HOTĂRÂRE nr. 151 din 13 aprilie 1993privind alocarea din rezerva bugetară pe anul 1993 la dispoziţia Guvernului a sumei de 1.500 mil. lei în favoarea Companiei Române de Pescuit Oceanic - S.A. Tulcea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 mai 1993     +  Articolul 1Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa aloce din rezerva bugetară pe anul 1993 la dispoziţia Guvernului suma de 1.500 mil. lei, echivalentul a 2,5 mil. dolari S.U.A., în favoarea Companiei Române de Pescuit Oceanic - S.A. Tulcea, pentru plata primelor de asigurare a navelor, restante din anul 1992, taxe portuare, aprovizionarea cu combustibil pentru continuarea activităţii şi plata indemnizaţiilor echipajelor.  +  Articolul 2Reîntregirea rezervei bugetare cu sumele respective se va asigura din veniturile ce se vor constitui până la data de 31 decembrie 1993, prin închirierea de nave.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Oanceap. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Dumitru Constantinescu------------