ORDIN nr. 695 din 4 aprilie 2016privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 20 aprilie 2016  Având în vedere prevederile:– art. II din Ordonanța Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;– art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Activitățile cuprinse în listele prevăzute la art. 35^13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, sunt detaliate în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Prezentul ordin transpune prevederile art. 16-19 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale.  +  Articolul 3(1) Cererile pentru recunoașterea experienței profesionale depuse anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin se soluționează conform Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European, cu modificările ulterioare.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea
  București, 4 aprilie 2016.Nr. 695.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentrupersoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaștereacalificărilor profesionale  +  Anexa nr. 2Activitățile prevăzute la art. 35^13 dinLegea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor șicalificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Româniaa) Lista I - Grupe care intră sub incidența Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, și a directivelor 68/366/CEE și 82/489/CEE1. Grupe care intră sub incidența Directivei 64/427/CEE
  Grupa                23 Producția de textile
  232Fabricarea și prelucrarea de materiale textile pe mașini pentru lână cardată
  233Fabricarea și prelucrarea materialelor textile pe mașini pentru bumbac
  234Fabricarea și prelucrarea materialelor textile pe mașini pentru mătase
  235Fabricarea și prelucrarea materialelor textile pe mașini pentru in și cânepă
  236Alte industrii de fibre textile (iută, fibre dure etc.), funii și frânghii
  237Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate
  238Finisaje textile
  239Alte industrii textile
  Grupa           24 Producția de încălțăminte, alte articole de confecții și lenjerie de pat
  241 Producția de încălțăminte (cu excepția celei din cauciuc sau lemn), cu ajutorulmașinilor
  242Încălțăminte lucrată manual și reparații
  243Fabricarea confecțiilor (cu excepția celor din blană)
  244Fabricarea de saltele și lenjerie de pat
  245Industriile pielăriei și blănurilor
  Grupa             25 Producția de lemn și plută (cu excepția producției de mobilă din lemn)
  251Debitarea și prepararea industrială a lemnului
  252Fabricarea de produse de lemn semifinite
  253Producția de serie a materialelor de construcție din lemn, inclusiv pardoseli
  254Fabricarea de containere de lemn
  255Fabricarea altor articole din lemn (cu excepția mobilei)
  259 Fabricarea de articole din pai, plută, împletituri din nuiele și trestie; fabricarea de perii
  Grupa26 260 Producția de mobilă din lemn
  Grupa    27 Producția de hârtie și articole de hârtie
  271Fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului
  272Prelucrarea hârtiei și cartonului și fabricarea de articole din celuloză
  Grupa28 280 Tipărire, editare și industriile conexe
  Grupa    29 Industria pielăriei
  291Tăbăcării și ateliere de finisare a pieilor
  292Fabricarea de articole din piele
  Fostagrupă      30  Industria cauciucului și a materialelor plastice, a fibrelor artificiale și a produselor amilacee
  301Prelucrarea cauciucului și a azbestului
  302Prelucrarea materialelor plastice
  303Fabricarea fibrelor artificiale
  Fostagrupă         31 Industria chimică
  311Fabricarea materiilor chimice de bază și prelucrarea lor
  312  Fabricarea specializată a produselor chimice, în special pentru utilizare în industrie și agricultură (inclusiv fabricarea pentru uz industrial a grăsimilorși uleiurilor vegetale sau animale din grupa ISIC 312)
  313  Fabricarea specializată de produse chimice, în special pentru uz gospodăresc sau administrativ [exclusiv fabricarea de produse medicinale și farmaceutice (fosta grupă ISIC 319)]
  Grupa32 320 Industria petrolieră
  Grupa            33 Fabricarea produselor minerale nemetalice
  331Fabricarea de articole din argilă structurală
  332Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă
  333Fabricarea de produse din ceramică, inclusiv articole refractare
  334Fabricarea cimentului, varului și gipsului
  335Fabricarea materialelor structurale din beton, ciment și gips
  339Prelucrarea pietrei și fabricarea altor produse minerale nemetalice
  Grupa            34 Fabricarea și tratarea primară a metalelor feroase și neferoase
  341 Industria siderurgică (așa cum este definită în Tratatul CECO, inclusiv uzinelede cocsificare integrate în combinate siderurgice)
  342Fabricarea de țevi de oțel
  343 Trefilarea sârmei, trefilarea la rece, laminarea la rece a benzilor, profilareala rece
  344Fabricarea și tratamentele primare ale metalelor neferoase
  345Topitorii de metale feroase și neferoase
  Grupa              35  Producția de produse metalice (cu excepția mașinilor și echipamentelor de transport)
  351Forjare, matrițare și presare
  352Tratamente secundare și tratamente de suprafață
  353Structuri metalice
  354Fabricarea de cazane și produse industriale tubulare
  355 Fabricarea de unelte și articole finite din metal (cu excepția echipamentelor electrice)
  359Activități auxiliare în construcția de mașini
  Grupa                      36 Producția de mașini, altele decât cele electrice
  361Fabricarea de mașini agricole și tractoare
  362Fabricarea de echipament de birotică
  363 Fabricarea de mașini-unelte de prelucrare a metalelor și de elemente și piese pentru acestea și pentru alte utilaje de forță
  364Fabricarea de mașini pentru textile și accesorii, fabricarea de mașini de cusut
  365 Fabricarea de mașini și echipamente pentru industria alimentară și a băuturilorși pentru industria chimică și industrii conexe
  366  Fabricarea de instalații și echipamente pentru minerit, topitorii și oțelării și pentru industria construcțiilor; fabricarea de echipament cu acționare mecanică
  367Fabricarea de echipamente de transmisie
  368Fabricarea de mașini pentru alte scopuri industriale specifice
  369Fabricarea de alte mașini și echipamente neelectrice
  Grupa                    37 Electrotehnică
  371Fabricarea de fire și cabluri electrice
  372 Fabricarea de motoare, generatoare, transformatoare, schimbătoare și alte echipamente similare pentru furnizarea energiei electrice
  373Fabricarea de echipamente electrice pentru uz comercial direct
  374 Fabricarea de echipamente de telecomunicații, contoare, alte aparate de măsură și echipamente electromedicale
  375Fabricarea de echipamente electronice, receptoare radio și TV, echipament audio
  376Fabricarea de aparate electrice de uz gospodăresc
  377Fabricarea de lămpi și echipamente de iluminat
  378Fabricarea de baterii și acumulatori
  379Reparații, asamblare și instalarea specializată a echipamentelor electrice
  Fostagrupă       38 Fabricarea de echipamente de transport
  383Fabricarea de autovehicule și piese pentru acestea
  384Reparații la autovehicule, motociclete și biciclete
  385Fabricarea de motociclete, biciclete și piese pentru acestea
  389Fabricarea de echipamente de transport care nu sunt clasificate în alt loc
  Grupa                 39 Diverse industrii prelucrătoare
  391Fabricarea de aparate de precizie și de instrumente de măsură și control
  392 Fabricarea de instrumente și echipamente medicale-chirurgicale și de aparate ortopedice (cu excepția încălțămintei ortopedice)
  393Fabricarea de echipament fotografic și optic
  394Fabricarea și repararea ceasurilor
  395Fabricarea bijuteriilor și prelucrarea metalelor prețioase
  396Fabricarea și repararea instrumentelor muzicale
  397Fabricarea de jocuri, jucării și articole de sport
  399Alte industrii manufacturiere
  Grupa          40 Construcții
  400Construcții (nespecializate); demolări
  401Construcția de clădiri (locuințe sau altele)
  402Construcții civile; construcția de drumuri, poduri, căi ferate etc.
  403Lucrări de instalații
  404Decorare și finisare
  2. Grupe care intră sub incidența Directivei 68/366/CEE
  Grupa                    20A200 Industriile producătoare de grăsimi și uleiuri animale și vegetale
  20BIndustriile alimentare (cu excepția industriei băuturilor)
  201Tăierea, prepararea și păstrarea cărnii
  202Industria laptelui și a produselor lactate
  203Conservarea și păstrarea legumelor și fructelor
  204Conservarea și păstrarea peștelui și a altor produse piscicole
  205Fabricarea produselor de morărit
  206Fabricarea produselor de panificație, inclusiv pesmeți și biscuiți
  207Industria zahărului
  208Fabricarea dulciurilor din cacao, ciocolată și zahăr
  209Fabricarea de produse alimentare diverse
  Grupa               21 Industria băuturilor
  211 Producerea alcoolului etilic prin fermentare, producerea drojdiei și băuturilorspirtoase
  212Producerea vinului și a altor băuturi alcoolice nemalțificate
  213Fabricarea berii și malțificare
  214Industria băuturilor răcoritoare și a apei carbogazoase
  Fosta 30 Fabricarea produselor de cauciuc, a materialelor plastice, a fibrelor sinteticeși a produselor cu amidon  
  304Fabricarea produselor cu amidon
  3. Grupe care intră sub incidența Directivei 82/489/CEE
  Fosta855 Saloane de frumusețe (cu excepția serviciilor de pedichiură și a școlilor profesionale de cosmetică și coafură)
  b) Lista II - Grupe care intră sub incidența: Directivei 75/368/CEE, activități prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE, art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meșteșugărească; Directivei 82/470/CEE, art. 6 alin. (1) și (3)1. Grupe care intră sub incidența Directivei 75/368/CEE [activități prevăzute la art. 5 alin. (1)]
  Fosta04  Pescuit
  043 Pescuit în apele interioare
  Fosta38      Fabricarea echipamentelor de transport
  381 Construcții și reparații de nave
  382 Fabricarea echipamentelor de cale ferată
  386 Fabricarea avioanelor (inclusiv echipament spațial)
  Fosta71    Activități legate de transport și alte activități decât transportul care se încadrează în următoarele grupe:
  Fosta711 Servicii de vagon de dormit și vagon-restaurant; întreținerea materialului rulant în ateliere de reparații; curățarea vagoanelor
    Fosta712 Întreținerea vehiculelor pentru transportul urban, suburban și interurban de călători
    Fosta713 Întreținerea vehiculelor pentru alte tipuri de transport de călători (automobile, autocare, taxiuri)
     Fos 714  Operarea și întreținerea serviciilor auxiliare de transport rutier (drumuri, tunele și poduri cu taxă, depozite de mărfuri, parcări, depouri de autobuze și tramvaie)
        Fosta716     Activități legate de transportul pe apele interioare (operarea și întreținerea căilor navigabile, a porturilor și a altor instalații pentru transportul pe apele interioare: servicii de remorcare și pilotaj în porturi,amplasarea balizelor, încărcarea și descărcarea navelor și alte activități similare, cum ar fi operațiunile de salvare a navelor, remorcarea și întreținerea hangarelor pentru ambarcațiuni)
  73 Comunicații: servicii poștale și de telecomunicații
  Fosta85  Servicii personale
  854 Spălătorii și servicii de spălătorie, curățare uscată și vopsire
  Fosta 856  Ateliere fotografice: fotografie portretistică și comercială, cu excepția fotoreporterilor
  Fosta 859  Servicii personale care nu sunt încadrate în altă parte (întreținerea și curățenia clădirilor, sau numai cazare)
  2. Grupe care intră sub incidența Directivei 75/369/CEE (art. 6: în cazul care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meșteșugărească)Următoarele activități itinerante:a) cumpărarea și vânzarea de mărfuri:– de către agenți comerciali itineranți, vânzători și negustori ambulanți (fosta grupă ISIC 612);– în piețe acoperite, în alte condiții decât de pe instalații fixe permanente, și în piețe în aer liber;b) activități reglementate de măsurile tranzitorii adoptate deja care exclud în mod expres sau nu menționează desfășurarea unor astfel de activități în mod itinerant.3. Grupe care intră sub incidența Directivei 82/470/CEE [art. 6 alin. (1) și (3)]Activitățile includ în special:– organizarea, oferirea spre vânzare și vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei [art. 2 pct. B lit. a)];– intermedierea între furnizorii de diferite metode de transport și persoanele care expediază sau primesc mărfuri și desfășurarea unor activități conexe:a) prin încheierea unor contracte cu furnizorii din domeniul transportului, în numele titularilor;b) prin alegerea modului de transport, a firmei și a rutei considerate cea mai profitabilă pentru titular;c) prin rezolvarea aspectelor tehnice ale operațiunii de transport (de exemplu, ambalaje pentru transport); prin realizarea unor operații auxiliare transportului (de exemplu, asigurarea rezervelor de gheață pentru vagoanele frigorifice);d) prin rezolvarea formalităților legate de transport, cum ar fi redactarea scrisorilor de trăsură; prin gruparea și dispersarea expedițiilor;e) prin coordonarea diverselor etape ale transportului, prin asigurarea tranzitului, reexpedierea, transbordarea și alte operații terminale;f) prin stabilirea costului, a cărăușilor, precum și a mijloacelor de transport pentru persoane care expediază sau primesc marfă:– evaluarea costurilor de transport și verificarea deconturilor detaliate;– întreprinderea unor demersuri temporare sau permanente în numele și din partea unui armator sau transportator maritim (pe lângă autoritățile portuare, furnizorii maritimi etc.).[Activitățile enumerate la art. 2 pct. A lit. a), b) și d)].
  c) Lista III - Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 68/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7; 75/369/CEE, art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2)1. Grupe care intră sub incidența Directivei 64/222/CEE1. Activități nesalariate care țin de comerțul en gros, cu excepția celui cu medicamente și produse farmaceutice, a celui cu produse toxice și agenți patogeni și a celui cu cărbune (fosta grupă 611).2. Activități profesionale ale unui intermediar, care este împuternicit și are instrucțiuni de la una sau mai multe persoane să negocieze sau să efectueze tranzacții comerciale în numele și din partea respectivelor persoane.3. Activități profesionale ale unui intermediar care, deși nu are instrucțiuni permanente în acest sens, pune în contact persoane care doresc să contracteze direct între ele sau le pregătește tranzacțiile comerciale sau ajută la încheierea acestora.4. Activități profesionale ale unui intermediar care încheie tranzacții comerciale în nume propriu sau în numele altora.5. Activități profesionale ale unui intermediar care realizează în numele altora vânzări en gros pe bază de licitație.6. Activități profesionale ale unui intermediar care merge din ușă în ușă căutând comenzi.7. Prestarea de servicii, cu titlu profesional, de către un intermediar salariat de una sau mai multe întreprinderi comerciale, industriale sau meșteșugărești.2. Grupe care intră sub incidența Directivei de liberalizare 68/364/CEEISIC fosta grupă 612 Comerțul cu amănuntulActivități excluse:
  012 Închirieri de mașini agricole
  640 Imobiliare, închirierea de proprietăți
  713 Închirierea de automobile, trăsuri și cai
  718 Închirierea de vagoane de cale ferată
  839 Închirierea de mașini pentru întreprinderi comerciale
  841  Rezervarea de bilete la cinema și închirierea de filme cinematografice
  842 Rezervarea de bilete la teatru și închirierea de echipament teatral
  843  Închirierea de ambarcațiuni, biciclete, automate de jocuri de îndemânare și de noroc
  853 Închirierea de camere mobilate
  854 Închirierea de lenjerie
  859 Închirierea de îmbrăcăminte
  3. Grupe care intră sub incidența Directivei 68/368/CEEISIC fosta grupă 85:
  1.  Restaurante, cafenele, taverne și alte localuri de alimentație publică (grupa ISIC 852)
  2. Hoteluri, pensiuni, tabere și alte locuri de cazare (grupa ISIC 853)
  4. Grupe care intră sub incidența Directivei 75/368/CEE (art. 7)
  Fosta grupă 62   Bănci și alte instituții financiare
  Fosta grupă 620 Societăți de cumpărare a brevetelor și de licențiere
  Fosta grupă 71      Transport
  Fosta grupă 713 Transportul rutier de călători, cu excepția transportului cu vehicule motorizate
  Fosta grupă 719 Transportul hidrocarburilor lichide și al altor produse chimice lichide prin conducte
  Fosta grupă 82   Servicii comunitare
  827  Biblioteci, muzee, grădini botanice și zoologice
  Fosta grupă 84            Servicii de recreere
  843           Servicii de recreere care nu sunt clasificate în altă parte: - activități sportive (terenuri de sport, organizarea unor evenimente sportive etc.), cu excepția activităților instructorilor sportivi - jocuri (herghelii cu cai de curse, terenuri pentru jocuri, hipodromuri) - alte activități de recreere (circuri, parcuri de distracții și alte activități distractive)
  Fosta grupă 85                     Servicii personale
  Fosta grupă 851Servicii gospodărești
  Fosta grupă 855   Saloane de frumusețe și serviciile de manichiură, cu excepția serviciilor de pedichiură și ale școlilor profesionale de cosmetică și coafură
  Fosta grupă 859            Servicii personale care nu sunt clasificate în altă parte, cu excepția maseurilor sportivi și sanitari și a ghizilor montani, împărțite în următoarele grupe: - dezinfecție și dezinsecție; - închirierea de haine și spații de depozitare; - agenții matrimoniale și servicii similare;- astrologie, ghicit și alte activități asemănătoare; - servicii de igienă și activități conexe; - pompe funebre și întreținerea cimitirelor;- curieri și ghizi-interpreți.
  5. Grupe care intră sub incidența Directivei 75/369/CEE (art. 5)Următoarele activități itinerante:a) cumpărarea și vânzarea de mărfuri:– de către agenți comerciali itineranți, vânzători și negustori ambulanți (fosta grupă 612 ISIC);– în piețe acoperite, în alte moduri decât de pe instalații fixe permanente, și în piețe în aer liber;b) activități reglementate de măsurile tranzitorii deja adoptate care exclud în mod expres sau nu menționează desfășurarea unor astfel de activități itinerante.6. Grupe care intră sub incidența Directivei 70/523/CEEActivitățile persoanelor care desfășoară activități independente în domeniul comerțului en gros cu cărbuni și activitățile intermediarilor din domeniul comerțului cu cărbuni (fosta grupă 6112, Nomenclatorul ISIC)7. Grupe care intră sub incidența Directivei 82/470/CEE [art. 6 alin. (2)][Activități enumerate la art. 2 pct. A lit. c) și e), pct. B lit. b), pct. C și D]Aceste activități includ:– închirierea de vagoane de cale ferată pentru transportul de persoane și de mărfuri;– activități de intermediere în vânzarea, cumpărarea sau închirierea navelor;– pregătirea, negocierea și încheierea de contracte pentru transportul emigranților;– primirea tuturor obiectelor și mărfurilor depozitate, în numele depozitarului, fie că se află, fie că nu se află sub control vamal, în antrepozite, depozite generale, depozite de mobilă, depozite frigorifice, silozuri etc.;– emiterea unei chitanțe pentru depozitar cu privire la obiectele sau mărfurile depozitate;– asigurarea de spații, hrană și locuri de vânzare pentru animale vii în așteptarea vânzării sau în tranzit de la sau spre piață;– efectuarea inspecției sau evaluării tehnice pentru autovehicule;– măsurarea, cântărirea și calibrarea mărfurilor.