ORDIN nr. 3.632 din 12 aprilie 2016privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016  Luând în considerare Adresa nr. 685 din 22 martie 2016 a Consiliului pentru Finanţarea Învăţământului Superior, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 8.960 din 25 martie 2016,în temeiul art. 197, 219, 222 şi 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Informaţiile privind calendarul de desfăşurare a competiţiei de proiecte, instrucţiunile pentru elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională şi orice alte informaţii suplimentare se comunică instituţiilor de învăţământ superior de stat şi se publică pe site-ul web al Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior.(3) Metodologia prevăzută în anexă se adresează instituţiilor de învăţământ superior de stat finanţate de la bugetul de stat din bugetul alocat Ministerului Educaţiei Naţionale. (la 20-04-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.629 din 12 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2017 )  +  Articolul 2Direcţia generală învăţământ superior şi Direcţia generală buget-finanţe din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.651/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 26 noiembrie 2015, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale
  şi cercetării ştiinţifice,
  Adrian Curaj
  Bucureşti, 12 aprilie 2016.Nr. 3.632.  +  AnexăMETODOLOGIE 12/04/2016