ORDIN nr. 456 din 3 martie 2016 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere(actualizat până la data de 5 ianuarie 2017*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • ----------Având în vedere Referatul de aprobare nr. 162.228/DI din 25 ianuarie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

    Erika Stanciu,

    secretar de stat
    Bucureşti, 3 martie 2016.Nr. 456.  +  AnexăREGULAMENT 03/03/2016---------