HOTĂRÂRE nr. 291 din 20 aprilie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 11 februarie 2016, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, a treia liniuţă de la "Note" va avea următorul cuprins:"- Numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină şi dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor definitive."2. La anexa nr. 2, a treia liniuţă de la "Note" va avea următorul cuprins:"- Numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină şi dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor definitive."3. La anexa nr. 3 litera c), ultima teză va avea următorul cuprins:"Numele şi prenumele candidaţilor se vor imprima cu litere corp 12 verzal drepte."4. La anexa nr. 3, a treia liniuţă de la "Note" va avea următorul cuprins:"- Numărul patrulaterelor de pe fiecare pagină şi dimensiunea patrulaterelor în care se vor imprima candidaturile se stabilesc de către biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor definitive."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  p. Preşedintele Autorităţii Electorale

  Permanente,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică
  Bucureşti, 20 aprilie 2016.Nr. 291.-----