ORDIN nr. 201 din 26 februarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice
EMITENT
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016    Având în vedere:- prevederile art. 2 lit. d), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2015,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,secretarul general al Guvernului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia de control intern managerial şi relaţii interinstituţionale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului.

    Secretarul general al Guvernului,

    Sorin Sergiu Chelmu
    Bucureşti, 26 februarie 2016.Nr. 201.  +  AnexăNORMA 26/02/2016