ORDIN nr. 291 din 10 martie 2016privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 18 martie 2016  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. ACP 2.423/2016 din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. f) şi g) şi art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică şi Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, unităţile publice şi private din domeniu vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 180 de zile de la publicare, cu excepţia prevederilor de la art. 7-9 şi 17-19 din anexă, care intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicare.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Victor Dan Eugen Strâmbu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 10 martie 2016.Nr. 291.  +  AnexăNORMA 10/03/2016