DECRET nr. 477 din 5 mai 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Naţional "Steaua României", republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,în semn de înaltă apreciere pentru promovarea activă a culturii şi a valorilor româneşti, pentru înalta ţinută morală de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer domnului Norman Manea, scriitor.  +  Articolul 2La data publicării prezentului decret, Decretul nr. 419/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 20 aprilie 2016, îşi încetează efectele.

  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Bucureşti, 5 mai 2016.Nr. 477.----