ORDIN nr. 587 din 1 februarie 2016 (*actualizat*)pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă(actualizat până la data de 22 martie 2016*)
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • ----------Având în vedere prevederile art. 101, art. 105 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, prevăzut în anexa nr. 1; b) 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, prevăzut în anexa nr. 2. (2) Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 2 (1) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 4. (2) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 6.  +  Articolul 4Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se utilizează pentru declararea impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2016, prevăzute în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

    Mihai Gogancea-Vătăşoiu
    Bucureşti, 1 februarie 2016.Nr. 587.  +  Anexa 1                                               ┌──────────────────────────────┐                                               │ Perioada de raportare │ [] Declaraţie depusă după anularea rezervei │ │    verificării ulterioare. │ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐│    Temeiul legal pentru depunerea │ Luna└──┴──┘ Anul└──┴──┴──┴──┘│    declaraţiei: ______________________ └──────────────────────────────┘    A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod de ┌──┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││identificare fiscală: └──┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ Denumire └───────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Judeţ/ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────────────┐ ┌─┐ ┌─┐ ││ Sector └───────┘ Localitate └────┘ Strada └────────────┘ Număr └─┘ Bloc └─┘ ││ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌────────┐ ││ Scară └─┘Ap. └─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Date privind creanţa fiscală┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I. Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic ││ ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ ││ │Nr. │ Denumire creanţă fiscală │ Suma (lei) │ ││ │crt.│ │ │ ││ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┬──────────────────┤ ││ │ │Cod bugetar: │1. Datorată │ │ ││ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┤ ││ │ │ │2. De plată │ │ ││ └────┴─────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ ││ │Total obligaţii de plată │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ II. Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic ││ ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ ││ │Nr. │ Denumire creanţă fiscală │ Suma (lei) │ ││ │crt.│ │ │ ││ ├────┼─────────────────────────────┼───────────────────┬─────────────────┤ ││ │ │Cod bugetar: │1. Datorată │ │ ││ │ │ ├───────────────────┼─────────────────┤ ││ │ │ │2. Deductibilă/ │ │ ││ │ │ │Datorată anterior │ │ ││ │ │ ├───────────────────┼─────────────────┤ ││ │ │ │3. De plată │ │ ││ │ │ │ (rd.1-rd.2) │ │ ││ │ │ ├───────────────────┼─────────────────┤ ││ │ │ │4. De restituit │ │ ││ └────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘ ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ ││ │Total obligaţii de plată │ │ ││ └──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele  juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în  condiţiile legii.    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele  din această declaraţie sunt corecte şi complete.                    ┌───────────────────────┐ Nume, Prenume: │ │ Semnătura                    └───────────────────────┘ ┌───────────────────────┐                    ┌───────────────────────┐ │ │ Funcţia/Calitatea: │ │ │ │                    └───────────────────────┘ └───────────────────────┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Loc rezervat organului fiscal                                                   ┌──────┐ ┌──────┐                                 Nr. înregistrare: └──────┘ Data: └──────┘──────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759  Cod 14.13.01.99/bs  +  Anexa 2                                               ┌──────────────────────────────┐                                               │ Perioada de raportare │ [] Declaraţie depusă după anularea rezervei │ │    verificării ulterioare. │ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐│    Temeiul legal pentru corectarea │ Luna└──┴──┘ Anul└──┴──┴──┴──┘│    creanţei fiscale: _________________ └──────────────────────────────┘    A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod de ┌──┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││identificare fiscală: └──┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ Denumire └───────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Judeţ/ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────────────┐ ┌─┐ ┌─┐ ││ Sector └───────┘ Localitate └────┘ Strada └────────────┘ Număr └─┘ Bloc └─┘ ││ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌────────┐ ││ Scară └─┘Ap. └─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Date privind creanţa fiscală┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │Nr. crt. │ Denumire creanţă fiscală ...................... │ ││ │ │ Cod bugetar: .................................. │ ││ ├─────────┼─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┤ ││ │ │ Suma │ Iniţială │ Corectată │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ ││ │ │1. Datorată │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ ││ │ │2. Deductibilă/Datorată anterior │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ ││ │ │3. De plată │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ ││ │ │4. De restituit │ │ │ ││ └─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele  juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în  condiţiile legii.    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele  din această declaraţie sunt corecte şi complete.                    ┌───────────────────────┐ Semnătura Nume, Prenume: │ │ ┌───────────────────────┐                    └───────────────────────┘ │ │                    ┌───────────────────────┐ │ │ Funcţia/Calitatea: │ │ │ │                    └───────────────────────┘ └───────────────────────┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Loc rezervat organului fiscal                                                   ┌──────┐ ┌──────┐                                 Nr. înregistrare: └──────┘ Data: └──────┘──────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759  Cod 14.13.01.00/r  +  Anexa 3Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat*Font 8*┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea creanţei fiscale │ Temeiul legal │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Plăţi anticipate, în contul impozitului pe │art. 13 şi 41 din Legea nr. 227/2015 privind ││ │profit anual, datorate de instituţii de credit, │Codul fiscal, cu modificările şi completările ││ │persoane juridice române, şi de sucursalele din │ulterioare ││ │România ale instituţiilor de credit, persoane │ ││ │juridice străine │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul │art. 13 şi 41 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │impozitului pe profit anual datorat/datorate de │modificările şi completările ulterioare ││ │persoane juridice române, altele decât cele de │ ││ │la pct. 1, precum şi de persoane juridice cu │ ││ │sediul social în România, înfiinţate potrivit │ ││ │legislaţiei europene │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul │art. 13 alin. (1) lit. b), c) şi d), art. 38, 41,││ │impozitului pe profit anual datorat/datorate de │art. 233 alin. (4) şi art. 234 alin. (4) din ││ │persoane juridice străine, altele decât cele │Legea nr. 227/2015, cu modificările şi ││ │prevăzute la pct. 1 │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │Impozit pe dividende distribuite/plătite │art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările ││ │persoanelor juridice │şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor │art. 47 şi 56 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │Impozit pe veniturile din dividende distribuite │art. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │persoanelor fizice │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │Impozit pe veniturile din dobânzi │art. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │Impozit pe veniturile din lichidarea unei │art. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │persoane juridice │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │Impozit pe veniturile din premii │art. 110 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │art. 110 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │Impozit pe veniturile din transferul │ ││ │proprietăţilor imobiliare din patrimoniul │art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările ││ │personal │şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │Impozit pe veniturile din alte surse │art. 114, 115 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │Impozit pe veniturile din dividende obţinute │art. 223 alin. (1) lit. a), art. 224 din Legea ││ │din România de persoane nerezidente │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei ││ │ │impuneri încheiate de România cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din │art. 223 alin. (1) lit. b) şi c), art. 224, 233 ││ │România de persoane nerezidente │şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi││ │ │completările ulterioare, sau convenţiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 15 │Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute │art. 223 alin. (1) lit. d) şi e), art. 224, 233 ││ │din România de persoane nerezidente │şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi││ │ │completările ulterioare, sau convenţiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 16 │Impozit pe veniturile din comisioane obţinute │art. 223 alin. (1) lit. f) şi g), art. 224, ││ │din România de persoane nerezidente │art. 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare, sau ││ │ │convenţiile de evitare a dublei impuneri ││ │ │încheiate de România cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 17 │Impozit pe veniturile obţinute din România de │art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 şi││ │persoane nerezidente din activităţi sportive şi │234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi ││ │de divertisment │completările ulterioare, sau convenţiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 18 │Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii │art. 223 alin. (1) lit. j), art. 224 din Legea ││ │primite de persoane juridice nerezidente care │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │acţionează în calitate de administrator, │ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei ││ │fondator sau membru al consiliului de │impuneri încheiate de România cu alte state ││ │administraţie al unei persoane juridice române │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 19 │Impozit pe veniturile din servicii prestate de │art. 223 alin. (1) lit. i), k) şi l), art. 224, ││ │persoane nerezidente │233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare, sau ││ │ │convenţiile de evitare a dublei impuneri ││ │ │încheiate de România cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 20 │Impozit pe veniturile obţinute de persoane │art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 şi 234 ││ │fizice nerezidente din premii acordate la │din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi ││ │concursuri organizate în România │completările ulterioare, sau convenţiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 21 │Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de │art. 223 alin. (1) lit. n), art. 224 din Legea ││ │noroc practicate în România de persoane fizice │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │nerezidente │ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei ││ │ │impuneri încheiate de România cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 22 │Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane│art. 223 alin. (1) lit. o), art. 224 din ││ │juridice române realizate de persoane │Legea nr. 227/2015, cu modificările şi ││ │nerezidente │completările ulterioare, sau convenţiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 23 │Impozit pe veniturile realizate din transferul │art. 223 alin. (1) lit. p), art. 224 din ││ │masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la │Legea nr. 227/2015, cu modificările şi ││ │beneficiarul nerezident │completările ulterioare, sau convenţiile de ││ │ │evitare a dublei impuneri încheiate de România ││ │ │cu alte state │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 24 │Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru │Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi ││ │persoanele cu handicap neîncadrate │promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ││ │ │republicată, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 25 │Taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare, │Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi ││ │exploatare a resurselor minerale │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 26 │Redevenţe miniere │Legea nr. 85/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 27 │Redevenţe petroliere │Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 28 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome│Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind ││ │ │repartizarea profitului la societăţile naţionale,││ │ │companiile naţionale şi societăţile comerciale cu││ │ │capital integral sau majoritar de stat, precum şi││ │ │la regiile autonome, aprobată cu modificări prin ││ │ │Legea nr. 769/2001, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 29 │Dividende de virat la bugetul de stat de către │Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu ││ │autorităţile publice centrale │modificări prin Legea nr. 769/2001, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 30 │Accize pentru bere │art. 346 şi 349 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 31 │Accize pentru vinuri liniştite │art. 346 şi art. 350 alin. (1) lit. a) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 32 │Accize pentru vinuri spumoase │art. 346 şi art. 350 alin. (1) lit. b) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 33 │Accize pentru băuturi fermentate liniştite, │art. 346 şi art. 351 alin. (1) lit. a) din ││ │altele decât bere şi vinuri │Legea nr. 227/2015, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 34 │Accize pentru băuturi fermentate spumoase, │art. 346 şi art. 351 alin. (1) lit. b) din ││ │altele decât bere şi vinuri │Legea nr. 227/2015, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 35 │Accize pentru produse intermediare │art. 346 şi 352 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 36 │Accize pentru alcool etilic │art. 346 şi 353 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 37 │Accize pentru ţigarete │art. 346 şi art. 354 alin. (1) lit. a) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 38 │Accize pentru ţigări şi ţigări de foi │art. 346 şi art. 354 alin. (1) lit. b) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 39 │Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, │art. 346 şi art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 1 din││ │destinat rulării în ţigarete │Legea nr. 227/2015, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 40 │Accize pentru alte tutunuri de fumat │art. 346 şi art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 2 din││ │ │Legea nr. 227/2015, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 41 │Accize pentru benzină cu plumb │art. 346 şi art. 355 alin. (3) lit. a) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 42 │Accize pentru benzină fără plumb │art. 346 şi art. 355 alin. (3) lit. b) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 43 │Accize pentru motorină │art. 346 şi art. 355 alin. (3) lit. c) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 44 │Accize pentru kerosen │art. 346 şi art. 355 alin. (3) lit. d) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 45 │Accize pentru gaz petrolier lichefiat │art. 346 şi art. 355 alin. (3) lit. e) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 46 │Accize pentru gaz natural │art. 346 şi art. 355 alin. (3) lit. f) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 47 │Accize pentru păcură │art. 346 şi art. 355 alin. (3) lit. g) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 48 │Accize pentru cărbune şi cocs │art. 346 şi art. 355 alin. (3) lit. h) din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 49 │Accize pentru energie electrică │art. 346 şi 358 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 50 │Accize pentru produse din tutun încălzit │art. 439 alin. (2) lit. a) şi 446 din Legea ││ │ │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 51 │Accize pentru lichidele cu conţinut de nicotină │art. 439 alin. (2) lit. b) şi 446 din Legea ││ │destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv │nr. 227/2015, cu modificările şi completările ││ │electronic tip Ţigareta electronică │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 52 │Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli │Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ││ │de sănătate din activităţi publicitare la │sănătăţii, republicată, cu modificările ││ │produsele din tutun şi băuturi alcoolice │ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii ││ │ │publice şi al ministrului finanţelor publice ││ │ │nr. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de ││ │ │aplicare a prevederilor titlului XI "Finanţarea ││ │ │unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/ ││ │ │2006 privind reforma în domeniul sănătăţii │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 53 │Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli │Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ││ │de sănătate pentru produsele din tutun din │ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii ││ │producţia internă │publice şi al ministrului finanţelor publice ││ │ │nr. 577/909/2006 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 54 │Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli │Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ││ │de sănătate pentru produsele din tutun din │ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii ││ │achiziţii intracomunitare/import │publice şi al ministrului finanţelor publice ││ │ │nr. 577/909/2006 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 55 │Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli │Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ││ │de sănătate pentru băuturile alcoolice din │ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii ││ │producţia internă │publice şi al ministrului finanţelor publice ││ │ │nr. 577/909/2006 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 56 │Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli │Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ││ │de sănătate pentru băuturile alcoolice din │ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii ││ │achiziţii intracomunitare/import │publice şi al ministrului finanţelor publice ││ │ │nr. 577/909/2006 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 57 │Contribuţie trimestrială datorată pentru │art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a ││ │medicamentele suportate din Fondul naţional unic│Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei ││ │de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul │contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în ││ │Ministerului Sănătăţii │domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea ││ │ │nr. 184/2015 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 58 │Contribuţie trimestrială datorată pentru │art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a ││ │contractele cost-volum/cost-volum-rezultat │Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea ││ │ │nr. 184/2015 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 59 │Contribuţie datorată pentru volume de │art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a ││ │medicamente consumate care depăşesc volumele │Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea ││ │stabilite prin contracte │nr. 184/2015 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 60 │Redevenţe rezultate din contractele de │Legea nr. 268/2001 privind privatizarea ││ │concesiune, arendă şi alte contracte de │societăţilor comerciale ce deţin în administrare ││ │exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie│terenuri proprietate publică şi privată a ││ │agricolă │statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea ││ │ │Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 61 │Impozit pe monopolul natural din sectorul │Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind ││ │energiei electrice şi al gazului natural │stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a ││ │ │activităţilor cu caracter de monopol natural din ││ │ │sectorul energiei electrice şi al gazului ││ │ │natural, cu modificările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 62 │Impozit pe veniturile din activităţile de │Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind ││ │exploatare a resurselor naturale, altele decât │instituirea unor măsuri speciale pentru ││ │gazele naturale │impozitarea exploatării resurselor naturale, ││ │ │altele decât gazele naturale, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013,││ │ │cu modificările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 63 │Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute│Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind ││ │ca urmare a dereglementării preţurilor din │instituirea impozitului asupra veniturilor ││ │sectorul gazelor naturale │suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării││ │ │preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 64 │Impozit pe construcţii │art. 496 şi 499 din Legea nr. 227/2015, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 65 │Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, │art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a ││ │regularizată periodic, în funcţie de realizări │Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi ││ │ │exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010,││ │ │cu modificările şi completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 66.│Taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a │art. 14 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă││ │jocurilor de noroc │a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări ││ │ │şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare; art. 13 ││ │ │alin. (1) lit. b) şi c) din Normele metodologice ││ │ │de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a ││ │ │Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi ││ │ │exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin ││ │ │Hotărârea Guvernului nr. 111/2016├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 67.│Taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de │art. 14 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă││ │exploatare a jocurilor de noroc │a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări ││ │ │şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare; art. 13 ││ │ │alin. (1) lit. b) şi c) din Normele metodologice ││ │ │de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a ││ │ │Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi ││ │ │exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin ││ │ │Hotărârea Guvernului nr. 111/2016├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 68.│Taxa de acces pentru jocurile de noroc │art. 13 alin. (4) şi art. 14 alin. (2) lit. d) ││ │ │din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│ │ │aprobată cu modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 246/2010, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare; art. 13 alin. (1) ││ │ │lit. a) din Normele metodologice de punere în ││ │ │aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ││ │ │nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea ││ │ │jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea ││ │ │Guvernului nr. 111/2016 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 69 │Contribuţie individuală la bugetul de stat │art. 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile ││ │ │militare de stat, cu modificările şi completările││ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 70.│Taxa de viciu │pct. 3 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a││ │ │Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi││ │ │completări prin Legea nr. 246/2010, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare; art. 13 ││ │ │alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de ││ │ │punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a ││ │ │Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi ││ │ │exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin ││ │ │Hotărârea Guvernului nr. 111/2016├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 71.│Taxa pentru videoloterie │pct. 3 lit. A din anexa la Ordonanţa de urgenţă a││ │ │Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi││ │ │completări prin Legea nr. 246/2010, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare; art. 13 ││ │ │alin. (3) din Normele metodologice de punere în ││ │ │aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ││ │ │nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea ││ │ │jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea ││ │ │Guvernului nr. 111/2016 │└────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘----------Pct. 66-68 ale anexei 3 au fost modificate de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.053 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016.Pct. 70 şi 71 ale anexei 3 au fost introduse de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.053 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016.  +  Anexa 4INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 100 "Declaraţie privindobligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bsI. Depunerea declaraţieiDeclaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii/plătitorii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele şi taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.Declaraţia nu poate fi depusă şi nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.În situaţia în care contribuabilul/plătitorul depune declaraţia după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" şi se completează temeiul legal pentru depunerea declaraţiei, în rubrica prevăzută în acest scop.1. Termenul de depunere a declaraţiei:- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 şi 1.2;- la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligaţiile de plată menţionate la pct. 1.3.1.1. Lunar, pentru obligaţiile de plată reprezentând: a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; b) accize, cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 1.3; c) impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice; d) impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, respectiv obţinute de persoane nerezidente care fac parte dintr-o asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, conform titlului VI din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state; e) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa pentru videoloterie;----------Lit. f) a subpct. 1.1 al pct. 1 de la cap. I din anexa 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.053 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016. g) contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare; h) impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare; i) impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare; j) impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; k) contribuţie individuală la bugetul de stat.1.2. Trimestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând: a) plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, pentru trimestrele I-III, datorate de instituţiile de credit - persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit - persoane juridice străine; b) plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, pentru trimestrele I-III, datorate de către contribuabilii care au optat, potrivit legii, pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial; c) impozitul pe profit datorat de persoane juridice române şi persoanele juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), precum şi de către persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene (trimestrele I-III); d) impozit pe veniturile microîntreprinderilor; e) redevenţe miniere şi petroliere; f) redevenţe rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă.1.3. Alte termene: a) până la data de 25 decembrie, pentru plăţile anticipate aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară şi plătesc impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, şi care determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul datorat pentru anul precedent, potrivit art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; b) în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, termenele de plată sunt:- până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului din anul fiscal modificat, pentru trimestrele I-III, pentru obligaţiile de plată reprezentând impozitul pe profit, respectiv plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual;- 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat, pentru obligaţia de plată reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, pentru situaţiile în care plăţile anticipate trimestriale se determină în sumă de o pătrime din impozitul datorat pentru anul precedent, potrivit art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; c) până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, cu excepţiile prevăzute de lege; d) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligaţiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la poziţia nr. 25 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; e) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de viciu, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale;----------Lit. e) a subpct. 1.3 al pct. 1 de la cap. I din anexa 4 a fost modificată de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.053 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016. f) până la termenul prevăzut la art. 346 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, în situaţiile prevăzute la situaţiile prevăzute la art. 340 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (4)-(7) din aceeaşi lege; g) până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţiile, pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţiile trimestriale datorate de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015; h) până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul pe construcţii de către contribuabilii prevăzuţi la art. 496 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.2. Organul fiscal competentDeclaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.3. Modul de depunereDeclaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă.Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale.În situaţia în care plătitorul de impozite sau taxe a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii.În situaţia în care, în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat depusă la organul fiscal, pentru o perioadă de raportare, depusă la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevăzută, conform legii, obligaţia declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeaşi perioadă de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate iniţial. Data depunerii acestui formular se stabileşte în conformitate cu prevederile legale.II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportareÎn rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie sau 3 pentru trimestrul I).În cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimei luni a perioadei de raportare, respectiv a trimestrului din anul fiscal modificat (de exemplu: în cazul anului fiscal modificat 1 august 2016-31 iulie 2017 se va înscrie: pentru trimestrul I, luna 10 anul 2016, iar pentru trimestrul II, luna 01 anul 2017).Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016).2. Secţiunea A "Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului"În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului/plătitorului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului/plătitorului de impozite şi taxe.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului de impozite şi taxe.3. Secţiunea B "Date privind creanţa fiscală"Pentru fiecare impozit şi taxă prevăzute în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, cuprins în anexa nr. 3 la ordin, pentru care există obligaţii declarative în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, corespunzător tipului de impozit sau taxă, înscriindu-se sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.În situaţia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de restituit pentru impozitele şi taxele cuprinse în vectorul fiscal ataşat contribuabilului/plătitorului, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).Necompletarea tabelului corespunzător tipului de impozit ori taxă din secţiunea B, respectiv a tabelului de la pct. I sau II, după caz, pentru impozitul ori taxa pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.Corectarea obligaţiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale în vigoare.Coloana "Denumire creanţă fiscală": se înscrie denumirea obligaţiei de plată, conform Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată în perioada de raportare.3.1. Tabelul de la pct. I "Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic" din anexa nr. 1 se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 1-10, 12-24, 28 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.Rândul "Total obligaţii de plată" - se înscrie suma reprezentând obligaţiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plăteşte în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 "Suma de plată", pentru fiecare impozit/taxă declarată în perioada de raportare.3.1.1. Pentru plăţile anticipate în contul impozitului pe profit anual, prevăzute la poziţia 1 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate de contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, instituţii de credit - persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit - persoane juridice străine, formularul se completează pentru trimestrele I-IV, după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, calculată în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, plăţile anticipate trimestriale se efectuează în sumă de o pătrime din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fără a lua în calcul influenţa ce provine din aplicarea prevederilor art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nou-înfiinţaţi, înfiinţaţi în cursul anului precedent sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele I-III. În aceste situaţii, formularul nu se completează, pentru trimestrul IV, pentru impozitul pe profit.Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.3.1.2. (1) Pentru obligaţiile prevăzute la poziţiile 2 şi 3 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru trimestrele I-III, formularul se completează astfel:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculată ca diferenţă între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârşitul perioadei precedente celei de raportare, în situaţia în care cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.În situaţia în care, în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.În situaţia contribuabililor care au optat pentru declararea şi plata impozitului anual cu plăţi anticipate efectuate trimestrial şi care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, formularul se completează pentru trimestrele I-IV, potrivit instrucţiunilor de la pct. nr. 3.1.1.Contribuabilii care în primul an al perioadei obligatorii, prevăzute la art. 41 alin. (3), înregistrează pierdere fiscală, pentru cel de-al doilea an al perioadei obligatorii nu datorează plată anticipată aferentă trimestrului IV.În situaţia în care, în anul precedent, contribuabilii au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilităţile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit. (2) Formularul nu se completează şi nu se depune pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili plătitori de impozit pe profit:- persoanele juridice române prevăzute la art. 15 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;- contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură. (3) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obţinute de persoanele juridice străine din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăţi, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română se efectuează de către persoana juridică străină care obţine veniturile, conform art. 38 din Legea nr. 227/2015. (4) Asociatul/Participantul nerezident, ce desfăşoară activitate în România prin intermediul unui sediu permanent/sediu permanent desemnat, respectiv obţine venituri pentru care România are drept de impunere, precum şi asociatul/participantul persoană juridică, rezident în România are obligaţia de a declara impozitul pe profit pentru profitul impozabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza veniturilor şi cheltuielilor determinate de operaţiunile asocierii.3.1.3. (1) Pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de la poziţia 5 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, formularul se completează după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1. (2) Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau a căror pondere a veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv ori care încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute de lege sau începând cu trimestrul în care au început să desfăşoare activităţile respective.Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozit pe profit, luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv.Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.3.1.4. La poziţiile 13-23 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară impozitul pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente, potrivit titlului VI din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul persoanelor nerezidente care fac parte dintr-o asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, impozitul se declară de către persoana desemnată din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal, conform art. 233 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.3.1.5. În cazul în care autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achiziţionarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, pentru obligaţia prevăzută la poziţia 24 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, formularul se completează după cum urmează:- în situaţia în care valoarea achiziţiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare nu există obligaţia declarării poziţiei 24 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;- în situaţia în care valoarea achiziţiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare, la poziţia 24 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară diferenţa dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziţionate;- în situaţia în care valoarea achiziţiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 24 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, nu se declară în luna de raportare, iar diferenţa de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligaţiei de plată.3.1.6. Obligaţia de la poziţia 28 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către regiile autonome, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.3.2. Tabelul de la pct. II "Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic" din anexa nr. 1 se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 11, 25-27, 29-69 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa/contribuţia datorat/datorată în perioada de raportare, conform legii.Rândul 2 "Suma deductibilă/datorată anterior" - se înscrie suma reprezentând suma deductibilă sau suma datorată anterior potrivit legii.Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1 sau diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2, după caz.Rândul 4 "Suma de restituit" - se înscrie suma de restituit sau diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 2 şi suma înscrisă la rândul 1, rezultată în perioada de raportare.Rândul "Total obligaţii de plată" - se înscrie suma reprezentând totalul obligaţiilor de plată pentru perioada de raportare, reprezentând obligaţii care nu se plătesc în contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 "Suma de plată".3.2.1. Obligaţia de la poziţia 29 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către autorităţile publice centrale, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (44) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.3.2.2. Obligaţiile prevăzute la poziţiile 30-51 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma datorată în perioada de raportare.Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declaraţie accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaraţia vamală.Rândul 2 "Suma deductibilă" - se completează, dacă este cazul, înscriindu-se, după caz: a) contribuţiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, datorate Ministerului Sănătăţii, cuprinse în accizele datorate în perioada de raportare, înscrise la rândul 1; b) suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, precum şi băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; c) contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre suma datorată şi suma deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2.Rândul 4 "Suma de restituit" - se înscrie suma reprezentând acciza de restituit, potrivit legii, rezultată în perioada de raportare.3.2.3. (1) Obligaţia prevăzută la poziţia 65 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, care, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia recalculării taxei anuale de autorizare, în funcţie de încasările efective, după cum urmează:Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări, datorată pentru perioada de raportare, prevăzută la poziţia 65 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se completează de către operatorii economici, în situaţia în care în cursul anului de autorizare încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma datorată în perioada de raportare, reprezentând taxa de autorizare stabilită în funcţie de încasările efective, în conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 2 "Suma datorată anterior" - se completează cu suma reprezentând taxa de autorizare datorată de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea.Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre suma datorată şi suma datorată anterior, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2. (2) Obligaţiile prevăzute la poziţiile 66-68 şi 70-71 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016.Pentru obligaţiile prevăzute la poziţiile 66-68 şi 70-71 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, completarea declaraţiei se face astfel:Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa de viciu, respectiv taxa pentru videoloterie, datorate în perioada de raportare.Rândul 3 «Suma de plată» - se preia suma înscrisă la rândul 1 «Suma datorată».----------Alin. (2) al subpct. 3.2.3 de la pct. 3 al cap. II a fost modificat de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.053 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016.3.2.4. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzut la poziţia 11 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, se stabileşte de notarii publici, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Se va avea în vedere şi procedura privind declararea şi plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare .3.2.5. Obligaţiile prevăzute la poziţiile 57-59 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către plătitorii de contribuţii, prevăzuţi la art. 4 alin. (3) şi art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând contribuţiile trimestriale datorate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015.În funcţie de rezultatul regularizărilor efectuate potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se înscriu, după caz, la rândul 1 "Suma datorată", majorând obligaţia datorată în perioada de raportare curentă, sau la rândul 2 "Suma deductibilă".Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie, după caz, suma de la rândul 1 sau diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2, în funcţie de rezultatul regularizării.Rândul 4 "Suma de restituit" - se completează, dacă este cazul, în funcţie de rezultatul regularizării, înscriindu-se diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 2 şi suma înscrisă la rândul 1.3.2.6. Obligaţia de la poziţia 64 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către contribuabilii prevăzuţi la art. 496 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 499 alin. (1) din aceeaşi lege.Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma datorată aferentă perioadei de raportare, stabilită potrivit dispoziţiilor legale sus menţionate.Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.  +  Anexa 5INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 710 "Declaraţie rectificativă",cod 14.13.01.00/rI. Depunerea declaraţieiDeclaraţia rectificativă se utilizează pentru corectarea impozitelor şi taxelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, declarate în formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat".În cazul în care se corectează mai multe obligaţii fiscale care se referă la aceeaşi perioadă de raportare, pentru fiecare obligaţie se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă. Pentru obligaţii fiscale care privesc perioade diferite de raportare se va completa câte un formular pentru obligaţiile fiscale aferente fiecărei perioade de raportare.Declaraţia nu poate fi depusă după anularea rezervei verificării ulterioare, cu următoarele excepţii: a) situaţia în care corecţia se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiţii prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impozitare şi/sau a creanţei fiscale aferente; b) situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligaţii de plată reprezentând venituri sau diferenţe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligaţii fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.În situaţia în care contribuabilul/plătitorul depune declaraţia după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" şi se completează temeiul legal pentru corectarea creanţei fiscale, în rubrica prevăzută în acest scop.Declaraţia rectificativă se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă.Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportareÎn rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II). Anul la care se referă declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2016).2. Secţiunea A "Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului"În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului/plătitorului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului/plătitorului de impozit şi taxe.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului de impozite şi taxe.3. Secţiunea B "Date privind creanţa fiscală"Denumire creanţă fiscală" - se completează denumirea impozitului sau taxei care se rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligaţiei de plată din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.Coloana "Suma iniţială":Rândurile 1-4 se completează după caz, înscriindu-se suma care s-a completat eronat în declaraţia care se rectifică, respectiv formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", sau, după caz, formularul 710 "Declaraţie rectificativă".Coloana "Suma corectată":Rândurile 1-4 se completează după caz, înscriindu-se suma corectă reprezentând impozitul sau taxa datorat/datorată în perioada la care se referă declaraţia corectată.  +  Anexa 6CARACTERISTICIde tipărire, modul de difuzare, de utilizare şide păstrare a formularelor1. Denumire: 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs1.1. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.1.2. Se utilizează la declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.1.3. Se completează şi se depune de contribuabilii/plătitorii care au obligaţia declarării impozitelor şi taxelor.1.4. Circulă:- 1 exemplar la organul fiscal competent în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii;- 1 exemplar la contribuabil/plătitor.1.5. Se arhivează la organul fiscal:- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului/ plătitorului;- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.2. Denumire: 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r2.1. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.2.2. Se utilizează la corectarea impozitelor şi taxelor declarate în formular, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă.2.3. Se completează şi se depune de către contribuabilii/ plătitorii de impozite şi taxe.2.4. Circulă:- 1 exemplar la organul fiscal competent în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii;- 1 exemplar la contribuabil/plătitor.2.5. Se arhivează la organul fiscal:- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului/ plătitorului;- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.-------