HOTĂRÂRE nr. 22 din 26 aprilie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 14/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi în biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, organizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,văzând Nota Departamentului de organizare a proceselor electorale cu nr. 7.627 din 25 aprilie 2016,în temeiul art. 104 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPunctul 39 din anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 14/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi în biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, organizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 6 aprilie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:"39. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Vaslui - Gache Daniel".  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 26 aprilie 2016.Nr. 22.-----