HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 mai 2007 (*actualizată*)privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne*)(actualizată până la data de 24 martie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa şi reorganiza compartimente, birouri, servicii şi direcţii, după caz, în condiţiile prevăzute de lege.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 172 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016. (2) În activitatea de conducere şi reprezentare, ministrul este ajutat de 5 secretari de stat, 4 subsecretari de stat şi secretarul general.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 172 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016. (3) Secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii. (4) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor din aparatul central şi a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 172 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016. (5) În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministru, secretarii de stat şi secretarul general emit dispoziţii în domeniul de competenţă, obligatorii pentru toate instituţiile şi structurile ministerului, indiferent de subordonarea acestora, cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul secretarului de stat/secretarului general care coordonează structurile vizate.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.  +  Articolul 1^1Abrogat.--------------Art. 1^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.  +  Articolul 2Abrogat.--------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.  +  Articolul 3 (1) În subordinea, în coordonarea sau, după caz, în cadrul ministerului funcţionează unităţi, instituţii şi structuri, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Ministrul stabileşte, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor băneşti alocate, structura organizatorică a unităţilor, instituţiilor şi structurilor din subordinea/coordonarea/cadrul ministerului şi aparatului central, precum şi a organelor şi unităţilor centrale de specialitate, unităţilor teritoriale şi altor componente constituite în condiţiile legii ca instituţii civile ori militare, cu excepţia situaţiei când aceasta este prevăzută în acte normative de nivel superior.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 172 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.  +  Articolul 4Numărul posturilor, pe timp de pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 3 şi 4*). Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 3 şi 4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.

  ──────────
  ----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.

  ──────────
   +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ───────────────

  Ministrul internelor

  şi reformei administrative,

  Cristian David

  Ministrul muncii,

  familiei şi egalităţii de şanse,

  Paul Păcuraru

  Ministrul economiei şi finanţelor,

  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 9 mai 2007.Nr. 416.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE*Font 7*                                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                                        a Ministerului Afacerilor Interne                  ┌────────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────────────────┐                  │UNITATEA DE POLITICI├────┬──────┤ MINISTRU ├─────┬──┤ CORPUL DE CONTROL │                  │ PUBLICE │ │ └────────┬───────┘ │ │ AL MINISTRULUI │                  │(la nivel direcţie) │ │ │ │ │(la nivel direcţie generală)│                  └────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────────────┘                  ┌────────────────────┐ │ ┌──────────┐ │ │ ┌────────────────────────────┐                  │ DIRECŢIA GENERALĂ ├────┘ │ CABINET ├─┤ └──┤ DIRECŢIA AUDIT PUBLIC │                  │ MANAGEMENT │ │ MINISTRU │ │ │ INTERN │                  │ OPERAŢIONAL │ └──────────┘ │ └────────────────────────────┘                  └────────────────────┘ │┌----------------------------------------------------------┐│| ┌─────────────────────┬───────────────┬──────────┼┼───────────┬───────────────────┬──────────────────┐| │ ┌-----------┼------┐ │ |│ │ │ ┌------┼--------------------┐|┌────────┴───────┐ |┌──────────┴─────┐| ┌──────┴─────────┐|│ ┌──────┴──┐ ┌──────┴─────────┐ |┌─────┴────────────┐ ||│SECRETAR DE STAT│ |│SECRETAR DE STAT│| │SECRETAR DE STAT│|│ │SECRETAR │ │SECRETAR DE STAT│ |│ │ ||│- pentru ordine │ |│ - Şef al │| │- pentru relaţia│|│ │GENERAL │ │- pentru relaţia│ |│ │ ||│ şi siguranţă │ |│Departamentului │| │ cu instituţiile│|│ └──────┬──┘ │cu Parlamentul │ |│SECRETAR DE STAT*)│ ||│ publică - │ |│pentru Situaţii │| │prefectului - │|│ │ │ şi relaţii │ |│ │ ||│ │ |│ de Urgenţă - │| │ │|│ ┌────────┐│ ┌────────┐ │ internaţionale │ |│ │ ||└────────┬───────┘ |└──────────┬─────┘| └──────┬─────────┘|│ │SECRETAR││ │SECRETAR│ └──────┬─────────┘ |└─────┬────────────┘ || │ | │ | │ |│ │GENERAL ├┼─┤GENERAL │ │ | │ ||┌────────┴───────┐ |┌──────────┴─────┐| ┌──────┴─────────┐|│ │ADJUNCT ││ │ADJUNCT │ ┌──────┴─────────┐ |┌─────┴────────────┐ ||│CABINET SECRETAR│ |│CABINET SECRETAR│| │CABINET SECRETAR│|│ └────────┘│ └────────┘ │CABINET SECRETAR│ |│CABINET SECRETAR │ ||│ DE STAT │ |│ DE STAT │| │ DE STAT │|│ │ │ DE STAT │ |│ DE STAT │ ||└────────┬───────┘ |└────────────────┘| └────────────────┘|│ ┌─────┴──┐ └──────┬─────────┘ |└─────┬────────────┘ || │ |┌────────────────┐| |│ │SECRETAR│ ┌──────┴─────────┐ | ┌───┴──────────┐ ||┌────────┴───────┐ |│ DIRECŢIA │| |│ │GENERAL │ │SUBSECRETAR DE │ |┌─┴─────────┐ ┌──┴────────┐||│SUBSECRETAR DE │ |│ GENERALĂ │| |│ │ADJUNCT │ │ STAT │ |│SUBSECRETAR│ │SUBSECRETAR│||│ STAT │ |│ MANAGEMENT │| |│ └────────┘ └────────────────┘ |│ DE STAT │ │ DE STAT │||└────────────────┘ |│URGENŢE MEDICALE│| |│ |└───────────┘ └───────────┘|| |└────────────────┘| |│ | || |DEPARTAMENTUL | |│ └---------------------------┘| |PENTRU SITUAŢII | |│| |DE URGENŢĂ | |│| └------------------┘ |│└----------------------------------------------------------┘│ ┌────┬───────────┬──────────┬──────┬───────┬────────┬──────┴──┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┬───────────┐ │┌───┴────┐┌─────┴─────┐┌───┴──┐┌──┴───┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴─────┐┌───┴────┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌────┴────┐┌─────┴────┐ ││DIRECŢIA││ DIRECŢIA ││DIREC-││DIREC-││DIREC-││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││ DIREC- ││DIREC-││DIRECŢIA││DIRECŢIA││CENTRUL ││OFICIUL │ ││GENERALĂ││ GENERALĂ ││ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││GENERALĂ││GENERALĂ ││ ŢIA ││ ŢIA ││SECRETA-││ INFOR- ││ DE ││RESPONSA- │ ││ MANA- ││ PENTRU ││GENE- ││GENE- ││ GENE-││PENTRU ││AFACERI ││FONDURI ││ MEDI-││ RIAT ││MARE ŞI ││COORDO- ││BILULUI │ ││ GEMENT ││RELAŢII CU ││ RALĂ ││RALĂ ││ RALĂ ││COMUNI- ││EUROPENE,││EXTERNE ││ CALĂ ││GENERAL ││RELAŢII ││NARE A ││CU │ ││RESURSE ││INSTITUŢII-││LOGIS-││FINAN-││ JURI-││CAŢII ŞI││SCHENGEN ││NERAM- ││ ││ ││PUBLICE ││PROTEC- ││PROTECŢIA │ ││ UMANE ││LE ││ TICĂ ││CIARĂ ││ DICĂ ││TEHNO- ││ŞI ││BUR- ││ ││ ││ ││ŢIEI ││DATELOR │ ││ ││PREFECTULUI││ ││ ││ ││LOGIA ││RELAŢII ││SABILE ││ ││ ││ ││INFRA- ││PERSONALE │ ││ ││ ││ ││ ││ ││INFOR- ││INTERNA- ││ ││ ││ ││ ││STRUCTU- ││(la nivel │ ││ ││ ││ ││ ││ ││MAŢIEI ││ŢIONALE ││ ││ ││ ││ ││RILOR ││serviciu) │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││CRITICE ││ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││(la ││ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││nivel ││ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││serviciu)││ │ │└────────┘└───────────┘└──────┘└──────┘└──────┘└────────┘└─────────┘└────────┘└──────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└──────────┘┌┴--------------------------------------------┐| Unităţi, instituţii şi structuri aflate || în subordinea/în cadrul Ministerului | *) Conduce Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă (D.I.P.I) şi| Afacerilor Interne (Anexa nr. 2) | este ordonator terţiar de credite în finanţarea directă a ordonatorului| | principal de credite.└---------------------------------------------┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 172 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2Unităţi, instituţii şi structuriaflate în subordinea/coordonarea/cadrulMinisterului Afacerilor InterneA. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne1. Poliţia Română2. Jandarmeria Română3. Poliţia de Frontieră Română4. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă5. Inspectoratul General pentru Imigrări6. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne7. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă8. Direcţia Generală Anticorupţie9. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale10. Instituţia Prefectului - 4211. Direcţia Generală de Paşapoarte12. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date13. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor14. Agenţia Naţională Antidrog - la nivel direcţie15. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - la nivel direcţie16. Arhivele Naţionale17. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"18. Institutul de Studii pentru Ordine Publică19. Centrul Naţional SIS - la nivel direcţie20. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne21. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel direcţie23. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne- Societatea Comercială COMICEX - S.A.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 172 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.--------