterea scrisorii │ │ │aeronave în sistem "wet" │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.6 │Modificarea listei persoanelor │euro/persoană │ 150 │la eliberarea scrisorii │ │ │acceptate în posturi manageriale│ │ │de acceptare │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.2.7 │Eliberarea unui duplicat după │euro/autorizaţie│ 50 │la emiterea duplicatului │ │ │autorizaţia de operator aerian │ │ │(a se vedea cap. 12 │ │ │ │ │ │pct. 1) │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3 │Certificarea operatorilor │ │ │ │ │ │aerieni de baloane/dirijabile │ │ │ │ │ │(AOC-B) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.1 │Certificarea iniţială │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.1.1 │Tarif fix │euro/certificat │ │la depunerea cererii │ │ │(stabilit în funcţie de tipul de│ │ │ │ │ │aeronavă cu capacitatea cea mai │ │ │ │ │ │mare): │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 900 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Între 11 şi 20 de pasageri │ │ 1.100 │ │ │ │(inclusiv) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 1.300 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.1.2 │Tarife adiţionale: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.1.2.1 │Tarif adiţional în funcţie de │euro/tip │ │la emiterea AOC │ │ │structura flotei de baloane/ │aeronavă │ │ │ │ │dirijabile operate: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 450 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Între 11 şi 20 de pasageri │ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 550 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 650 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.2 │Modificarea certificatului de │ │ │ │ │ │operator aerian - baloane │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.2.1 │Introducerea de noi tipuri de │euro/tip de │ │la emiterea AOC │ │ │baloane/dirijabile: │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 450 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Între 11 şi 20 de pasageri │ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 550 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 650 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.2.2 │Introducerea de noi baloane/ │euro/aeronavă │ │la depunerea cererii │ │ │dirijabile de acelaşi tip cu │ │ │ │ │ │cele deja înscrise în AOC-B: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ a) │Până la 10 pasageri (inclusiv) │ │ 50 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ b) │Între 11 şi 20 de pasageri │ │ │ │ │ │(inclusiv) │ │ 60 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ c) │Peste 21 de pasageri (inclusiv) │ │ 75 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.3 │Supravegherea menţinerii condi- │euro/an şi tip │ 450 │până la sfârşitul lunii │ │ │ţiilor de autorizare │de aeronavă │ │ianuarie pentru fiecare │ │ │ │ │ │an sau fracţiune de an │ │ │ │ │ │pentru care se solicită │ │ │ │ │ │menţinerea valabilităţii │ │ │ │ │ │certificatului de autori-│ │ │ │ │ │zare ori, după caz, până │ │ │ │ │ │la data expirării autori-│ │ │ │ │ │zării, care este scadentă│ │ │ │ │ │prima │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.3.4 │Eliberarea unui duplicat după │euro/certificat │ 50 │la emiterea duplicatului │ │ │AOC-B │ │ │(a se vedea cap. 12 │ │ │ │ │ │pct. 1) │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.4 │Operaţiuni de aviaţie generală │ │ │la emiterea scrisorii │ │ │efectuate cu aeronave complexe │ │ │de aprobare │ │ │motorizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.4.1 │Aprobarea iniţială │euro/tip de │ 500 │ │ │ │ │aeronavă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.4.2 │Modificarea aprobării │euro/tip de │ 250 │ │ │ │ │aeronavă │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiţii de aplicare1. Prin tip de aeronavă se înţelege tipul de aeronavă care se solicită a fi inclus în autorizare, în cadrul fiecărei categorii prevăzute la cap. 1, conform certificatului de tip.2. Tariful pentru evaluarea în vederea acordării sau completării autorizării se stabileşte, după caz, prin cumulul tarifelor fixe cu tarifele stabilite pentru fiecare tip de aeronavă din cadrul fiecărei categorii de masă prevăzute.3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condiţiile şi finanţarea necesare pentru realizarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în "dry lease" şi pentru pregătirea personalului de supraveghere al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor şi aprobat de AACR. De asemenea, solicitantul va furniza pe cheltuiala sa AACR un set complet al documentaţiei tehnice privind descrierea, exploatarea, întreţinerea şi asigurarea continuităţii navigabilităţii aeronavei respective.4. Condiţiile prevăzute la pct. 3 se aplică şi aeronavelor care fac obiectul completării autorizării conform pct. A.1.1.2.1.5. Eliberarea certificatului de operator aerian sau a documentelor aferente completării acestuia se face în contul tarifelor plătite pentru evaluarea în vederea autorizării iniţiale, respectiv pentru completarea autorizării şi în condiţiile prevăzute la pct. 3.6. Pentru operatorii care au o structură mixtă a parcului de aeronave şi/sau execută în aceeaşi perioadă zboruri de categorie diferită, sumele datorate pentru supravegherea asigurării de către operator a siguranţei operării aeronavelor se calculează în baza tarifelor corespunzătoare tipurilor de aeronave utilizate şi categoriilor de zboruri efectuate în perioada de referinţă.7. Tarifele pentru activitatea de supraveghere, indicate la pct. A.1.1.3 şi A.1.2.3, se vor aplica tuturor aeronavelor pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este autorizat să desfăşoare mai multe tipuri de activităţi, respectiv transport aerian public şi/sau lucru aerian, tariful pentru supraveghere se stabileşte prin cumularea tarifelor specifice corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate.8. Prelungirea valabilităţii autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii permanente efectuate de către AACR şi în condiţiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate.9. Pentru reautorizare în urma unei revocări se percep tarifele stabilite pentru autorizarea iniţială.10. În tarifele percepute conform pct. A. 1.1.4.2, "un pasager per kilometru zburat" se consideră efectuat când un pasager este transportat un kilometru. Calcularea "pasagerilor per kilometri zburaţi" se efectuează prin însumarea produselor obţinute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportaţi în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurşi de toţi pasagerii plătitori. Acest tarif este definit conform indicatorului ICAO "passenger kilometers performed".11. Tarifele achitate în avans pentru operaţiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului, sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată şi se determină în funcţie de orele de manoperă consumate şi de tariful pe ora de consultanţă.12. Tarifele privind operaţiunile LVO, prevăzute la pct. A.1.1.1.2.2.3 lit. a) şi la pct. A.1.1.3.2 lit. a), se aplică şi la modificarea categoriei de apropiere.13. Tarifele privind operaţiunile RNAV, prevăzute la pct. A. 1.1.1.2.2.3 lit. d) şi la pct. A.1.1.3.2 lit. d), se aplică şi la modificarea preciziei de navigaţie. De exemplu, un operator care deţine specificaţia RNAV (BRNAV) şi doreşte obţinerea specificaţiei PRNAV va achita acest tarif.14. Tarifele indicate la pct. A.1.4 nu se aplică organizaţiilor de pregătire autorizate.  +  Capitolul 2 Certificarea de navigabilitate a aeronavelorA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1│Certificatul de evaluare a │ │ │la depunerea cererii │ │ │navigabilităţii (CEN) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1│Eliberarea certificatului de │ │ │ │ │ │evaluare a navigabilităţii EASA │ │ │ │ │ │Form 15a pe baza evaluării AACR │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.1│Baloane │ euro/aeronavă │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.2│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 600│ │ │ │până la 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.3│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 1.100│ │ │ │peste 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.4│Elicoptere monomotor │ euro/aeronavă │ 650│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.5│Elicoptere bimotor │ euro/aeronavă │ 850│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.1.6│Alte tipuri de aeronave │ euro/aeronavă │ 450│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.1.2│Eliberarea certificatului de │ euro/aeronavă │ 250│ │ │ │evaluare a navigabilităţii EASA │ │ │ │ │ │Form 15a pe baza recomandării │ │ │ │ │ │unei organizaţii autorizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2│Evaluarea aeronavelor în vederea│ │ │la depunerea cererii │ │ │eliberării certificatului de │ │ │ │ │ │navigabilitate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1│Certificat de navigabilitate │ │ │ │ │ │EASA Form 25 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.1│Baloane │ euro/aeronavă │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.2│Avioane cu masa de decolare până│ euro/aeronavă │ 300│ │ │ │la 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.3│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 450│ │ │ │peste 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.4│Elicoptere monomotor │ euro/aeronavă │ 300│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.5│Elicoptere bimotor │ euro/aeronavă │ 350│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.1.6│Alte tipuri de aeronave │ euro/aeronavă │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2│Certificat de navigabilitate │ │ │ │ │ │restrictiv EASA Form 24 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.1│Baloane euro/aeronavă 450 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.2│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 700│ │ │ │până la 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.3│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 1.400│ │ │ │peste 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.4│Elicoptere monomotor │ euro/aeronavă │ 750│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.5│Elicoptere bimotor │ euro/aeronavă │ 1.100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.2.6│Alte tipuri de aeronave │ euro/aeronavă │ 500│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3│Certificat de navigabilitate │ │ │ │ │ │pentru export pentru aeronave de│ │ │ │ │ │serie, noi sau utilizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.1│Baloane │ euro/aeronavă │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.2│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 250│ │ │ │până la 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.3│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 350│ │ │ │peste 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.4│Elicoptere monomotor │ euro/aeronavă │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.5│Elicoptere bimotor │ euro/aeronavă │ 300│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.2.3.6│Alte tipuri de aeronave │ euro/aeronavă │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3│Eliberarea autorizaţiei de zbor │ │ │la depunerea cererii │ │ │pentru aeronave noi sau │ │ │ │ │ │utilizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.1│Baloane │ euro/aeronavă │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.2│Avioane cu masa de decolare până│ euro/aeronavă │ 300│ │ │ │la 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.3│Avioane cu masa de decolare │ euro/aeronavă │ 450│ │ │ │peste 5.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.4│Elicoptere monomotor │ euro/aeronavă │ 350│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.5│Elicoptere bimotor │ euro/aeronavă │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.3.6│Alte tipuri de aeronave │ euro/aeronavă │ 300│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.4│Eliberarea certificatului de │ euro/aeronavă │ 100│la depunerea cererii │ │ │autorizare a instalării │ │ │ │ │ │echipamentului radio de aeronavă│ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.5│Eliberarea certificatului de │ euro/aeronavă │ 100│la depunerea cererii │ │ │zgomot │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.6│Modificarea datelor din │euro/certificat│ 50│la depunerea cererii │ │ │certificatele de navigabilitate,│ │ │ │ │ │de zgomot, de autorizare a │ │ │ │ │ │instalării echipamentului radio │ │ │ │ │ │de aeronavă etc. │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.7│Eliberarea de duplicate după │euro/certificat│ 50│la depunerea cererii │ │ │certificatele de navigabilitate,│ │ │ │ │ │zgomot, autorizare a instalării │ │ │ │ │ │echipamentului radio de aeronavă│ │ │ │ │ │etc. │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 2.8│Evaluarea aeronavelor în vederea acordării permisului de zbor naţional iniţial │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 2.8.1│Aeronave istorice │ euro/aeronavă │ 500│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 2.8.2│Aeronave destinate cercetării, │ euro/aeronavă │ 630│ │ │ │experimentării şi scopurilor │ │ │ │ │ │ştiinţifice │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ la depunerea cererii │ │ 2.8.3│Aeronave construite de amatori │ euro/aeronavă │ 630│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 2.8.4│Aeronave ex-militare │ euro/aeronavă │ 720│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 2.8.5│Vehicule aeriene fără pilot la │ euro/aeronavă │ 540│ │ │ │bord (UAV) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 2.9│Evaluarea aeronavelor în vederea menţinerii valabilităţii permisului de zbor naţional │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 2.9.1│Aeronave istorice │ euro/aeronavă │ 250│la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 2.10│Evaluarea aeronavelor în vederea reînnoirii/prelungirii valabilităţii permisului de zbor │ │ │naţional │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 2.10.1│Aeronave destinate cercetării, │ euro/aeronavă │ 250│ │ │ │experimentării şi scopurilor │ │ │ │ │ │ştiinţifice │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 2.10.2│Aeronave construite de amatori │ euro/aeronavă │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ la depunerea cererii │ │ 2.10.3│Aeronave ex-militare │ euro/aeronavă │ 300│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 2.10.4│Vehicule aeriene fără pilot la │ euro/aeronavă │ 300│ │ │ │bord (UAV) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.11│Verificarea în vederea aprobării│euro/om/oră de │ 45│minimum 90 euro la │ │ │unei modificări a proiectului │investigaţie │ │depunerea cererii, restul│ │ │unei aeronave │ │ │la data eliberării │ │ │ │ │ │aprobării, în baza │ │ │ │ │ │postcalculului │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.12│Analiza unui program de │ euro/program │ 200│la depunerea programului │ │ │întreţinere pentru un tip de │ │ │ │ │ │aeronavă în vederea aprobării │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.13│Analiza unui contract de │ euro/contract │ 50│la depunerea cererii │ │ │întreţinere în vederea aprobării│ de întreţinere│ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiţii de aplicare1. Tarifele prevăzute pentru reînnoirea permisului de zbor naţional al aeronavei nu se percep de la operatorii autorizaţi, fiind incluse în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.2. În condiţiile în care, ca urmare a investigaţiilor efectuate, se constată că evaluarea sau verificarea conduce la un rezultat negativ şi, în concluzie, permisul de zbor ori aprobarea nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.3. Tarifele pentru analiza unui program de întreţinere pentru o aeronavă şi analiza unui contract de întreţinere, prevăzute la pct. A.2.12, respectiv pct. A.2.13, nu se percep în cazul organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii sau al aeronavelor aflate sub incidenţa anexei II la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Avia ţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2.004/36/CE.4. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilităţii şi evaluarea de navigabilitate este efectuată de AACR, tarifele prevăzute la pct. A.2.2 nu se percep.5. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilităţii şi evaluarea de navigabilitate este efectuată de către o organizaţie autorizată, tariful prevăzut la pct. A.2.1.2 nu se percepe.6. În aplicarea prezentului document, prin alte tipuri de aeronave se înţelege orice aeronavă care nu face parte din categoriile avion, elicopter sau balon (de exemplu, planor, motoplanor etc.).  +  Capitolul 3 Înmatricularea aeronavelor şi înscrierea menţiunilor în registrul foilor de sarciniA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3.1│Rezervarea înmatriculării/ │ euro/aeronavă │ 45│ │ │ │identificării aeronavelor │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.2│Certificarea înmatriculării/ │ │ │ │ │ │identificării aeronavelor │ │ │ │ │ │a) aeronave cu MTOW ≤ 5.700 kg │ euro/aeronavă │ 90│ │ │ │b) aeronave cu MTOW > 5.700 kg │ euro/aeronavă │ 180│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.3│Certificarea radierii sau │ euro/aeronavă │ 90│ │ │ │neînmatriculării aeronavelor │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.4│Efectuarea modificărilor în │ euro/aeronavă │ 45│ │ │ │Registrul unic de înmatriculare/│ │ │ la depunerea cererii │ │ │identificare a aeronavelor │ │ │ │ │ │civile │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.5│Înscrierea unor menţiuni în │ euro/aeronavă │ 180│ │ │ │Registrul foilor de sarcini │ │ │ │ │ │(înscriere primară) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.6│Modificarea stării sarcinilor în│euro/modificare│ 135│ │ │ │Registrul foilor de sarcini │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.7│Furnizarea de informaţii din │ euro/aeronavă │ 45│ │ │ │Registrul unic de înmatriculare/│ │ │ │ │ │identificare a aeronavelor │ │ │ │ │ │civile sau din Registrul foilor │ │ │ │ │ │de sarcini │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 3.8│Eliberarea de duplicate după │ euro/aeronavă │ 45│ │ │ │certificatele de identificare, │ │ │ │ │ │înmatriculare, neînmatriculare, │ │ │ │ │ │radiere şi după cele care atestă│ │ │ │ │ │înscrierea/mutaţia sarcinii │ │ │ │ │ │constituite asupra aeronavelor │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiţii de aplicare1. Prin eliberarea în regim de urgenţă a unuia din documentele menţionate în prezentul capitol se înţelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum o zi lucrătoare(24 de ore) de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine în temeiate, AACR îşi rezervă dreptul de a refuza emiterea în regim de urgenţă a documentelor menţionate în prezentul capitol.2. În cazul în care procedura administrativă de emitere a unuia din documentele menţionate în prezentul capitol nu poate fi finalizată din vina exclusivă a solicitantului, contravaloarea achitată pentru serviciul ce urma să fie prestat de AACR nu se va returna solicitantului.  +  Capitolul 4 Autorizări pentru procese specialeA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.1│Autorizarea sudorilor din │ │ │ │ │ │aeronautica civilă │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.1.1│Evaluare în vederea autorizării │euro/procedeu │ 200│la depunerea cererii │ │ │iniţiale/prelungirii/extinderii/│de sudare/grupă│ │ │ │ │procedeu de sudare/grupă de │de materiale/ │ │ │ │ │materiale │persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.1.2│Menţinerea valabilităţii │euro/procedeu │ 100│anual │ │ │condiţiilor de autorizare │de sudare/grupă│ │ │ │ │ │de materiale/ │ │ │ │ │ │persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.1.3│Evaluarea dosarului de acceptare│ euro/persoană │ 50│la depunerea cererii │ │ │a sudorului coordonator/ │ │ │ │ │ │organizaţiei │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.1.4│Reexaminarea sudorilor de │euro/procedeu │ 100│la depunerea cererii │ │ │aviaţie │de sudare/grupă│ │ │ │ │ │de materiale/ │ │ │ │ │ │persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2│Autorizarea operatorilor ce efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă (NDT) │ ├───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.2.1│Evaluare în vederea autorizării iniţiale/reautorizării/extinderii │ ├───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.2.1.1│Examinarea operatorilor de nivel 1 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 100│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤la depunerea cererii │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ 50│ │ │ │ │ autorizare │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2.1.2│Examinarea operatorilor de nivel 2 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 150│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤ │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ 50│ │ │ │ │ autorizare │ │la depunerea cererii │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2.1.3│Examinarea operatorilor de nivel 3 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 250│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤ │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ 50│ │ │ │ │ activitate │ │la depunerea cererii │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 250│ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │c) practică nivel 2 │ euro/metodă │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.2.2│Supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor de autorizare │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2.2.1│Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 1 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 10│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤ │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ 5│ anual, │ │ │ │ autorizare │ │ la depunerea cererii │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 10│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2.2.2│Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 2 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 15│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤ │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ 10│ anual, │ │ │ │ autorizare │ │ la depunerea cererii │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 15│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.2.2.3│Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 3 │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ │a) pentru metodele volumetrice │ euro/metodă │ 20│ │ │ │(UT), la care se adaugă pentru ├───────────────┼────────────────┤ │ │ │fiecare domeniu │euro/domeniu de│ │ anual, │ │ │ │ autorizare │ │ la depunerea cererii │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ │b) pentru alte metode │ euro/metodă │ 20│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 4.2.3│Reexaminare teoretică pentru │ euro/metodă/ │ 80│ │ │ │operatorii de nivel 1, 2 şi 3 │ persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 4.2.4│Reexaminarea practică pentru │ euro/metodă/ │ 30│ │ │ │operatorii de nivel 1, 2 şi 3 │ persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 4.3│Autorizarea centrelor de instruire a personalului ce efectuează examinări nedistructive în │ │ │aeronautica civilă (NDT) │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 4.3.1│Autorizarea iniţială/ │ euro │ 1.500│ │ │ │Reautorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 4.3.2│Analiza şi aprobarea │ euro/metodă │ 800│ │ │ │suporturilor de curs │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ la depunerea cererii │ │ 4.3.3│Analiza şi aprobarea programelor│ euro/metodă │ 50│ │ │ │de instruire │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 4.3.4│Modificarea domeniului de │ euro/metodă │ 100│ │ │ │autorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4.3.5│Supravegherea menţinerii │ euro/an │ 1.200│în primul trimestru │ │ │condiţiilor de autorizare │ │ │pentru fiecare an pentru │ │ │ │ │ │care este valabil │ │ │ │ │ │certificatul de │ │ │ │ │ │autorizare │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiţii de aplicare1. Cheltuielile privind efectuarea examinării teoretice şi practice se suportă de către solicitant.2. În condiţiile în care, ca urmare a examinării/evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, tarifele încasate nu se returnează.3. Pentru nivelul 1 limitat se percep tarifele de la nivelul 1, adică cele prevăzute la pct. A.4.2.1.1, A.4.2.2.1, A.4.2.3, respectiv A.4.2.4.  +  Capitolul 5 Autorizarea organizaţiilor de producţie pentru aeronautica civilăA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.1│Investigaţii în cadrul │ │ │ │ │ │proceselor de autorizare │ │ │ │ │ │iniţială în conformitate cu │ │ │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003│ │ │ │ │ │al Comisiei din 24 septembrie │ │ │ │ │ │2003 de stabilire a normelor de │ │ │ │ │ │punere în aplicare privind │ │ │ │ │ │certificarea pentru │ │ │ │ │ │navigabilitate şi mediu a │ │ │ │ │ │aeronavelor şi a produselor, │ │ │ │ │ │reperelor şi dispozitivelor, │ │ │ │ │ │precum şi certificarea │ │ │ │ │ │întreprinderilor de proiectare │ │ │ │ │ │şi producţie, partea 21, │ │ │ │ │ │secţiunea A şi secţiunea B │ │ │ │ │ │capitolul G │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.1.1│Pentru organizaţii cu un singur │euro/ora de │ 45 (minimum │la depunerea cererii şi │ │ │amplasament │investigaţie/ │ 1.500 euro) │regularizare pe parcursul│ │ │ │auditor │ │desfăşurării │ │ │ │ │ │investigaţiei, conform │ │ │ │ │ │pct. B.2.1 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.1.2│Pentru organizaţii cu un │ │ │ │ │ │amplasament principal şi unul │ │ │ │ │ │sau mai multe amplasamente │ │ │ │ │ │adiţionale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.1.2.1│Pentru amplasamentul principal │euro/ora de │ 45 (minimum │ │ │ │ │investigaţie/ │ 1.500 euro) │ │ │ │ │auditor │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.1.2.2│Pentru fiecare amplasament │euro/ora de │ 45 (minimum │ │ │ │adiţional │investigaţie/ │ 500 euro) │ │ │ │ │auditor │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.2│Investigaţii în cadrul │ │ │ │ │ │proceselor de aprobare a │ │ │ │ │ │modificărilor semnificative │ │ │ │ │ │apărute în cadrul organizaţiei │ │ │ │ │ │în conformitate cu Regulamentul │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │ │ │ │secţiunea A şi secţiunea B │ │ │ │ │ │capitolul G │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.2.1 │Aprobarea modificărilor │ euro/ora de │ 45 (minimum │la depunerea cererii şi │ │ │semnificative [definite prin │investigaţie/ │ 1.000 euro) │regularizare pe parcursul│ │ │Regulamentul (CE) │ auditor │ │desfăşurării │ │ │nr. 1.702/2003 pct. 21A.153] │ │ │investigaţiei, conform │ │ │referitoare la termenii │ │ │pct. B.2.1 │ │ │autorizării, respectiv │ │ │ │ │ │modificarea amplasamentului │ │ │ │ │ │[definită prin Regulamentul (CE)│ │ │ │ │ │nr. 1.702/2003 pct. 21A.148] │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.2.2│Aprobarea modificărilor │ euro/ora de │ 45 euro │ Conform pct. B.2.1 │ │ │semnificative definite prin │investigaţie/ │ │ │ │ │Regulamentul (CE) │ auditor │ │ │ │ │nr. 1.702/2003 pct. 21A.147 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.3│Investigaţii în cadrul │ │ │ │ │ │proceselor de supraveghere │ │ │ │ │ │continuă pentru menţinerea │ │ │ │ │ │condiţiilor de autorizare în │ │ │ │ │ │conformitate cu Regulamentul │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │ │ │ │secţiunea A şi secţiunea B, │ │ │ │ │ │capitolul G │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.3.1│Pentru organizaţii cu un singur │ euro/ora de │ 45 (minimum │la începutul anului │ │ │amplasament │investigaţie/ │ 1.500 euro/ │calendaristic şi │ │ │ │ auditor │ anual) │regularizare pe parcursul│ │ │ │ │ │desfăşurării │ │ │ │ │ │investigaţiei, conform │ │ │ │ │ │pct. B.2.2 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.3.2│Pentru organizaţii cu un │ │ │ │ │ │amplasament principal şi unul │ │ │ │ │ │sau mai multe amplasamente │ │ │ │ │ │adiţionale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.3.2.1│Pentru amplasamentul principal │ euro/ora de │ 45 (minimum │la începutul anului │ │ │ │ investigaţie/ │ 1.500 euro/ │calendaristic şi │ │ │ │ auditor │ anual) │regularizare pe parcursul│ │ │ │ │ │desfăşurării │ │ │ │ │ │investigaţiei, conform │ │ │ │ │ │pct. B.2.2 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 5.3.2.2│Pentru fiecare amplasament │ euro/ora de │45 (minimum 500 │ │ │ │adiţional │ investigaţie/ │ euro/anual) │ │ │ │ │ auditor │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.4│Investigaţii în cadrul │ euro/ora de │ 45 (minimum │la depunerea cererii şi │ │ │proceselor de aprobare a │ investigaţie/ │ 1.000 euro/ │regularizare pe parcursul│ │ │condiţiilor desfăşurării │ auditor │ anual) │desfăşurării │ │ │activităţii de producţie fără │ │ │investigaţiei, conform │ │ │autorizare, în conformitate cu │ │ │pct. B.2.1 şi B.3 │ │ │Regulamentul (CE) │ │ │ │ │ │nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │ │ │ │secţiunea A şi secţiunea B │ │ │ │ │ │capitolul F │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.5│Investigaţii în cadrul │ euro/ora de │ 45 (minimum │la depunerea cererii şi │ │ │proceselor de aprobare a │ investigaţie/ │ 500 euro) │regularizare pe parcursul│ │ │modificării termenilor conţinuţi│ auditor │ │desfăşurării │ │ │în scrisoarea de aprobare, în │ │ │investigaţiei, conform │ │ │conformitate cu Regulamentul │ │ │pct. B.2.1 şi B.3 │ │ │(CE) nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │ │ │ │secţiunea A, capitolul F │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.6│Investigaţii în cadrul │ euro/ora de │ 45 (minimum │la începutul perioadei de│ │ │proceselor de menţinere a │ investigaţie/ │ 1.000 euro) │valabilitate (maximum 1 │ │ │valabilităţii unei scrisori de │ auditor │ │an de la data emiterii) │ │ │aprobare în conformitate cu │ │ │şi regularizare pe │ │ │Regulamentul (CE) │ │ │parcursul desfăşurării │ │ │nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │investigaţiei, conform │ │ │secţiunea A şi secţiunea B, │ │ │pct. B.2.2 şi B.3 │ │ │capitolul F │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.7│Inspecţii de conformitate │ euro/ora de │ 45 │la încheierea inspecţiei,│ │ │efectuate de către AACR în baza │ inspecţie/ │ │dar anterior emiterii │ │ │unui acord cu o altă autoritate │ inspector │ │raportului AACR de │ │ │aeronautică civilă şi în │ │ │inspecţie │ │ │conformitate cu Regulamentul │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.702/2003, partea 21, │ │ │ │ │ │secţiunea B, capitolul F │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.8│Restabilirea valabilităţii │ euro │ 200 │anterior notificării de │ │ │autorizării unei organizaţii │ │ │restabilire a │ │ │după ce aceasta a fost limitată,│ │ │valabilităţii │ │ │suspendată │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.9│Emiterea duplicatelor după │ euro │ 50 │la cerere │ │ │certificate de autorizare/ │ │ │ │ │ │scrisori de agrement │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiţii de aplicare1. Pentru fiecare serviciu furnizat de către AACR care presupune investigaţii [auditurile planificate şi cele neplanificate efectuate la amplasamentul(ele) organizaţiei) şi/sau inspecţii de conformitate asupra produselor, pieselor şi echipamentelor fabricate, tariful este calculat prin formula:    Tarif = Valoare x N x n,    unde: Valoare reprezintă tariful orar de 45 euro/auditor, inspector;    N reprezintă numărul total de ore de investigaţie consumate de către          auditorii/inspectorii AACR în pregătirea (analiza documentelor-          suport) şi furnizarea serviciului respectiv (investigaţii şi/sau          inspecţii) la amplasamentul(ele) organizaţiei;    n reprezintă numărul de auditori/inspectori AACR desemnaţi pentru          furnizarea serviciului respectiv.2. Numărul orelor de investigaţie necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.3., A.5.4, A.5.5 şi A.5.6 se stabilesc pe baza unei convenţii încheiate între AACR şi organizaţia de producţie în conformitate cu procedurile AACR aprobate. Principiile de determinare a numărului orelor de investigaţie necesare sunt:2.1. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.4 şi A.5.5, numărul orelor de investigaţie necesare se determină pe baza analizei de către AACR a tuturor informaţiilor (de exemplu: număr de angajaţi din organizaţie ce desfăşoară activităţi în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activităţi necesar a fi investigate, performanţe ale sistemului de management al calităţii, complexitate p rocese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziţie de către organizaţia solicitantă prin scrisoarea de intenţie, cererea de autorizare/modificare, precum şi prin celelalte documente-suport ataşate cererii. Analiza informaţiilor respective este efect uată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate şi documentate, prin convenţia menţionată mai sus, cu fiecare organizaţie în parte, anterior furnizării serviciului respectiv.2.2. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.3 şi A.5.6, numărul orelor de investigaţie necesare se determină pe baza informaţiilor specifice menţionate la pct. B.2.1 şi pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizaţii în parte cu cerinţele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate şi documentate, prin convenţia menţionată mai sus, cu fiecare organizaţie în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării).NOTE: a) Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigaţii aferent fiecărui serviciu furnizat, menţionat la pct. A.5.1-A.5.6, este o metodă calitativă şi se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcţie de numărul de angajaţi din cadrul organizaţiei şi care ulterior poate varia (scădea sau creşte), în funcţie de un număr de variabile, printre care: performanţele sistemului de management al calităţii, tipurile de activităţi investigate, complexitatea şi numărul proceselor/programelor de fabricaţie, numărul de neconformităţi constatate anterior, investigaţii suplimentare, rata de fabricaţie etc. b) Performanţele ridicate ale sistemului de management al calităţii în conformarea cu cerinţele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigaţie şi, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru furnizarea serviciului respectiv.3. Pentru organizaţiile de producţie aprobate să desfăşoare activităţi de producţie fără autorizare, tarifele percepute cumulează serviciile menţionate la pct. A.5.5 şi A.5.7.4. Tariful cuvenit numărului orelor de investigaţie, pentru situaţiile în care acesta depăşeşte tariful minim achitat anterior furnizării fiecăruia din serviciile menţionate la pct. A.5.1-A.5.6, se stabileşte şi se agreează cu organizaţiile anterior furnizării serviciului respectiv şi/sau pe parcursul desfăşurării investigaţiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigaţiei efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigaţii aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizaţie în parte, respectiv modificării acesteia, precum şi investigaţii specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului spre facturare în cel mult 15 zile calendaristice d e la data finalizării fiecărei etape de investigaţie. Tarifele rezultate trebuie achitate de către organizaţie în cel mult 30 de zile de la data facturării şi condiţionează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum şi menţinerea valabilităţii autorizării/aprobării.5. Tarifele achitate în avans pentru investigaţiile care sunt întrerupte pentru o perioada mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizaţiei sau, la cererea organizaţiei, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată.6. Pentru restabilirea valabilităţii autorizării unei organizaţii după ce aceasta a fost limitată sau suspendată se percepe tariful prevăzut la pct. A.5.8.7. Pentru reautorizarea/reevaluarea organizaţiilor după o renunţare sau revocare a autorizării/expirare a aprobării se percep tarifele prevăzute la pct. A.5.1, respectiv pct. A.5.4.8. Pentru pct. A.5.7, la cerere, se aplică o taxă de urgenţă de 50% din tariful aferent numărului ore de inspecţie/inspector determinate la încheierea inspecţiei şi facturată ulterior emiterii raportului de inspecţie.  +  Capitolul 6 Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatoruluiA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1│Autorizarea organizaţiilor de │ │ │ │ │ │întreţinere │ │ │50% la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤şi 50% înainte de │ │ 6.1.1│Autorizare iniţială │ │ │emiterea certificatului │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤de autorizare, conform │ │ 6.1.1.1│Tarif fix de autorizare în │ │ │pct. B.2 │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a.1)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 3.200│ │ │ │reglementarea PART 145, │ │ │ │ │ │categoria A1, lucrări de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a.2)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 3.000│ │ │ │reglementarea PART 145, │ │ │ │ │ │categoria A1, lucrări de linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b.1)│Autorizare iniţială în │ euro │ 2.800│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoriile A2, A3, │ │ │ │ │ │lucrări de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b.2)│Autorizare iniţială în │ euro │ 2.600│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoriile A2, A3, │ │ │ │ │ │lucrări de linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c.1)│Autorizare iniţială în │ euro │ 2.200│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoria A4, │ │ │ │ │ │lucrări de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c.2)│Autorizare iniţială în │ euro │ 2.000 │ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoria A4, lucrări │ │ │ │ │ │de linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ d)│Autorizare iniţială în │ euro │ 2.200│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoria B1 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ e)│Autorizare iniţială în │ euro │ 2.000│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoriile B2, B3 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ f)│Autorizare iniţială în │ euro │ 1.600│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoria C │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ g)│Autorizare iniţială în │ euro │ 1.600│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART 145, categoria D │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.1.2│Tarif fix de autorizare în │ │ │ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PART M/F │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a.1)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 2.200│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoriile A2, A3, lucrări de │ │ │ │ │ │bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a.2)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 2.000│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoriile A2, A3, lucrări de │ │ │ │ │ │linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b.1)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.900│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoria A4, lucrări de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b.2)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.700│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoria A4, lucrări de linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.700│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoriile B2, B3 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ d)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.300│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoria C │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ e)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.300│ │ │ │reglementarea PART M/F, │ │ │ │ │ │categoria D │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.1.3│Tarif fix de autorizare în │ │ │50% la depunerea cererii │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │şi 50% înainte de │ │ │RACR-AZAC │ │ │RACR-AZAC emiterea │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤certificatului de │ │ a)│Autorizare în conformitate │ euro │ 1.600│autorizare │ │ │cu RACR-AZAC aeronave peste │ │ │ │ │ │2.700 kg │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b)│Autorizare în conformitate cu │ euro │ 1.500│ │ │ │RACR-AZAC aeronave sub 2.700 kg/│ │ │ │ │ │componente/procese speciale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.1.4│Tarife adiţionale │ │ │50% la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤şi 50% înainte de │ │ a)│Tarif adiţional pentru locaţie │ euro/locaţie │ 500│emiterea certificatului │ │ │suplimentară de întreţinere la │ │ │de autorizare, conform │ │ │linie │ │ │pct. B.2 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b)│Tarif adiţional pentru locaţie │ euro/locaţie │ 800│ │ │ │suplimentară de întreţinere de │ │ │ │ │ │bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c)│Tarif adiţional pentru tip de │ │ │ │ │ │aeronavă, de motor, categorie de│ │ │ │ │ │componente sau metodă NDT │ │ │ │ │ │suplimentare: │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c.1)│pentru tip de aeronavă în │ euro/tip │ 150│ │ │ │categoria A1 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c.2)│pentru tip de aeronavă în │euro/tip şi/sau│ 100│ │ │ │categoriile A2, A3, A4, tip │categorie │ │ │ │ │motor în categoria B, categorie │componentă/ │ │ │ │ │de componente în clasa C │metodă │ │ │ │ │(C1-22), metodă NDT în cadrul │ │ │ │ │ │categoriei D1 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.2│Supravegherea menţinerii │ euro/an │50% din tarifele│trimestrial, reprezentând│ │ │condiţiilor de autorizare a │ │prevăzute la │tranşe de câte 25% din │ │ │organizaţiilor de întreţinere │ │pct. A.6.1.1 │valoarea anuală │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.3│Evaluarea privind modificarea │ │ │ │ │ │domeniului de autorizare sau │ │ │ │ │ │adăugarea unei locaţii │ │ │ │ │ │suplimentare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.3.1│Modificare domeniu de autorizare│euro/categorie │ 1.600│50% la depunerea cererii │ │ │în conformitate cu reglementarea│ │ │şi 50% înainte de │ │ │PART 145, prin adăugare │ │ │emiterea certificatului │ │ │categoria A1 sau B1 │ │ │de autorizare │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.3.2│Modificare domeniu de autorizare│euro/categorie │ 1.000│ │ │ │în conformitate cu reglementarea│ │ │ │ │ │PART 145, prin adăugare │ │ │ │ │ │categoria A2, A3, A4, B2, B3 │ │ │ │ │ │sau D │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.3.3│Modificare domeniu de autorizare│euro/categorie │ 900│la depunerea cererii │ │ │în conformitate cu reglementarea│ │ │ │ │ │PART M/F sau RACR-AZAC, prin a │ │ │ │ │ │dăugare categoria A2, A3, A4, │ │ │ │ │ │B2, B3, B3 sau D │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.3.4│Modificare domeniu de autorizare│ euro │ 100 + 100/clasă│ │ │ │prin adăugare de clasă de │ │ │ │ │ │autorizare în cadrul categoriei │ │ │ │ │ │C (C1-C20) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.3.5│Modificare domeniu de autorizare│ │ │ │ │ │în cadrul aceleiaşi categorii │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a)│Modificare în cadrul aceleiaşi │ euro │ 500│ │ │ │categorii A1, A2, A3, A4 prin │ │ │ │ │ │adăugare capabilitate lucrări │ │ │ │ │ │de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b)│Modificare în cadrul aceleiaşi │ euro │ 350│ │ │ │categorii A1, A2, A3, A4 prin │ │ │ │ │ │adăugare capabilitate lucrări de│ │ │ │ │ │linie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c)│Modificare în cadrul aceleiaşi │ euro/tip, │ 200│ │ │ │categorii A1, A2, A3, A4, B1, │ respectiv │ │ │ │ │B2, B3 prin adăugare de lucrări │ metodă │ │ │ │ │la domeniul de autorizare │ │ │ │ │ │existent sau tip aeronavă/motor │ │ │ │ │ │ori D prin adăugare de metodă │ │ │ │ │ │NDT │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ d)│Modificare în cadrul aceleiaşi │euro/componentă│ 50│ │ │ │categorii de componente │ │ │ │ │ │(modificarea listei de │ │ │ │ │ │capabilităţi pentru o categorie │ │ │ │ │ │deja autorizată) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.1.3.6│Modificare prin adăugare de │ euro/locaţie │ 600│50% la depunerea cererii │ │ │locaţie suplimentară de │ │ │şi 50% înainte de │ │ │întreţinere la linie │ │ │emiterea certificatului │ │ │ │ │ │de autorizare │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.3.7│Modificare prin adăugare de │ euro/locaţie │ 1.000│ │ │ │locaţie suplimentară de │ │ │ │ │ │întreţinere de bază │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.1.4│Evaluarea privind prelungirea │ euro │ 400│ │ │ │valabilităţii autorizării │ │ │ │ │ │conform RACR-AZAC │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2│Autorizarea organizaţiilor de │ │ │ │ │ │pregătire pentru întreţinere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2.1│Autorizare iniţială │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2.1.1│Tarif fix autorizare în │ euro │ 3.200│50% la depunerea cererii │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │şi 50% înainte de │ │ │PART 147 │ │ │emiterea certificatului │ │ │ │ │ │de autorizare, conform │ │ │ │ │ │pct. B.9 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.2.1.2│Tarif fix autorizare în │ euro │ 1.600│ │ │ │conformitate cu reglementarea │ │ │ │ │ │PIAC-ASI │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.2.1.3│Tarife adiţionale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a)│Tarif adiţional aprobare modul │ euro/modul │ 500│ │ │ │pregătire de bază pentru o │ │ │ │ │ │categorie de licenţă │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b)│Tarif adiţional aprobare curs │ euro/curs │ 350│ │ │ │tip aeronavă pentru o categorie │ │ │ │ │ │de licenţă │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c)│Tarif adiţional aprobare curs de│ euro/curs │ 200│ │ │ │diferenţe │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ d)│Tarif adiţional pentru locaţie │ euro/locaţie │ 500│ │ │ │suplimentară │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2.2│Supravegherea menţinerii │ euro/an │50% din tariful │trimestrial, reprezentând│ │ │condiţiilor de autorizare │ │prevăzut la pct.│tranşe de câte 25% din │ │ │ │ │A.6.2.1.1, │valoarea anuală │ │ │ │ │respectiv pct. │ │ │ │ │ │A6.2.1.2 │ │ │ │ │ │15% din tariful │ │ │ │ │ │prevăzut la │ │ │ │ │ │pct. 6.2.1.3 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2.3│Evaluarea privind modificarea │ │ │ │ │ │domeniului de autorizare sau │ │ │ │ │ │adăugarea unei locaţii │ │ │ │ │ │suplimentare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.2.3.1│Modificare domeniu de autorizare│ euro/curs tip │ 500│la depunerea cererii │ │ │prin introducere curs tip │ aeronavă sau │ │ │ │ │aeronavă sau categorie │ modul │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.2.3.2 │Modificare prin adăugare de │ euro/locaţie │ 600│ │ │ │locaţie suplimentară │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.3│Schimbare/adăugare persoane │ euro/persoană │ 150│ │ │ │acceptate conform │ │ │ │ │ │reglementărilor PART M/PART │ │ │ │ │ │145/PART 147/RACR-AZAC, prin │ │ │ │ │ │intermediul EASA │ │ │ │ │ │Form 4/AACR-DN-507 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.4│Modificare date autorizaţie/ │euro/modificare│ 100│ │ │ │certificat (altele decât │ │ │ │ │ │domeniul de autorizare) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.5│Autorizarea unui curs pe tip de │ euro/curs │ 800│ │ │ │aeronavă efectuat în afara │ │ │ │ │ │organizaţiilor de pregătire │ │ │ │ │ │autorizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6│Autorizarea organizaţiilor de │ │ │ │ │ │managementul continuităţii │ │ │ │ │ │navigabilităţii │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.1│Autorizare iniţială │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.1.1│Tarif fix de autorizare iniţială│ euro │ 3.000│50% la depunerea cereriI │ │ │în conformitate cu reglementarea│ │ │şi 50% înainte de │ │ │PART M(G) │ │ │emiterea certificatului │ │ │ │ │ │de autorizare, conform │ │ │ │ │ │pct. B.11 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.1.2│Tarife adiţionale │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ a)│Acordare privilegiu emitere CEN,│ euro │ 750│ │ │ │PART M(G şi I) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b)│Acordare privilegiu emitere │ euro │ 750│ │ │ │autorizaţie de zbor, PART M(G) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c)│Tip de aeronavă suplimentar │ euro │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ d)│Evaluare iniţială program │ euro/program │ 200│ │ │ │întreţinere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ e)│Evaluare iniţială contract de │ euro/contract │ 100│ │ │ │întreţinere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ f)│Evaluare iniţială sistem jurnal │ euro │ 100│ │ │ │de bord │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.2│Supravegherea menţinerii │ euro/an │50% din tariful │trimestrial, reprezentând│ │ │condiţiilor de autorizare │ │prevăzut la │tranşe de câte 25% din │ │ │ │ │pct. A.6.6.1 │valoarea anuală │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.3│Modificare autorizare PART M(G) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.3.1│Introducerea unui nou tip de │ euro/tip │ 500│50% la depunerea cererii │ │ │aeronavă │ aeronavă │ │şi 50% înainte de │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤emiterea certificatului │ │ 6.6.3.2│Acordare privilegiu emitere CEN,│ euro │ 750│de autorizare │ │ │PART M(G şi I) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.3.3│Acordare privilegiu emitere │ euro │ 750│ │ │ │autorizaţie de zbor, PART M(G) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 6.6.3.4│Evaluare modificare program │ euro/program │ 100│la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.3.5│Evaluare modificare contract de │ euro/contract│ 50│ │ │ │întreţinere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.3.6│Evaluare modificare sistem │ euro │ 50│ │ │ │jurnal de bord │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 6.6.4 │utorizarea iniţială în conformitate cu reglementarea naţională RACR-AZAC privind │ │ │utorizarea managementului sistemului de întreţinere al operatorului │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 6.6.4.1│Tarif fix │ euro │ 1.000│ la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.4.2│Supravegherea menţinerii │ euro │ 500│ │ │ │condiţiilor de autorizare │ │ │ │ │ │RACR-AZAC - management sistem de│ │ │ │ │ │întreţinere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.4.4.3│Introducerea în domeniul │ euro │ 200│ │ │ │autorizat a unui tip de aeronavă│ │ │ │ │ │suplimentar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 6.6.5│Modificare autorizare RACR-AZAC - management sistem de întreţinere │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 6.6.5.1│Analiza unui program de │ euro/program │ 100│la depunerea cererii │ │ │întreţinere pentru un tip de │ │ │ │ │ │aeronavă │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.5.2│Aprobare modificare program │ euro/program │ 45│ │ │ │întreţinere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.5.3│Evaluare iniţială contract de │ euro/contract │ 45│ │ │ │întreţinere în vederea │ │ │ │ │ │acceptării │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.5.4│Acceptare modificare contract de│ euro/contract │ 45│ │ │ │întreţinere │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.5.5│Evaluare iniţială jurnal de bord│ euro/jurnal │ 45│ │ │ │în vederea aprobării │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 6.6.5.6│Aprobare amendament al │ euro/jurnal │ 45│ │ │ │jurnalului de bord │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiţii de aplicare1. Tarifele pentru autorizarea iniţială prevăzute la pct. A.6.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal şi unui tip de aeronavă/clasă componente/metodă NDT.2. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de întreţinere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie şi bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaţii de întreţinere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiţionale pentru fiecare de tip aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special şi locaţie suplimentară.Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare iniţială pentru organizaţie de întreţinere, conform listei de mai jos:*Font 9* ┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Domeniul de autorizare solicitat │ Tariful (euro) │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cat. A1 │Boeing B737-100/200 (PW JT8D) │(A.6.1.1.1 a.1) 3.200 │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │Cessna 550/560 (PWC PW530/535) │(A.6.1.1.4.c1) 150 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cat. A2 │Cessna 500 (PWC JT15D) │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cat. A3 │Bell 230 (RR Corp 250) │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cat. C │C5 Electrical Power conform listei de │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ │ │capabilităţi │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │C8 Flight Controls conform listei de │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ │ │capabilităţi │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │C9 Fuel Airframe conform listei de │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ │ │capabilităţi │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Cat. D │Ultrasonic │(A.6.1.1.4.c.2.) 100 │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │Eddy Current │(A.6.1.1.4.c.2) 100 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │TOTAL: │ │ 4.050 │ └───────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘3. Tarifele de supraveghere prevăzute la pct. A.6.1.2, A.6.2.2 şi A.6.6.2 se calculează având ca referinţă domeniul de autorizare iniţial şi se recalculează la fiecare modificare a acestuia.4. Tarifele prevăzute la subpct. pct. A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3 sunt cumulative.Exemplu pentru pct. A.6.1.3: În cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaţii de întreţinere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A.6.1.3.2/A.6.1.3.3/ A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la pct. A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/A.6.1.3.8 pentru fiecare tip de aeronavă/ motor/clasă de componente/metodă proces special şi locaţie suplimentară.5. Tariful prevăzut la punctul. A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreţinere şi un contract de întreţinere.6. Pentru motoarele, agregatele şi componentele de aeronavă/motor care pot fi utilizate pe mai multe tipuri de aeronave/motoare se percep tarifele corespunzătoare tipului de aeronavă cu masa de decolare cea mai mare.7. Pentru reautorizarea organizaţiilor aprobate după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleaşi tarife ca pentru autorizarea iniţială.8. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de pregătire pentru întreţinere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix prevăzut la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiţionale prevăzute la pct. A.6.2.1.3 pentru fiecare modul/curs pe tip aeronavă/curs de diferenţe/locaţie suplimentară.9. Tarifele prevăzute la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locaţii, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locaţii numai cele declarate ca locaţii permanente în manualul de prezentare.Exemplu de calcul:*Font 9* ┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Domeniul de autorizare solicitat │ Tariful (euro) │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Pregătire │Cat. B2 │(A.6.2.1.1) 3.200 + nr. │ │de bază │ │module aplicabile 12 * │ │ │ │(A.6.2.1.3.a) 500 │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │Cat. │A1 nr. module aplicabile │ │ │ │13 * (A.6.2.1.3.a) 500 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Pregătire │Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1 │(A.6.2.1.3.b) 350 │ │pe tip │ │ │ │aeronavă │ │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2 │(A.6.2.1.3.b) 350 │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Locaţie │Bacău │(A.6.2.1.3.d) 500 │ │suplimenta-│ │ │ │ră │ │ │ ├───────────┴─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ TOTAL: │ 16.900 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘10. Tariful de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.2.1 include autorizarea de bază PART (M) pentru un tip de aeronavă, un program de întreţinere, un contract de întreţinere şi un model de jurnal de bord.11. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de management al continuităţii navigabilităţii PART M(G), la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.1.1, la care se adaugă tarifele adiţionale prevăzute la pct. A.6.6.1.2, după caz.Exemplu de calcul:Autorizare iniţială:*Font 9* ┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Domeniul de autorizare solicitat │ Tariful (euro) │ ├────────────┬─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Part M(G) │Boeing B737-100/200 (PW JT8D) │(A.6.6.1.1) 3.000 + │ │ Part M (i) │ │(A.6.6.1.2.1) 750 │ │ │ │ │ │ │Cessna 550/560 (PWC PW530/535) │(A.6.6.1.2.3) 150 + │ │ │ │(A.6.6.1.2.4) 300 │ │ │ │(A.6.6.1.2.5) 200 │ │ │ │ │ │ │Cessna 500 (PWC JT15D) │(A.6.6.1.2.3) 150 + │ │ │ │(A.6.6.1.2.4) 300 │ │ │ │(A.6.6.1.2.5) 200 │ ├────────────┴─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ TOTAL: │ 5.050 │ └──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘12. La aplicarea tarifelor prevăzute în cap. 6, diferitele variante ale unei componente vor fi considerate ca fiind o singură componentă (de exemplu, P/N xxx-yyy-zz-1, P/N xxx-yyy-zz-2, P/N xxx-yyy-zz-3 sunt identice).  +  Capitolul 7 Certificarea personalului aeronauticA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.1│Personal aeronautic navigant │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.1.1│Acordare/Reînnoire licenţă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.1.1.1│Examinare teoretică │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.1│Pilot linie (ATPL) │ euro/persoană │ 300│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.2│Pilot comercial (CPL) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.1.1.2.1│● Calificare instrumentală │ euro/persoană │ 165│ │ │ │ (I.R.) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.1.1.2.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 55│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.3│Pilot particular (PPL) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.1.1.3.1│● I.R. │ euro/persoană │ 55│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.1.1.3.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.4│Navigator aerian │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.5│Mecanic navigant │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.6│Operator radionavigant │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.7│Însoţitor de bord │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.8│Inginer recepţie şi control │ euro/persoană │ 265│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.9│Inginer recepţie şi control │ │ │ │ │ │mijloace de protecţie │ │ │ │ │ │navigaţie aeriene (PNA-Tc) │ euro/persoană │ 265│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.10│Pilot planor şi balon │ euro/persoană │ 55│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.1.11│Pilot comercial MPL │ euro/persoană │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.1.2│Examinare practică │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.1│Pilot linie (ATPL) │ euro/persoană │ 235│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.2│Pilot comercial (CPL) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.1.2.2.1│● I.R. │ euro/persoană │ 155│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.1.2.2.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.3│Pilot particular (PPL) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.1.2.3.1│● I.R. │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.1.2.3.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 40│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.4│Navigator aerian │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.5│Mecanic navigant │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.6│Operator radionavigant │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.7│Însoţitor de bord │ euro/persoană │ 85│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.8│Inginer recepţie şi control │ euro/persoană │ 225│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.9│Inginer recepţie şi control │ │ │ │ │ │mijloace PNA-Tc │ euro/persoană │ 225│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.10│Pilot planor şi balon │ euro/persoană │ 60│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.1.2.11│Pilot comercial MPL │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.2.│Revalidare licenţă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.1.2.1.│Piloţi avioane şi elicoptere │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.1│Pilot linie (ATPL) │ euro/persoană │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.2│Pilot comercial MPL │ euro/persoană │ 220│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.3│Pilot comercial (CPL) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.2.1.3.1│● I.R. │ euro/persoană │ 185│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.1.3.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.4│Pilot particular (PPL) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.2.1.4.1│● I.R. │ euro/persoană │ 95│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.1.4.2│● Fără I.R. │ euro/persoană │ 75│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.5│Tip suplimentar a/c │ euro/persoană │ 70│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.2.1.6│IR (SEP) │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.2.2│Alte categorii de personal │ │ │ │ │navigant │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ 7.1.2.2.1│Examinare teoretică │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.1│Navigator aerian │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.2│Mecanic navigant │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.3│Operator radionavigant │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.4│Însoţitor de bord │ euro/persoană │ 65│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.5│Inginer recepţie şi control │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.6│Inginer recepţie şi control │ │ │ │ │ │mijloace PNA-Tc │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.1.7│Pilot planor şi balon │ euro/persoană │ 50│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │7.1.2.2.1.8│Tip suplimentar a/c │ euro/persoană │ 25│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.2.2.2│Examinare practică │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.1│Navigator aerian │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.2│Mecanic navigant │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.3│Operator radionavigant │ euro/persoană │ 145│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.4│Însoţitor de bord │ euro/persoană │ 80│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.5│Inginer recepţie şi control │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.6│Inginer recepţie şi control │ │ │ │ │ │mijloace PNA-Tc │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.7│Pilot planor şi balon │ euro/persoană │ 60│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │7.1.2.2.2.8│Tip suplimentar a/c │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.3│Acordarea calificării pe alt tip/clasă de a/c şi a calificării │ │ │ │I.R., cu licenţa în termen de valabilitate │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 7.1.3.1│Examinare teoretică │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.1│ATPL │ euro/persoană │ 80│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.2│CPL │ euro/persoană │ 60│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.3│PPL │ euro/persoană │ 35│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.4│Pilot planor şi balon liber │ euro/persoană │ 30│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.5│Alte categorii de personal │ │ │ │ │ │navigant │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.6│I.R. │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.1.7│Pilot comercial MPL │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.3.2│Examinare practică │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.1│ATPL │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.2│CPL │ euro/persoană │ 70│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.3│PPL │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.4│Pilot planor şi balon liber │ euro/persoană │ 40│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.5│Alte categorii de personal │ │ │ │ │ │navigant │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.6│I.R. │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.3.2.7│Pilot comercial MPL │ euro/persoană │ 80│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.4│Calificare instructor │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.1.4.1│Acordarea │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.4.1.1│Instructor de zbor (FI), │ │ │ │ │ │calificare clasă (CRI), │ │ │ │ │ │calificare de tip (TRI), │ │ │ │ │ │calificare instrumentală (IRI) │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.1.2│Instructor simulator (SFI), │ │ │ │ │ │pregătire sintetică (STI) sau │ │ │ │ │ │cooperare în echipaj multiplu │ │ │ │ │ │(MCC) │ euro/persoană │ 120│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.1.3│Instructor însoţitori de bord - │ │ │ │ │ │I.B. (teoretic şi practic) │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.1.4│Instructor alte categorii de │ │ │ │ │ │personal navigant │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.1.5│Tip suplimentar/clasă │ euro/persoană │ 50│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.4.2│Revalidare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.4.2.1│Instructor FI, CRI, TRI, IRI │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.1.4.2.2│Instructor simulator (SFI, STI) │ │ │ │ │ │sau MCC │ euro/persoană │ 120│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.2.3│Instructor I.B. │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.4.2.4│Instructor alte categorii de │ │ │ │ │ │personal navigant │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.5│Autorizaţii speciale │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.5.1│Acordare iniţială şi reînnoire │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.5.2│Revalidare │ euro/persoană │ 80│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.6│Examinatori delegaţi │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.6.1│Autorizare iniţială, reemitere │ │ │ │ │ │şi revalidare examinatori ATPL, │ │ │ │ │ │CPL/IR │ euro/persoană │ 500│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.1.6.2│Autorizare iniţială, reemitere │ │ │ │ │ │şi revalidare examinatori PPL, │ │ │ │ │ │CPL şi alte categorii de │ │ │ │ │ │personal navigant │ euro/persoană │ 150│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.1.6.3│Împuternicire temporară de │ │ │În cazul efectuării │ │ │examinare │ euro/persoană │ 100│decătre examinatori AACR │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.1.7│Autorizarea, reînnoirea şi │ │ │ │ │revalidarea utilizării │ │ │ │ │serviciilor civile de navigaţie │ │ │ │ │aeriană (RACM-1) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.1.7.1│Examinare teoretică │ euro/persoană │ 50│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.7.2│Examinare practică │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.1.7.3│Împuternicire inspectori │ │ │ │ │ │delegaţi conform RACM-1 │ euro/persoană │ 50│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.2│Personal tehnic aeronautic │ │ │ │ │ │(examinare teoretică) │ │ │ 2 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.2.1│Acordarea/Reînnoirea licenţei/ │ │ │ │ │Calificare suplimentară │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.2.1.1│Licenţă tip RACR - LPTA │euro/categorie/│ │ │ │ │ │clasă sau tip │ 225│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.1.2│Tip suplimentar/clasă │euro/categorie/│ │ │ │ │suplimentară de aeronavă RACR - │clasă sau tip │ 173│ │ │ │LPTA │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.2.1.3│Licenţă Part-66 prin examinare │ │ │ │ │ │teoretică │ euro/modul │ 45│ 5 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.2.1.4│Examinare teoretică submodul │ euro/submodul │ 20│A se vedea pct. B.8.b) │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.2.1.5│Licenţă Part-66 prin conversie │ euro/persoană │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.1.6│Calificare tip suplimentar │euro/categorie │ │ │ │ │aeronavă sau subcategorie │sau │ │ │ │ │Part-66 │subcategorie │ 150│ 5 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.1.7│Evaluare dosar individual │ euro/persoană │ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.1.8│Licenţă Part-66 prin │ │ │ │ │ │recunoaştere examinare teoretică│ euro/persoană │ 160│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.2.2│Revalidarea licenţei │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.2.2.1│Licenţă RACR - LPTA │ euro/persoană │ 173│ 2 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.2.2│Tip/Clasă suplimentar/ │euro/categorie/│ │ │ │ │suplimentară de aeronavă RACR - │clasă sau tip │ 100│ 2 ani │ │ │LPTA │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.2.3│Licenţă Part-66 │ euro/persoană │ 200│ 5 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.2.4│Tip suplimentar aeronavă sau │ │ │ │ │ │subcategorie Part-66 │ euro/persoană │ 50│ 5 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.2.3│Modificare licenţă Part-66 prin │ │ │ │ │ │excluderea limitărilor sau │ │ │ │ │ │modificarea datelor personale şi│ │ │ │ │ │revizie licenţă │ euro/persoană │ 80│ 5 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.3│Controlori trafic aerian │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.3.1│Acordare/Reînnoire licenţă şi │ │ │ │ │sau calificare şi autorizare │ │ │ │ │asociată calificării │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.3.1.1│Controlor trafic aerian stagiar │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.2│Control de aerodrom la vedere │ │ │ │ │ │(ADV) │ euro/persoană │ 48│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.3│Control de aerodrom instrumental│ │ │ │ │ │(ADI) │ euro/persoană │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.4│Control de apropiere procedural │ │ │ │ │ │(APP) │ euro/persoană │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.5│Control de apropiere, │ │ │ │ │ │supraveghere (APS) │ euro/persoană │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.6│Control regional procedural │ │ │ │ │ │(ACP) │ euro/persoană │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.7│Control regional, supraveghere │ │ │ │ │ │(ACS) │ euro/persoană │ 400│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.8│Autorizări asociate │ │ │ │ │ │calificărilor deţinute, │ │ │ │ │ │solicitate suplimentar │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.9│Autorizare instructor OJT (OJTI)│ │ │ │ │ │asociată licenţei │ euro/persoană │ 125│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.1.10│Autorizare examinator ATC │ euro/persoană │ 500│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.3.2│Revalidare calificare sau │ │ │ │ │autorizare asociată licenţei │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.3.2.1│Controlor trafic aerian stagiar │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.2│Control de aerodrom la vedere │ │ │ │ │ │(ADV) │ euro/persoană │ 28│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.3│Control de aerodrom instrumental│ │ │ │ │ │(ADI) │ euro/persoană │ 386│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.4│Control de apropiere procedural │ │ │ │ │ │(APP) │ euro/persoană │ 386│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.5│Control de apropiere, │ │ │ │ │ │supraveghere (APS) │ euro/persoană │ 386│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.6│Control regional procedural │ │ │ │ │ │(ACP) │ euro/persoană │ 386│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.7│Control regional, supraveghere │ │ │ │ │ │(ACS) │ euro/persoană │ 386│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.3.2.8│Calificări suplimentare │ euro/persoană │50% din tariful │ │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │revalidarea │ │ │ │ │ │primei │ │ │ │ │ │calificări │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.3.2.9│Autorizare instructor OJT (OJTI)│ │ │ │ │ │asociată licenţei │ euro/persoană │ 125│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.3.2.10│Autorizare examinator ATC │ euro/persoană │ 500│ 3 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.3.3│Mutare la o nouă unitate de │ euro/persoană │50% din tariful │ │ │ │trafic │ │pentru acordare │ │ │ │ │ │calificare │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.4│Controlori informare trafic │ │ │ │ │aerian (CITA) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.4.1│Acordare/Reînnoire licenţă sau │ │ │ │ │calificare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.4.1.1│CITA stagiar │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.2│CITA TWR │ euro/persoană │ 190│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.3│CITA APP │ euro/persoană │ 207│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.4│CITA ACC │ euro/persoană │ 235│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.5│CITA NOTAM │ euro/persoană │ 190│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.6│CITA Briefing │ euro/persoană │ 190│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.1.7│Instructor │ euro/persoană │ 125│ 2 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.4.2│Revalidare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.4.2.1│CITA stagiar │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.2│CITA TWR │ euro/persoană │ 138│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.3│CITA APP │ euro/persoană │ 155│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.4│CITA ACC │ euro/persoană │ 185│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.5│CITA NOTAM │ euro/persoană │ 138│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.6│CITA Briefing │ euro/persoană │ 138│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.2.7│Instructor │ euro/persoană │ 125│ 2 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.4.3│Mutare la o nouă unitate de │ │ │ │ │ │trafic │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.5│Controlori trafic aerian │ │ │ │ │dirijare la sol │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ 7.5.1│Acordare/Reînnoire licenţă │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.5.1.1│Controlor trafic aerian dirijare│ │ │ │ │ │la sol stagiar │ euro/persoană │ 50│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.1.2│Controlor trafic aerian dirijare│ │ │ │ │ │la sol │ euro/persoană │ 47│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ 2 ani │ │ 7.5.1.3│Calificare superioară de │ │ │ │ │ │instructor │ euro/persoană │ 125│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.2│Revalidare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.2.1│Controlor trafic aerian dirijare│ │ │ │ │ │la sol stagiar │ euro/persoană │ 30│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.2.2│Controlor trafic aerian dirijare│ │ │ │ │ │la sol │ euro/persoană │ 28│ 2 ani │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.2.3│Calificare superioară de │ │ │ │ │ │instructor │ euro/persoană │ 125│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.5.3│Mutare la o nouă unitate │ euro/persoană │ 25│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.6│Meteorolog aeronautic │ │ │2 ani (licenţe noi │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │ │conform RACR - LMET) │ │ 7.6.1│Acordare/Reînnoire licenţă │ │ │ │ │ │sau calificări │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.1│Stagiar │ euro/persoană │ 75│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.6.1.2│Tehnician │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.6.1.2.1│● Gr. III │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.6.1.2.2│● Gr. II │ euro/persoană │ 175│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.2.3│● Gr. I │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.6.1.3│Prognozist │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.6.1.3.1│● Gr. III │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.3.2│● Gr. II │ euro/persoană │ 225│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.3.3│● Gr. I │ euro/persoană │ 250│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.4│Instructor OJT │ euro/persoană │ 125│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.1.5│Autorizare activitate de clima- │ euro/persoană │ 200│ │ │ │tologie aeronautică │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.6.2│Revalidare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ 7.6.2.1│Tehnician │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.6.2.1.1│● Gr. III │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.1.2│● Gr. II │ euro/persoană │ 125│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.1.3│● Gr. I │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.6.2.2│Prognozist │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.6.2.2.1│● Gr. III │ euro/persoană │ 150│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.2.2│● Gr. II │ euro/persoană │ 175│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.2.3│● Gr. I │ euro/persoană │ 200│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.3│Instructor OJT │ euro/persoană │ 100│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.2.4│Autorizare activitate de clima- │ euro/persoană │ 150│ │ │ │tologie aeronautică │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.3│Mutare la o unitate meteorolo- │ euro/persoană │50% din tariful │ │ │ │gică aeronautică de acelaşi tip │ │pt. acordare │ │ │ │ │ │calific./gr. │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.6.4│Mutare la o unitate meteorolo- │ euro/persoană │tariful pt. │ │ │ │gică aeronautică de alt tip │ │acordare │ │ │ │ │ │calific./gr. │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.7│Personal PNA-TC │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.7.1│Acordare/Reînnoire licenţă │ euro/persoană │ 175│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.7.2│Acordare grupă suplimentară de │ euro/persoană │ 45│ │ │ │echipamente │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.7.3│Revalidarea licenţei de funcţio-│ euro/persoană │ 90│ │ │ │nare a personalului aeronautic │ │ │ │ │ │tehnic PNA-Tc │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.8│Dispecer operaţiuni zbor │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.8.1│Acordare licenţă │ euro/persoană │ 225│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.8.2│Reînnoire licenţă │ euro/persoană │ 113│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.8.3│Revalidare licenţă │ euro/persoană │ 90│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤ │ │ 7.9│Validări şi prelungire validare │ │ │ │ │licenţe personal aeronautic, │ │ │ │ │emise de alte state (examinare │ │ │ │ │teoretică şi practică) │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.9.1│Pilot de aeronavă PPL, CPL (A;H)│ euro/persoană │ 345│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.9.2│Pilot de aeronavă ATPL (A;H) │ euro/persoană │ 368│ │ │ │CPL/IR (A;H) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.9.3│Personal navigant (alte catego- │ euro/persoană │ 304│ │ │ │rii inclusiv IB) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.9.4│Personal aeronautic nenavigant │ euro/persoană │ 100│Comasare categorii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.10│Situaţii speciale │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.10.1│Duplicate documente (distrugere,│ euro/persoană │ 50│Durata examinării prac │ │ │pierdere, furt, modificare date │ │ │tice este conform │ │ │personale) │ │ │Reglementării aplicabile │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┤pentru fiecare categorie │ │ 7.11│Reexaminarea suplimentară │ │de personal aeronautic. │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┤ │ │ 7.11.1│Teoretică │euro/disciplină│ 45│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.11.2│Practică │ euro/oră/ │ 45│ │ │ │ │ persoană │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.12│Acordare exceptare pe termen │ euro/persoană │50% suplimentar │ │ │ │scurt, maximum 30 de zile (de │ │faţă de tariful │ │ │ │exemplu, prelungire valabilitate│ │aplicabil │ │ │ │licenţă), doar CTA dirijare sol │ │ │ │ │ │şi CITA │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.13│Autorizarea persoanelor care │ euro/persoană │ 90│ │ │ │deservesc laboratoarele de │ │ │ │ │ │control al calităţii combustibi-│ │ │ │ │ │lilor, lubrifianţilor şi │ │ │ │ │ │lichidelor speciale de aviaţie │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.14│Acordare/Revalidare/Reînnoire │ euro/persoană │ 100│ │ │ │calificare limba utilizată în │ │ │ │ │ │radiocomunicaţii │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.15│Certificarea iniţială şi recu- │ euro/persoană │ 50│ │ │ │rentă a personalului implicat în│ │ │ │ │ │transportul aerian de bunuri │ │ │ │ │ │periculoase │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.16│Eliberarea certificatului │ euro/persoană │ 45│la depunerea cererii │ │ │medical clasa 1 şi 3 │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.17│Eliberarea unui duplicat al │ euro/persoană │ 50│la depunerea cererii │ │ │certificatului medical (pier- │ │ │ │ │ │dere, distrugere, furt) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.18│Analiza secundară a contestaţiei│ euro/persoană │ 50│la depunerea cererii. │ │ │la refuzul eliberării certifi- │ │ │Suplimentar faţă de acest│ │ │catului medical │ │ │tarif, plata specialiş- │ │ │ │ │ │tilor (medici şi/sau │ │ │ │ │ │psihologi) solicitaţi în │ │ │ │ │ │analiza secundară va fi │ │ │ │ │ │suportată de contestatar │ │ │ │ │ │la tariful practicat de │ │ │ │ │ │aceştia. │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.19│Validarea certificatelor medi- │ euro/persoană │ 50│la depunerea cererii │ │ │cale pentru personalul navigant,│ │ │ │ │ │emise de alte state │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.20 │Examinare competenţă limba │ euro/persoană │ 113│ │ │ │engleză piloţi │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.21│Eliberare adeverinţă (referitor │ euro/persoană │ 53│ │ │ │la rezultatele examinărilor │ │ │ │ │ │teoretice, experienţei deţinute │ │ │ │ │ │sau valabilităţii licenţei ori │ │ │ │ │ │calificării) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 7.22│Comunicare/Solicitare date │ euro/persoană │ 23│ │ │ │referitoare la valabilitatea │ │ │ │ │ │licenţei şi calificării unui │ │ │ │ │ │solicitant │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiţii de aplicare1. Tarifele se aplică la licenţele individuale. Tariful de bază pentru examinarea teoretică include şi o reexaminare. Pentru reexaminările ulterioare se percepe tarif/disciplină.2. Modalitatea de plată de la întreg cap. 7 se efectuează "la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul".3. Tariful prevăzut la pct. A.7.12 se aplică numai în situaţia în care, în perioada solicitată, deţinătorul îşi exercită nemijlocit privilegiile conferite de licenţă cu calificările şi autorizările asociate.4. Pentru examinarea mecanicilor naviganţi pe aeronave având MTOW < 5.700 kg se aplică 50% din tariful de bază.5. La acordarea licenţei RACR - LPTA, în tariful prevăzut sunt incluse 1 categorie 1 clasă 1 tip de aeronavă (clasă de componente).6. Atunci când pentru licenţa Part-66 la o categorie/ subcategorie sau tip de aeronavă este solicitată categoria C simultan cu categoria B1 sau B2, aceasta se va acorda fără plata unui tarif.7. Conversia licenţei RACR - LPTA în Part-66 poate fi făcută pe baza "drepturilor protejate" şi include toate tipurile de aeronave pentru care solicitantul deţine drept de certificare.8.a) Dacă o licenţă Part - 66 este transmisă la AACR pentru extindere sau orice altă modificare în perioada de valabilitate de 5 ani, valabilitatea licenţei nou-emise va fi tot de 5 ani. În acest caz, pentru prelungirea valabilităţii licenţei va fi perceput un tarif proporţional cu perioada dintre emiterea licenţei transmise la AACR şi emiterea noii licenţe, rotunjită în jos la un număr întreg de ani.(Exemplu: Dacă se solicită modificarea unei licenţe după o perioadă de 2 ani şi 3 luni de la emiterea ei, tariful aplicabil va fi:- perioada de la emiterea iniţială: 2 ani şi 3 luni - se iau în calcul 2 ani;- tarif prelungire/an: 200 euro: 5 ani = 40 euro;- tarif aplicabil: 40 euro x 2 ani = 80 euro. b) Când examinarea teoretică conţine mai multe submodule, tariful aplicabil se calculează prin însumarea tarifelor submodulelor.9. Pentru efectuarea în regim de urgenţă a examinărilor teoretice în afara sesiunilor de examinare aprobate, se aplică un tarif de urgenţă majorat cu 100% din tariful aplicabil.10. Pentru eliberarea în termen de maximum 24 ore a documentelor de calificare, în cazul îndeplinirii condiţiilor specifice, se aplică un tarif de urgenţă majorat cu 100% din tariful aplicabil.  +  Capitolul 8Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR BucureştiA. Tarife*Font 9* ┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┐ │Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tarif │Mod de plată/│ │crt.│ ├────────┬────────────────┤Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 8.1│Supervizarea furnizării serviciilor de │ lei │ 9.495.389 │ Lunar, │ │ │navigaţie aeriană de rută, a │ │ │ conform │ │ │managementului spaţiului aerian şi a │ │ │ condiţiilor │ │ │managementului fluxurilor de trafic │ │ │ de aplicare │ │ │aerian pentru zonele de rută din FIR │ │ │ │ │ │Bucureşti*) │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 8.2│ Supervizarea furnizării serviciilor │ lei │ 644.680 │ Lunar, │ │ │de navigaţie aeriană terminală, a │ │ │ conform │ │ │managementului spaţiului aerian şi a │ │ │ condiţiilor │ │ │managementului fluxurilor de trafic │ │ │ de aplicare │ │ │aerian pentru zonele terminale din FIR │ │ │ │ │ │Bucureşti în sensul Regulamentului de │ │ │ │ │ │punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al│ │ │ │ │ │Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a │ │ │ │ │ │unei scheme comune de tarifare pentru │ │ │ │ │ │serviciile de navigaţie aeriană*) │ │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────┴────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Include autorizările şi avizele acordate furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană în baza legislaţiei naţionale pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente protecţiei navigaţiei aeriene.

  ──────────
  B. Condiţii de aplicare1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se achită de Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranşe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se achită de Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranşe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 şi A.8.2 pot fi revizuite în funcţie de modificările aferente costurilor Autorităţii Naţionale de Supervizare, prevăzute în bazele de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, respectiv pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR Bucureşti, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013.----------Cap. 8 al anexei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 361 din 5 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016.
   +  Capitolul 9 Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborurilorA. Tarife ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 9.1 │Autorizarea aerodromurilor │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬──────────┤ │ 9.1.1.a) │Autorizarea iniţială a │euro/aerodrom│T1 + T2│regulari- │ │ │aerodromurilor │ │ │zare │ │ │ │ │ │postaudit │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┴───────┴──────────┤ │ unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în │ │ │de infrastructura de aerodrom şi │funcţie de categoria operaţiuni-│ │ │aeronavele care pot opera: │lor aeriene de pe aerodrom: │ ├──────────┼────────┬────────────────────────┼─────────────┬───────┬──────────┤ │ │600 euro│cifra de cod 1 şi │400 euro │la │ HJ │ │ │ │baze de operare ├─────────────┤vedere ├──────────┤ │ │ │ │1.200 euro │sau │ H24 │ │ │ │ │ │nepre- │ │ │ │ │ │ │cizie │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤ │ │400 euro│heliporturi │400 euro │ │ HJ │ │ │ │ ├─────────────┤ ├──────────┤ │ │ │ │800 euro │ │ H24 │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┴──────────┤ │ │2.500 │coduri 2A - 3B inclusiv │1.500 euro │la vedere sau │ │ │euro │ │ │neprecizie │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │4.000 │coduri 3C - 4D inclusiv │2.000 euro │precizie cat. I │ │ │euro │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │6.000 │coduri 4E - 4F │5.000 euro │precizie cat. II, │ │ │euro │ │ │cat. III │ ├──────────┼────────┴────────────────────────┼─────────────┼────────┬─────────┤ │9.1.1.b) │Analiza documentaţiei de autori- │euro/ │400 euro│la depu- │ │ │zare iniţială a aerodromurilor │documentaţie │ │nerea do-│ │ │ │aerodrom │ │cumenta- │ │ │ │ │ │ţiei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │9.1.2.a) │Prelungirea autorizării │euro/aerodrom│ T1 + T2│regulari-│ │ │aerodromurilor │ │ │zare │ │ │ │ │ │postaudit│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┴────────┴─────────┤ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în func- │ │ │de infrastructura de aerodrom şi │ţie de categoria operaţiunilor │ │ │aeronavele care pot opera: │aeriene de pe aerodrom: │ │ ├────────┬────────────────────────┼─────────────┬───────┬──────────┤ │ │400 euro│cifra de cod 1 şi baze │300 euro │la ve- │ HJ │ │ │ │de operare ├─────────────┤dere ├──────────┤ │ │ │ │1.000 euro │sau │ H24 │ │ │ │ │ │nepre- │ │ │ │ │ │ │cizie │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤ │ │300 euro│heliporturi │300 euro │ │ HJ │ │ │ │ ├─────────────┤ ├──────────┤ │ │ │ │700 euro │ │ H24 │ ├──────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┴──────────┤ │ │1.500 │coduri 2A - 3B inclusiv │1.000 euro │la vedere sau │ │ │euro │ │ │neprecizie │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │2.500 │coduri 3C - 4D inclusiv │1.500 euro │precizie cat. I │ │ │euro │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │4.000 │coduri 4E - 4F │4.000 euro │precizie cat. II, │ │ │euro │ │ │cat. III │ ├──────────┼────────┴────────────────────────┼─────────────┼────────┬─────────┤ │ 9.1.2.b) │Analiza documentaţiei de prelun- │euro/ │300 euro│la depu- │ │ │gire a autorizării │documentaţie │ │nerea do-│ │ │ │aerodrom │ │cumenta- │ │ │ │ │ │ţiei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ 9.2 │Înregistrarea aerodromurilor │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ 9.2.1.a) │Înregistrarea iniţială a │euro/aerodrom│T1 + T2 │regulari-│ │ │aerodromurilor │ │ │zare │ │ │ │ │ │postaudit│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┴────────┴─────────┤ │ unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în │ │ │de infrastructura de aerodrom şi │funcţie de categoria operaţiuni-│ │ │aeronavele care pot opera: │lor aeriene de pe aerodrom: │ │ ├────────┬────────────────────────┼─────────────┬───────┬──────────┤ │ │400 euro│cifra de cod 1 şi baze │300 euro │la ve- │ HJ │ │ │ │de operare ├─────────────┤dere ├──────────┤ │ │ │ │1.000 euro │sau ne-│ H24 │ │ │ │ │ │preci- │ │ │ │ │ │ │zie │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤ │ │300 euro│heliporturi │300 euro │ │ HJ │ │ │ │ ├─────────────┤ ├──────────┤ │ │ │ │700 euro │ │ H24 │ ├──────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┴──────────┤ │ │1.500 │coduri 2A - 3B inclusiv │1.000 euro │la vedere sau ne- │ │ │euro │ │ │precizie │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │2.500 │coduri 3C - 4D inclusiv │1.500 euro │precizie cat. I │ │ │euro │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │4.000 │coduri 4E - 4F │4.000 euro │precizie cat. II, │ │ │euro │ │ │cat. III │ ├──────────┼────────┴────────────────────────┼─────────────┼────────┬─────────┤ │ 9.2.1.b) │Analiza documentaţiei de înregis-│euro/documen-│200 euro│la depu- │ │ │trare iniţială a aerodromurilor │taţie │ │nerea do-│ │ │ │aerodrom │ │cumenta- │ │ │ │ │ │ţiei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.2.2.a) │Prelungirea înregistrării aero- │euro/aerodrom│T1 + T2 │regulari-│ │ │dromurilor │ │ │zare │ │ │ │ │ │postaudit│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┴────────┴─────────┤ │ unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în func- │ │ │de infrastructura de aerodrom şi │ţie de categoria operaţiunilor │ │ │aeronavele care pot opera: │aeriene de pe aerodrom: │ │ ├────────┬────────────────────────┼─────────────┬───────┬──────────┤ │ │300 euro│cifra de cod 1 şi baze │200 euro │la ve- │ HJ │ │ │ │de operare ├─────────────┤dere ├──────────┤ │ │ │ │800 euro │sau ne-│ H24 │ │ │ │ │ │preci- │ │ │ │ │ │ │zie │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤ │ │200 euro│heliporturi │200 euro │ │ HJ │ │ │ │ ├─────────────┤ ├──────────┤ │ │ │ │500 euro │ │ H24 │ ├──────────┼────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┴──────────┤ │ │1.200 │coduri 2A - 3B inclusiv │800 euro │la vedere sau ne- │ │ │euro │ │ │precizie │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤ │ │2.000 │coduri 3C - 4D inclusiv │1.200 euro │precizie cat. I │ │ │euro │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ │ │3.000 │coduri 4E - 4F │3.000 euro │precizie cat. II, │ │ │euro │ │ │cat. III │ ├──────────┼────────┴────────────────────────┼─────────────┼────────┬─────────┤ │ 9.2.2.b) │Analiza documentaţiei de prelun- │euro/documen-│100 euro│la depu- │ │ │gire a înregistrării │taţie │ │nerea do-│ │ │aerodromurilor │aerodrom │ │cumenta- │ │ │ │ │ │ţiei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.2.3 │Inspecţie pentru verificarea │euro/inspec- │500 euro│după │ │ │menţinerii condiţiilor de │ţie │ │efectua- │ │ │înregistrare │ │ │rea in- │ │ │ │ │ │specţiei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ 9.3 │Supravegherea continuă a aerodromurilor autorizate │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ 9.3.1 │Supravegherea menţinerii condi- │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │ţiilor de autorizare şi a sigu- │evaluare/om │ │lizarea │ │ │ranţei operaţionale (audituri │ │ │auditului│ │ │programate sau neprogramate) │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.3.2 │Supravegherea menţinerii obiecti-│euro/pasager │ │lunar, │ │ │velor necesare siguranţei pasage-│îmbarcat │ │până la │ │ │rilor pe aeroporturi │ │ │data de │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤20 a fie-│ │ a) │pentru primii 500.000 de pasageri│ │ 0,05 │cărei │ │ │îmbarcaţi │ │ │luni │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤pentru │ │ b) │pentru pasagerii îmbarcaţi │ │ 0,325 │pasagerii│ │ │500.001-750.000 │ │ │îmbarcaţi│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤în luna │ │ c) │pentru fiecare pasager îmbarcat │ │ 0,625 │preceden-│ │ │începând cu 750.001 │ │ │tă │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.4 │Evaluarea modificărilor/amenda- │euro/oră eva-│ │la fina- │ │ │mentelor la documentele de │luare/om │ 45 │lizarea │ │ │autorizare │ │ │evaluării│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.5 │Activităţi de autorizare la un │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │aerodrom autorizat sau înregis- │evaluare/om │ │lizarea │ │ │trat, după lucrări de modernizare│ │ │evaluării│ │ │sau investiţii noi │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.6 │Evaluarea elementelor relevante │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │ale unui aerodrom după efectuarea│evaluare/om │ │lizarea │ │ │reparaţiilor capitale │ │ │evaluării│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.7 │Autorizarea echipamentelor de │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │alimentare a aeronavelor cu │evaluare/om │ │lizarea │ │ │combustibil │ │ │evaluării│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.8 │Inspecţia şi verificarea din zbor│ │ │la depu- │ │ │a funcţionării mijloacelor PNA-Tc│euro/ora zbor│ 3.434 │nerea │ │ │ │ │ │cererii │ │ │ │ │ │sau con- │ │ │ │ │ │form con-│ │ │ │ │ │tractului│ │ │ │ │ │cu bene- │ │ │ │ │ │ficiarul │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.9 │Activităţi de expertiză/investi- │euro/oră/ │ 45 │la fina- │ │ │gaţie tehnico-operaţională în │expert │ │lizarea │ │ │vederea autorizării mijloacelor │ │ │evaluării│ │ │PNA-Tc pentru exploatare sau │ │ │ │ │ │pentru certificarea de tip a │ │ │ │ │ │tehnicii de aviaţie din ATM (la │ │ │ │ │ │solicitarea beneficiarului sau în│ │ │ │ │ │cazul autorizării pentru exploa- │ │ │ │ │ │tare a unor mijloace complexe sau│ │ │ │ │ │care necesită expertizare │ │ │ │ │ │suplimentară) │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.10 │Administrarea spectrului de frec-│euro/frecven-│ 190 │la depu- │ │ │venţe radioaeronautice │ţă adminis- │ │nerea │ │ │ │trată │ │cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.11 │Supravegherea utilizării frecven-│euro/an │ 20 │în luna │ │ │ţelor radioaeronautice │frecvenţă │ │ianuarie │ │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │anul în │ │ │ │ │ │curs │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.12 │Autorizarea şi alocarea de indi- │euro/ │ 100 │la depu- │ │ │cative AFTN │indicativ │ │nerea │ │ │ │ │ │cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┴────────┼─────────┤ │ 9.13 │Autorizarea şi prelungirea auto- │ │la depu │ │ │rizării mijloacelor tehnice │ │nerea │ │ │pentru deservirea aeronavelor la │ │cererii │ │ │sol │ │sau con- │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┬────────┤form con-│ │ 9.13.1 │Autorizare iniţială mijloace │euro/mijloc │ 200 │tractului│ │ │tehnice aeroportuare, altele │tehnic │ │cu bene- │ │ │decât echipamentele de alimentare│ │ │ficiarul │ │ │a aeronavelor cu combustibil │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ 9.13.2 │Prelungirea autorizării │euro/mijloc │ 75 │ │ │ │ │tehnic │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.14 │Autorizarea constructorilor de │ euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │echipamente specifice activităţi-│investigaţie/│ │lizarea │ │ │lor aeroportuare şi de control şi│om │ │evaluării│ │ │dirijare a zborurilor │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ 9.15 │Emiterea de avize la documenta- │euro/oră │ 45 │ │ │ │ţiile tehnice pentru realizarea │investigaţie/│ │ │ │ │sau modernizarea/ dezvoltarea de │om │ │ │ │ │terenuri de aeronautică civilă şi│ │ │ │ │ │alte construcţii destinate │ │ │ │ │ │aviaţiei civile │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────────┤ │ 9.16 │Emiterea de avize la documentaţii pentru construcţii şi │ │ │amenajări de orice fel în interiorul/exteriorul zonelor │ │ │cu servituţi aeronautice │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬─────────────┬────────┬─────────┤ │ 9.16.1 │Aviz simplu (unul sau două obiec-│ euro │ 100 │cererii; │ │ │tive inclusiv) │ │ │regulari-│ ├──────────┼─────────────────────────────────┤ ├────────┤zare la │ │ 9.16.2 │Aviz complex (în funcţie de │ │ de la │finaliza-│ │ │numărul de obiective │ │ 500 │rea │ │ │ - între 3 şi │ │ │lucrării │ │ │10 obiective, inclusiv) │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┤ ├────────┤ │ │ 9.16.3 │Avize de mare complexitate (în │ │ de la │ │ │ │funcţie de numărul de │ │ 770 │ │ │ │obiective - │ │ │ │ │ │începând de la 11 obiective - │ │ │ │ │ │şi/sau de amplasamentul în peri- │ │ │ │ │ │metrul aerodromului/aeroportului)│ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ 9.16.4 │Suplimentare pentru avizarea │ euro │ 100 │ │ │ │construcţiilor situate în zone de│ │ │ │ │ │aerodrom │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.16.5 │Emitere duplicat aviz │ euro │ 50 │la depu- │ │ │ │ │ │nerea │ │ │ │ │ │cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │9.16.6 │Aviz de principiu pentru studii │ │ │ │ │ │de urbanism (PUG, PUZ, PUD), │ │ │la depu- │ │ │studii de oportunitate (DALI)/ │ euro │ 100 │nerea │ │ │fezabilitate/aeronautice ş.a. │ │ │cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.17 │Avizarea specificaţiilor tehnice │euro/oră │ 45 │se regu- │ │ │anterior procurării sau construi-│investigaţie/│ │larizează│ │ │rii unui mijloc tehnic de aviaţie│om │ │după │ │ │utilizat de serviciile de naviga-│ │ │procurare│ │ │ţie aeriană │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.18 │Avizarea specificaţiilor tehnice │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │anterior procurării sau construi-│investigaţie/│ │lizarea │ │ │rii unui mijloc tehnic specific │om │ │evaluării│ │ │de aerodrom ori de deservire │ │ │ │ │ │aeroportuară a aeronavelor │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.19 │Avizarea studiilor, procedurilor │euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │şi proiectelor de investiţii │investigaţie/│ │lizarea │ │ │pentru aviaţia civilă (inclusiv │om │ │evaluării│ │ │de construcţii-montaj) │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.20 │Autorizarea rezervoarelor/depozi-│euro/oră │ 45 │la fina- │ │ │telor de combustibili de aviaţie │evaluare/om │ │lizarea │ │ │ │ │ │evaluării│ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.21 │Emiterea duplicatelor documente- │euro/exemplar│ 50 │la depu- │ │ │lor de autorizare/certificare │ │ │nerea │ │ │ │ │ │cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.22 │Supravegherea aplicării prevede- │ │ │ │ │ │rilor Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │nr. 455/2011 privind tarifele de │ │ │ │ │ │aeroport │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ a) │Aeroporturi categoria B │euro/an │ 900 │în luna │ ├──────────┼─────────────────────────────────┤ ├────────┤ianuarie │ │ b) │Aeroporturi categoria C │ │ 600 │pentru │ ├──────────┼─────────────────────────────────┤ ├────────┤anul în │ │ c) │Aeroporturi categoria D │ │ 300 │curs │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.23 │Investigaţie în scopul analizării│euro/oră de │ 45 │La depu- │ │ │justificărilor pentru modificarea│investigaţie │ │nerea │ │ │sistemului sau a nivelului tari- │ │ │cererii │ │ │felor de aeroport (Hotărârea │ │ │se plă- │ │ │Guvernului nr. 455/2011) │ │ │teşte un │ │ │ │ │ │avans de │ │ │ │ │ │300 euro,│ │ │ │ │ │iar │ │ │ │ │ │restul la│ │ │ │ │ │finaliza-│ │ │ │ │ │rea in- │ │ │ │ │ │vestiga- │ │ │ │ │ │ţiei. │ │ │ │ │ │Tariful │ │ │ │ │ │se plă- │ │ │ │ │ │teşte de │ │ │ │ │ │solici- │ │ │ │ │ │tant. │ └──────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────────┘*Font 7* ┌──────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tarif │ Mod de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────────────┤ │ 9.24 │Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură, precum şi a │ │ │furnizorilor de administrare a platformei, în conformitate cu Regulamentul (UE) │ │ │nr. 139/2014 │ │ │Tariful se compune din suma elementelor tarifare cuprinse la pct. 9.24.1 şi 9.24.3 │ │ │(după caz) │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9.24.1 │Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură în conformitate │ │ │cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 │ ├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤ │9.24.1.1 │Certificarea/Conversia aerodromurilor - Analiza documentaţiei │ la depunerea │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┤ documentaţiei │ │ │Categoria de operare conform │ euro/aerodrom │ │ │ │ │cererii │ │ │ │ │ │(proceduri de apropiere) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de neprecizie │ │ 500 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de precizie cat. I │ │ 1.000 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de precizie cat. II │ │ 2.000 │ │ │ ├─────────────────────────────────┤ ├────────────────┤ │ │ │Apropiere de precizie cat. III A,│ │ 2.500 │ │ │ │cat. III B sau cat. III C │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.2 │Certificarea pistei decolare-aterizare T1+T2 (pentru fiecare PDA, │ la momentul │ │ │la condiţiile de operare cele mai restrictive) │ stabilirii bazei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ de certificare │ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura de aerodrom şi │funcţie de categoria balizajului│ │ │ │aeronavele care pot opera: │instalat de pe pista de decolare│ │ │ │ │aterizare: │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┤ │ │ │ 2.000 euro│Coduri 2A-3B inclusiv│ 1.000 euro│Balizaj marginal + │ │ │ │ │ │ │PAPI │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 4.000 euro│Coduri 3C-4D inclusiv│ 2.000 euro│Balizaj de apropiere│ │ │ │ │ │ │simplificat │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 6.000 euro│Coduri 4E-4F │ 4.000 euro│Balizaj de apropiere│ │ │ │ │ │ │cat. I │ │ │ ├───────────┴─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ 6.000 euro│Balizaj de apropiere│ │ │ │ │ │cat. II/III │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.3 │Certificarea căilor de rulare - TWY, T1+T2 (pentru fiecare cale de│ la momentul │ │ │rulare) │ stabilirii bazei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ de certificare │ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura de aerodrom şi │funcţie de PDA deservită: │ │ │ │aeronavele care pot opera: │ │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┤ │ │ │ 100 euro│Pentru aeronave cu │ 100 euro│Deserveşte PDA │ │ │ │ │literele de cod A, B │ │de neprecizie │ │ │ │ │şi C │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 200 euro│Pentru aeronave cu │ 150 euro│Deserveşte PDA │ │ │ │ │litera de cod D │ │de precizie cat. I │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 300 euro│Pentru aeronave cu │ 200 euro│Deserveşte PDA │ │ │ │ │literele de cod │ │de precizie cat. II │ │ │ │ │E şi F │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ │ 250 euro│Deserveşte PDA │ │ │ │ │ │ │de precizie │ │ │ │ │ │ │cat. III A, │ │ │ │ │ │ │cat. III B, │ │ │ │ │ │ │cat. III C │ │ ├──────────┼───────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.4 │Certificarea platformelor pentru aeronave - APRON T1+T2 (defalcat │ la momentul │ │ │după numărul de poziţii şi echipare) │ stabilirii bazei │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ de certificare │ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura de aerodrom şi │funcţie de categoria │ │ │ │aeronavele care pot opera: │balizajului instalat de pe calea│ │ │ │ │de rulare: │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┤ │ │ │ 100 euro │≤ 10 Poziţii de │ 100 euro│Balizaj marginal │ │ │ │ │parcare │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 200 euro│10-20 Poziţii de │ 200 euro│Balizaj axial TWY │ │ │ │ │parcare │ │şi balizaj marginal │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 400 euro│> 20 Poziţii de │ 300 euro│Balizaj axial TWY, │ │ │ │ │parcare │ │balizaj axial │ │ │ │ │ │ │poziţii de parcare │ │ │ │ │ │ │şi balizaj marginal │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ │ 400 euro│Cu sistem vizual de │ │ │ │ │ │ │andocare │ │ ├──────────┼───────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.1.5 │Certificare heliporturi existente pe un aerodrom T1+T2 │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │unde: │T1 - componentă tarif, în funcţie│T2 - componentă tarif, în │ │ │ │de infrastructura heliportului: │funcţie de categoria │ │ │ │ │operaţiunilor aeriene de pe │ │ │ │ │heliport: │ │ ├──────────┼───────────┬─────────────────────┼───────────┬────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ 500 euro│Pentru heliporturi cu│ 300 euro│Zboruri în regim │ la momentul │ │ │ │D < 15 m │ │VFR de zi │ stabilirii bazei │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ de certificare │ │ │ 700 euro│Pentru heliporturi cu│ 500 euro│Zboruri în regim │ │ │ │ │D cuprinsă între 15 m│ │VFR de zi şi de │ │ │ │ │şi 25 m inclusiv │ │noapte │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 900 euro│Pentru heliporturi cu│ 700 euro│Zboruri în regim IFR│ │ │ │ │D > 25 m │ │de zi şi de noapte │ │ ├──────────┼───────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.2 │Modificări pentru care este nevoie de aprobarea/acceptarea de │ la momentul depunerii │ │ │către AACR │ cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări ale specificaţiilor de│Pentru modificările elementelor │ │ │ │certificare CS │de infrastructură se aplică │ │ │ │ │tarifele prevăzute la pct. │ │ │ │ │9.24.1.1, 9.24.1.2, 9.24.1.3, │ │ │ │ │9.24.1.4 şi 9.24.1.5 │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări la nivelul │300 euro/aerodrom │ │ │ │organizaţiei - OR │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări de natură operaţională│500 euro/aerodrom │ │ │ │- OPS - altele decât categoria de│ │ │ │ │intervenţie - Servicii de salvare│ │ │ │ │şi stingerea incendiilor - RFF │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │Modificări de natură operaţională│100 euro/aerodrom │ │ │ │- OPS - nivelul categoriei de │ │ │ │ │intervenţie - Servicii de salvare│ │ │ │ │şi stingerea incendiilor - RFF │ │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │9.24.3 │Certificarea furnizorilor de administrare a platformei (dacă sunt │la momentul depunerii │ │ │diferiţi de operatorul de aerodrom) │ cererii │ ├──────────┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │ │ │1.000 euro │≤ 10 Poziţii de parcare │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │2.000 euro │10-20 Poziţii de parcare │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │4.000 euro │> 20 Poziţii de parcare │ │ └──────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┘----------Poz. 9.24 din cap. 9, lit. A din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 361 din 5 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016.----------Poz. 9.16 din cap. 9, lit. A din anexă a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.B. Condiţii de aplicare1. În cazul autorizării mijloacelor semnificative pentru siguranţa zborurilor, a unor noi tipuri de echipamente, în vederea emiterii certificatului respectiv, solicitantul trebuie să îndeplinească pe speze proprii condiţiile şi prevederile regulamentare şi procedurale privind autorizarea şi, după caz, pentru pregătirea personalului de supraveghere al AACR, în baza unui program aprobat de AACR.2. Tarifele prevăzute la pct. A.9.9, A.9.10, A.9.11, A.9.12, A.9.16 şi A.9.17 aplicabile în relaţia cu ROMATSA sunt incluse în tariful prevăzut la cap. 8.3. Tariful prevăzut la pct. A.9.8 se va aplica pentru prestaţiile efectuate pe teritoriul României.4. La poziţia tarifară A 9.16, la cerere, se aplică o taxă de urgenţă de 100% pentru emiterea avizului în 5 zile lucrătoare. Definirea tipurilor de avize se va face în funcţie de suprafaţa construită, regimul de înălţime, numărul de obiective, alte situaţii etc. Tarifele se aplică în funcţie de numărul de obiective pentru fiecare certificat de urbanism.----------Pct. 4 din cap. 9, lit. B din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.4^1. Prin obiectiv în interiorul zonelor cu servituţi aeronautice se înţelege fiecare construcţie, fiecare hectar de parc cu panouri fotovoltaice, fiecare kilometru pentru liniile electrice aeriene şi căi de comunicaţie rutieră, fiecare staţie GSM compusă din 3 suporţi antene mai mici de 10,0 m amplasată pe terasa unui singur imobil, fiecare turbină eoliană etc.Prin obiectiv în exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice se înţelege fiecare construcţie care depăşeşte înălţimea de referinţă de 45 m inclusiv faţă de cota terenului sau care nu depăşeşte această înălţime, dar constituie obstacol local semnificativ, aşa cum reiese din reglementările aeronautice aplicabile.----------Pct. 4^1 din cap. 9, lit. B din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.4^2. Avizul complex în interiorul servituţilor aeronautice pentru 3 obiective se tarifează cu 500 euro, la care se adaugă câte 45 euro pentru fiecare obiectiv suplimentar până la 10.Avizul complex în exteriorul servituţilor pentru un număr de minimum 3 şi maximum 10 obiective se tarifează cu 500 euro.----------Pct. 4^2 din cap. 9, lit. B din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.4^3. Avizul de mare complexitate în interiorul servituţilor aeronautice pentru 11 obiective se tarifează cu 770 euro, la care se adaugă câte 90 euro pentru fiecare obiectiv suplimentar.Avizul de mare complexitate în exteriorul servituţilor pentru un număr minim de 11 obiective şi un maxim indiferent de numărul de obiective se tarifează cu 770 euro.----------Pct. 4^3 din cap. 9, lit. B din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.5. La pct. A.9.16.5, evaluarea/reevaluarea suprafeţelor de obstacolare se face cu acordul prealabil al solicitantului. Tariful corespunzător se aplică înainte de eliminarea avizului în cauză.6. Tariful prevăzut la pct. A.9.3.2 reprezintă diferenţa din valoarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, aplicat fiecărui aeroport civil certificat din România deschis utilizării publice, care revine AACR. Restul tarifului, în valoare de 0,275 euro/pasager îmbarcat, indiferent de numărul pasagerilor înregistraţi pe un aeroport, se achită de către administraţia fiecărui aeroport civil direct Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010.7. În condiţiile în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea, prelungirea autorizării sau avizul nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.8. Pentru reautorizare în urma expirării sau anulării certificatului de autorizare se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea iniţială.9. Anularea înregistrării, precum şi neacordarea sau neprelungirea valabilităţii acesteia ca urmare a neconformităţilor constatate cu ocazia inspecţiilor/auditurilor de specialitate nu presupun rambursarea tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.10. Inspecţia pentru verificarea menţinerii condiţiilor de înregistrare se efectuează după fiecare incident/accident de aviaţie ori notificare de disfuncţionalităţi şi/sau neconformităţi din partea utilizatorilor aerodromului sau din partea unor instituţii abilitate ale statului.11. Prin documentaţie aerodrom înregistrat se înţelege totalitatea documentelor necesare în procesul de înregistrare a aerodromului.  +  Capitolul 10 Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilăA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.1│Evaluare în vederea autorizării laboratoarelor care efectuează │ │ │ │testări specializate pentru aeronautică civilă (încercări meca- │ │ │ │nice, analize fizico-chimice, controale nedistructive etc.) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.1.1│Autorizare iniţială │ euro │ 1.500 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.1.2│Modificarea domeniului de │euro/metodă/ │ 200 │ │ │ │autorizare │analiză/ │ │la depunerea cererii │ │ │ │examinare/ │ │ │ │ │ │încercări │ │ │ │ │ │tehnologice │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.1.3│Supravegherea menţinerii condi- │ euro/an │ 1.200 │în primul trimestru │ │ │ţiilor de autorizare │ │ │pentru fiecare an pentru │ │ │ │ │ │care este valabil certi- │ │ │ │ │ │ficatul de autorizare │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.2│Autorizarea agenţilor distribuitori de produse, articole şi com- │ │ │ │ponente aeronautice şi de materiale necesare fabricaţiei, între- │ │ │ │ţinerii sau operării acestora, procurate de la furnizori │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.2.1│Autorizare iniţială │ euro │ 1.500 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 10.2.1.2│Modificarea domeniului de │ │ │ │autorizare prin: │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ a) │adăugare clasă de aeronavă │ euro │ 1.000 │ │ │ │(A1-A4) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ b) │adăugare tip de aeronavă în │ euro │ 500 │ │ │ │clasa de aeronavă (A1-A4) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ c) │adăugare clasă de motoare(B1-B2)│ euro │ 800 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤la depunerea cererii │ │ d) │adăugare tip de motor în clasa │ euro │ 250 │ │ │ │de motoare (B1-B2) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ e) │adăugare clasă de componente │ euro │ 150 │ │ │ │(C1-C20) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ f) │adăugare tip de component în │ euro │ 100 │ │ │ │clasa de componente (C1-C20) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ g) │adăugare produse chimice │ euro/domeniu │ 100 │ │ │ │destinate fabricaţiei/întreţi- │ de autorizare │ │ │ │ │nerii aeronavelor │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ h) │articole normalizate/standardi- │ euro/domeniu │ 100 │ │ │ │zate │ de autorizare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ i) │produse destinate pentru control│ euro/domeniu │ 100 │ │ │ │nedistructiv (NDT) │ de autorizare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ j) │uleiuri şi fluide hidraulice │ euro/domeniu │ 250 │ │ │ │ │ de autorizare │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.2.1.3│Supravegherea continuă a agen- │ euro/an │ 1.200 │în primul trimestru │ │ │ţilor distribuitori de produse │ │ │pentru fiecare an pentru │ │ │aeronautice │ │ │care este valabil certi- │ │ │ │ │ │ficatul de autorizare │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.3│Autorizarea operatorilor economici pentru proiectarea şi │ │ │ │executarea lucrărilor cu specific aeroportuar │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.3.1│Autorizarea iniţială şi prelun- │ euro/oră │ 45 │avans 540 euro (tarif │ │ │girea autorizării operatorilor │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │economici pentru proiectarea │ │ │regularizare postaudit │ │ │lucrărilor cu specific │ │ │ │ │ │aeroportuar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.3.2│Autorizarea iniţială şi prelun- │ euro/oră │ 45 │avans 540 euro (tarif │ │ │girea autorizării operatorilor │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │economici pentru executarea │ │ │regularizare postaudit │ │ │lucrărilor cu specific │ │ │ │ │ │aeroportuar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.3.3.│Supravegherea menţinerii │ euro/oră │ 45 │la finalizarea auditului │ │ │condiţiilor de autorizare │ evaluare/om │ │de supraveghere │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.4.│Autorizarea iniţială şi supra- │ euro/an │ 800 │la depunerea cererii │ │ │vegherea menţinerii condiţiilor │ │ │ │ │ │de autorizare a constructorilor │ │ │ │ │ │de echipamente şi produse spe- │ │ │ │ │ │cifice activităţilor aeroportu- │ │ │ │ │ │are, de control şi dirijare a │ │ │ │ │ │zborurilor │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5│Autorizarea agenţilor de handling │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.1│Autorizarea agenţilor de handling (exceptând handling │ │ │ │combustibili) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.1.1│Autorizare iniţială, modificarea│ euro/oră │ 45 │avans 450 euro (tarif │ │ │şi prelungirea autorizării │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │ │ │ │regularizare postaudit │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.1.2│Supravegherea menţinerii │ euro/oră │ 45 │la finalizarea auditului │ │ │condiţiilor de autorizare │ evaluare/om │ │de supraveghere │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.2│Autorizarea agenţilor de handling combustibili │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.2.1│Autorizare iniţială │ euro/oră │ 45 │avans 540 euro (tarif │ │ │ │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │ │ │ │regularizare postaudit │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.2.2│Modificarea autorizării │ euro/oră │ 45 │avans 450 euro (tarif │ │ │ │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │ │ │ │regularizare postaudit │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.5.2.3│Supravegherea menţinerii │ euro/tonă de │ 0,40 (minimum │lunar, până la sfârşitul │ │ │condiţiilor de autorizare │ combustibil │ 540 euro anual)│lunii următoare celei │ │ │ │ livrată │ │pentru care s-a transmis │ │ │ │ │ │notificarea │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.6│Autorizarea altor agenţi pentru servicii aeronautice │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.6.1│Autorizarea iniţială şi │ euro/oră │ 45 │avans 540 euro (tarif │ │ │prelungirea autorizării │ evaluare/om │ │minimum obligatoriu) + │ │ │ │ │ │regularizare postaudit │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.6.2│Supravegherea menţinerii │ euro/oră │ 45 │la finalizarea auditului │ │ │condiţiilor de autorizare │ evaluare/om │ │de supraveghere │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7│Autorizarea organizaţiilor de pregătire │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1│Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru zbor(FTO/TRTO-ATO)│ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1.1*)│Autorizare iniţială/Reînnoire │ euro │ 5.985 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1.2│Modificarea autorizaţiei prin │ euro │ 1.035 │ │ │ │introducerea unui curs │ │ │ │ │ │suplimentar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │10.7.1.3**)│Supraveghere în vederea menţi- │ euro │ 2.205 │anual │ │ │nerii condiţiilor de autorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1.4│Acceptabilitate postholder │ euro │ 90 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1.5│Modificarea autorizaţiei prin │ euro │ 225 │ │ │ │schimbarea datelor administra- │ │ │ │ │ │tive de funcţionare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.1.6│Modificarea autorizaţiei prin │ euro │ 945 │ │ │ │schimbarea unor condiţii de │ │ │ │ │ │funcţionare (aeronavă nouă, │ │ │ │ │ │punct nou de lucru) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.2│Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru personalul │ │ │ │nenavigant │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.2.1*)│Autorizare iniţială/Reînnoire │ euro │ 5.295 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.2.2│Modificarea autorizaţiei prin │ euro │ 1.148 │ │ │ │introducerea unui curs │ │ │ │ │ │suplimentar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │10.7.2.3**)│Supraveghere în vederea │ euro │ 2.453 │anual │ │ │menţinerii condiţiilor de │ │ │ │ │ │autorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.2.4│Acceptabilitate postholder │ euro │ 90 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.2.5│Modificarea autorizaţiei prin │ euro │ 214 │ │ │ │schimbarea datelor administra- │ │ │ │ │ │tive de funcţionare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3│Alte tipuri de organizaţii de pregătire pentru personalul de │ │ │ │cabină │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3.1*)│Autorizare iniţială/Reînnoire │ euro │ 3.349 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3.2│Modificarea autorizaţiei prin │ euro │ 1.035 │ │ │ │introducerea unui curs │ │ │ │ │ │suplimentar │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │10.7.3.3**)│Supraveghere în vederea │ euro │ 1.537 │anual │ │ │menţinerii condiţiilor de │ │ │ │ │ │autorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3.4│Acceptabilitate postholder │ euro │ 90 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3.5│Modificare autorizaţiei prin │ euro │ 214 │ │ │ │schimbarea datelor administra- │ │ │ │ │ │tive de funcţionare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.3.6│Modificarea autorizaţiei prin │ euro │ 945 │ │ │ │schimbarea unor condiţii de │ │ │ │ │ │funcţionare (de exemplu, punct │ │ │ │ │ │nou de lucru) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4│Organizaţie de pregătire paraşutişti, planor, balon │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4.1*)│Autorizare iniţială/Reînnoire │ euro │ 945 │1 an │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │10.7.4.2**)│Supravegherea menţinerii │ euro │ 810 │anual │ │ │condiţiilor de autorizare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4.3│Modificarea autorizaţiei prin │ euro │ 720 │ │ │ │introducerea unui nou curs │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4.4│Acceptabilitate postholder │ euro │ 90 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4.5│Modificarea autorizaţiei prin │ euro │ 135 │ │ │ │schimbarea datelor administra- │ │ │ │ │ │tive de funcţionare │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.7.4.6│Modificarea autorizaţiei prin │ euro │ 500 │ │ │ │schimbarea datelor de funcţio- │ │ │ │ │ │nare (de exemplu, aeronavă nouă,│ │ │ │ │ │punct de lucru suplimentar etc.)│ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.8│Certificarea/Reînnoirea certificatului de calificare a │ │ │ │operatorilor de echipamente de instruire sintetică (STD) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.8.1│Simulator de zbor real (FFS) de │euro/simulator │ 4.950 │ │ │ │nivel C sau D │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.8.2│Simulator de zbor real (FFS) de │euro/simulator │ 3.510 │ │ │ │nivel A sau B │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.8.3│Simulator de zbor (FTD) │euro/simulator │ 2.970 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤la depunerea cererii │ │ 10.8.4│FNPT I sau II │euro/simulator │ 2.610 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.8.5│FNPT I sau II cu MCC │euro/simulator │ 2.970 │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.8.6│BITD sau alt tip de simulator │euro/simulator │ 2.205 │ │ │ │(OTD) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.9│Aprobarea/Reînnoirea aprobării utilizării de echipamente de │ │ │ │instruire sintetică (STD) │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.9.1│Simulator de zbor real (FFS) sau│euro/simulator │ 650 │ │ │ │FTD │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.9.2│FNPT I sau II cu sau fără MCC │euro/simulator │ 600 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 10.9.3│BITD sau alt tip de simulator │euro/simulator │ 600 │ │ │ │(OTD) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.10│Autorizarea centrelor medicale aeronautice │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.10.1│Autorizarea iniţială │ euro │ 5.063 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.10.2│Revalidare autorizaţie centru │ euro/an │ 1.283 │anual │ │ │aeromedical │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.11│Autorizarea examinatorilor aeromedicali │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.11.1│Autorizarea iniţială │ euro │ 720 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.11.2│Revalidare autorizaţie │ euro/an │ 315 │anual │ │ │examinator aeromedical │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.12│Autorizarea organizării de │ euro/ │ 135 │la depunerea cererii │ │ │demonstraţii aeriene │ demonstraţie │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.13│Autorizarea persoanelor fizice │ │ │ │ │ │sau juridice care desfăşoară │ │ │ │ │ │activităţi conexe transportului │ │ │ │ │ │aerian de bunuri periculoase │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.13.1│Autorizarea iniţială │ euro/aprobare │ 1.575 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.13.2│Modificarea autorizării │ euro/aprobare │ 425 │la depunerea cererii │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.14│Emiterea duplicatelor │ euro/exemplar │ 50 │la depunerea cererii │ │ │documentelor de autorizare │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘_________*) În vederea autorizării, se vor achita 40% din tariful de autorizare specific, diferenţa urmând a fi achitată la finalizarea procesului de autorizare. În situaţia în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, cuantumul din tarif încasat nu se returnează.**) Tarifele aplicate pentru activitatea de supraveghere a organizaţiilor de pregătire includ şi activitatea de prelungire a valabilităţii autorizării de funcţionare.B. Condiţii de aplicare1. În condiţiile în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea sau prelungirea autorizării nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.2. Pentru reautorizare în situaţia renunţării, expirării sau revocării autorizării se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea iniţială.3. Pentru modificarea/amendarea documentelor de autorizare se percep 45 euro/ora de investigaţie/om.4. Pentru reautorizare în urma expirării sau anulării certificatului de autorizare se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea iniţială.5. Eliberarea certificatului de autorizare se face în contul tarifelor plătite pentru evaluare.6. Pentru pct. A.10.3, A.10.5 şi A.10.6, la cerere, se aplică o taxă de urgenţă de 100% din avans.7. Avansul se referă la activitatea de analiză a documentelor depuse de solicitant în vederea autorizării. Regularizarea postaudit se referă la evaluarea propriu-zisă efectuată cu ocazia auditului, precum şi la finalizarea evaluării organizaţiei.8. Tarifele aplicate pentru activitatea de supraveghere a agenţilor de handling combustibili includ şi activitatea de prelungire a valabilităţii autorizării de funcţionare.  +  Capitolul 11 Alte prestaţii în domeniul aeronauticA. Tarife*Font 7* ┌───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Nr. │ Denumirea prestaţiei │ Tariful │ Modul de plată/ │ │ crt. │ ├───────────────┬────────────────┤ Observaţii │ │ │ │ U.M. │ Valoarea │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.1│Atestarea auditorilor experţi pentru sistemul aeronautic │la depunerea cererii sau │ │ │ │conform contractului cu │ │ │ │beneficiarul │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.1.1│Evaluarea iniţială în vederea │ euro/persoană │ 100│ │ │ │desemnării ca auditor expert │ │ │ │ │ │într-un domeniu al sistemului │ │ │ │ │ │aeronautic │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.1.2│Evaluarea periodică în vederea │ euro/persoană │ 25│ │ │ │menţinerii calităţii de auditor │ sau │ │ │ │ │expert sau modificarea domeniu- │euro/modificare│ 25│ │ │ │lui │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.2│Atestarea persoanelor care │ euro/persoană │ 50│la depunerea cererii sau │ │ │conduc activitate de asigurare a│ │ │conform contractului cu │ │ │calităţii la unităţile aeronau- │ │ │beneficiarul │ │ │tice civile autorizate │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤ │ 11.3│Aprobarea procedurilor de zbor instrumental │ ├───────────┼────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤ │ 11.3.1│Verificarea documentaţiei de │ euro/oră │ 45│la finalizarea evaluării │ │ │aprobare a procedurilor de zbor │ evaluare/om │ │ │ │ │instrumental (nu cuprinde │ │ │ │ │ │efectuarea inspecţiei din zbor │ │ │ │ │ │a procedurilor) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │ 11.3.2│Supravegherea organizaţiilor de │ euro/oră │ 45│ │ │ │proiectare a procedurilor de │ evaluare/om │ │ │ │ │zbor instrumental │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.4│Cercetări statistice, lucrări │ euro/oră │ 45│la finalizarea lucrării │ │ │statistice speciale care nu sunt│ elaborare │ │ │ │ │cuprinse în programul statistic │ cercetare/ │ │ │ │ │din domeniul transportului │ lucrare │ │ │ │ │aerian, la cererea unor benefi- │ statistică │ │ │ │ │ciari interni sau externi │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.5│Emiterea autorizaţiei de utili- │ euro/ │ 50│la depunerea cererii │ │ │zare temporară pe aeroporturile │ autorizaţie de│ │pentru acordarea ATU │ │ │din România, pentru avioane │ utilizare │ │ │ │ │civile subsonice cu reacţie, │temporară emisă│ │ │ │ │care nu îndeplinesc standardele │ (ATU) │ │ │ │ │specificate în partea a II-a │ │ │ │ │ │cap. 3 volumul I al anexei 16 la│ │ │ │ │ │Convenţia privind aviaţia civilă│ │ │ │ │ │internaţională (ATU) │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ 11.6│Consultare privind elaborarea de│ euro/oră │ 45│la finalizarea consultări│ │ │către solicitant a documentelor │ consultare/om │ │ │ │ │necesare în vederea obţinerii de│ │ │ │ │ │avize, autorizaţii, certificate,│ │ │ │ │ │licenţe etc. │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘B. Condiţii de aplicare1. În condiţiile în care, ca urmare a evaluării şi/sau a efectuării inspecţiei din zbor ori auditului de supraveghere, se constată că aprobarea procedurilor de zbor instrumental nu se poate acorda deoarece solicitantul nu îndeplineşte cerinţele aplicabile, solicitantul va plăti AACR valoarea prestaţiei.2. Cuantumul final al activităţilor de aprobare şi/sau supraveghere se stabileşte în postcalcul şi se comunică beneficiarului anterior emiterii răspunsului definitiv referitor la aprobarea procedurilor de zbor instrumental sau transmiterii raportului de audit/supraveghere.3. Dacă activităţile specifice procesului de aprobare şi/sau supraveghere sunt întrerupte la cererea solicitantului sau nu pot fi finalizate din cauze imputabile acestuia, AACR va solicita plata unui tarif proporţional cu prestaţia executată în funcţie de orele consumate pe tariful prevăzut la pct. A.11.3.4. Tariful prevăzut la pct. A.11.5 se aplică numai pentru următoarele tipuri de zboruri: a) operaţiuni de transport individual cargo [numai pe aeroporturile: Baia Mare (LRBM), Bucureşti-Otopeni-Henri Coandă (LROP), Constanţa-Kogălniceanu (LRCK), Satu Mare (LRSM), Suceava (LRSV), Târgu Mureş (LRTM), Timişoara-Traian Vuia (LRTM), Tulcea (LRTC)], pentru care operatorul aeronavei, împreună cu beneficiarul transportului, demonstrează că, datorită naturii încărcăturii transportate, nu poate fi utilizat un alt tip de aeronavă; b) operaţiuni de zbor nonprofit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparaţie sau întreţinere a aeronavelor.5. Tariful prevăzut la pct. A.11.5 se aplică pentru fiecare zbor şi fiecare aeronavă menţionată în "Cererea pentru acordarea autorizaţiei pentru utilizarea temporară a unor avioane civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a cap. 3 volumul I la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (ATU)", inclusiv pentru avioanele de rezervă.  +  Capitolul 12 Condiţii generale de aplicare a tarifelor1. În cazul în care nu sunt prevăzute termene de plată specifice, conform precizărilor din coloana "mod de plată", beneficiarii serviciilor prestate de AACR sunt obligaţi să achite tariful specific aplicat, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Eliberarea documentelor solicitate de beneficiari este condiţionată de achitarea serviciilor prestate de AACR.2. Pentru întârzierea plăţii facturilor la termenele scadente, AACR va aplica o penalitate de 0,1% la suma restantă pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentă până în momentul plăţii.3. Excepţie de la prevederile pct. 1 şi 2 fac serviciile prestate de AACR în baza contractelor încheiate cu beneficiarii.4. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate de către persoanele juridice AACR poate proceda la suspendarea valabilităţii documentelor eliberate.5. AACR poate proceda la revocarea documentelor emise în cazul în care, în termenul de suspendare stabilit de aceasta pentru achitarea obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, aceste obligaţii nu sunt achitate.6. Contravaloarea în lei a tarifelor aplicate va fi achitată de beneficiarii serviciilor prestate de AACR, la valoarea cursului de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil în ziua emiterii facturii.7. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport şi vize. Acestea vor fi suportate de beneficiarii serviciilor prestate de AACR.8. Tarifele nu includ T.V.A.9. Toate tarifele aplicate aeronavelor utilizate sau care urmează a fi utilizate în misiuni de asistenţă medicală de urgenţă, precum şi cele aplicate personalului de deservire a aeronavelor respective se reduc cu 50%.----------Pct. 9 al cap. 12 din anexă a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014.--------