HOTĂRÂRE nr. 9 din 28 octombrie 2015 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare(actualizată până la data de 11 aprilie 2016*)
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • ----------Având în vedere prevederile art. 81, 82, 84-87, 89, 91, 92 şi ale art. 121 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 81, 82, 84, 85, 87, 88 şi 109 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,în temeiul art. 86 alin. (3) şi al art. 114 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, precum şi al art. 87 alin. (3) şi art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele

  Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  -----------------

  Vicepreşedinte,

  Florin-Constantin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 28 octombrie 2015.Nr. 9.  +  AnexăNORMA 28/10/2015