HOTĂRÂRE nr. 17 din 6 aprilie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016  Având în vedere art. 15 alin. (2)-(4), art. 16 alin. (2) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică
  Bucureşti, 6 aprilie 2016.Nr. 17.  +  AnexăMETODOLOGIE 06/04/2016