INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 18 martie 2016privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016  Având în vedere solicitările primăriei oraşului Liteni din judeţul Suceava cu nr. 1.932 din 2 martie 2016 şi nr. 2.251 din 9 martie 2016, înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 4.099 din 10 martie 2016 şi nr. 4.099 din 14 martie 2015, privind măsurile care trebuie luate pentru organizarea referendumului local cu privire la trecerea localităţii Liteni din judeţul Suceava de la rangul de oraş la rangul de comună,văzând Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Liteni din judeţul Suceava nr. 8 din 29 februarie 2016 privind aprobarea organizării unui referendum local în vederea consultării cetăţenilor cu privire la trecerea localităţii Liteni de la rangul de oraş la rangul de comună,luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) şi w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale şi veghează la respectarea acesteia,ţinând cont de dispoziţiile art. 16, ale art. 20, ale art. 22, ale art. 25 alin. (2^2)-(4), ale art. 26 alin. (2^1)-(4) şi (6), ale art. 27 alin. (1^1)-(3), ale art. 28-42 şi ale art. 43^1 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,observând că Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, la rândul său abrogată prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,văzând că Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată în mod expres prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,constatând că Legea nr. 115/2015 şi Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu au avut în vedere situaţia juridică a normelor de trimitere din cadrul Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, către Legea nr. 70/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,văzând considerentele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 82/1995 şi nr. 1.595/2011,având în vedere prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale privind Corpul experţilor electorali, secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător referendumurilor locale,ţinând cont de dispoziţiile art. 22 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 1 (1) Referendumul local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună se desfăşoară în secţiile de votare organizate potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Referendumul local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună are loc pe baza listelor electorale permanente, întocmite şi tipărite conform art. 49 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Întocmirea listelor cuprinzând persoanele care vor fi desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform art. 26 alin. (2^2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  --------------

  Vicepreşedinte,

  Florin-Constantin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 18 martie 2016.Nr. 2.------