HOTĂRÂRE nr. 157 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 11 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 187 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1 se adoptă ordinele ministrului justiției, ordinul ministrului afacerilor interne și deciziile directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(2) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1 se adoptă regulamentele de ordine interioară, din toate locurile de deținere.(3) Până la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1) și (2) se vor aplica prevederile actelor normative existente, în măsura în care nu contravin regulamentului prevăzut la art. 1, tuturor unităților penitenciare, centrelor educative, centrelor de detenție, centrelor de reținere și arestare preventivă, precum și centrelor de arestare preventivă.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 16 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului justiției nr. 420/C/2011 privind condițiile în care persoanele condamnate pot presta muncă pe bază de voluntariat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 15 martie 2011, Ordinul ministrului justiției nr. 2.714/C/2008 privind durata și periodicitatea vizitelor, greutatea și numărul pachetelor, precum și categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 28 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, și Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 438/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deținuților la activități și programe de educație, asistență psihologică și socială, la activități lucrative, precum și în situații de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 14 iunie 2013, cu modificările ulterioare.Prezenta hotărâre transpune dispozițiile art. 8 alin. (1), alin. (3)-(5), art. 12 alin. (1)-(4) și ale art. 20 alin. (1) din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016. (la 05-01-2024, Actul a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2024 )
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Raluca Alexandra Prună
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea
  Ministrul sănătății,
  Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  București, 10 martie 2016.Nr. 157.  +  ANEXĂREGULAMENTde aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal