HOTĂRÂRE nr. 12 din 2 martie 2016pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 10 martie 2016  Având în vedere prevederile art. 94 alin. (3), art. 103 alin. (2) și art. 104 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliile locale, primarii comunelor, ai orașelor și ai municipiilor, precum și pentru consiliile județene, care vor fi utilizate de birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 1-3.(1^1) Se aprobă modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru președintele consiliului județean, care va fi utilizat de birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 3^1. (la 31-07-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 31 iulie 2020 ) (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliile locale și primarii sectoarelor municipiului București, precum și pentru Consiliul General al Municipiului București și primarul general al municipiului București, care vor fi utilizate de birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 4-7.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru consiliile locale și primarii comunelor, ai orașelor și ai municipiilor, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 8 și 9.(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru consiliile locale și primarii sectoarelor municipiului București, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 10 și 11.  +  Articolul 3(1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea pe județ a voturilor și a rezultatului alegerilor pentru consiliile locale și primarii comunelor, ai orașelor și ai municipiilor, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripție județeană la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 12 și 13.(2) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru consiliile județene, care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripție județeană la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 14.(2^1) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru președintele consiliului județean, care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripție județeană la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 14^1. (la 31-07-2020, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 31 iulie 2020 ) (3) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor și constatarea rezultatului alegerilor pentru consiliile locale și primarii sectoarelor municipiului București, care vor fi utilizate de biroul electoral de circumscripție al municipiului București la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 15 și 16.(4) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul General al Municipiului București și primarul general al municipiului București, care vor fi utilizate de către biroul electoral de circumscripție al municipiului București la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 17 și 18.  +  Articolul 4Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea pe țară a voturilor și constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, a consiliilor județene, a Consiliului General al Municipiului București, a primarului general al municipiului București și a președinților consiliilor județene, care vor fi utilizate de către Biroul Electoral Central la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 19-24. (la 31-07-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 31 iulie 2020 )  +  Articolul 5Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 31-07-2020, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 31 iulie 2020 )
  Președintele Autorității
  Electorale Permanente,
  Ana Maria Pătru
  Contrasemnează:
  --------------
  Vicepreședinte,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Vicepreședinte,
  Dan Vlaicu
  București, 2 martie 2016.Nr. 12.  +  Anexa nr. 1
  PROCES - VERBAL*)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
  CONSILIULUI LOCAL din data de ___________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă │_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista electorală complementară │_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) │_│_│_│_│
  d Numărul voturilor nule │_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│
  CL/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 1/6*) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.g. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**)Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  1 │_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│
  CL/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 2/6*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**)Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  16 │_│_│_│_│
  17│_│_│_│_│
  18│_│_│_│_│
  19│_│_│_│_│
  20│_│_│_│_│
  21│_│_│_│_│
  22│_│_│_│_│
  23│_│_│_│_│
  24│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│
  CL/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 3/6*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**)Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  31 │_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│
  CL/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 4/6*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**)Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  46 │_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│
  CL/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 5/6*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție:......................................................................................................................................................i. Numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................
   +  Anexa nr. 2
  PROCES - VERBAL*)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
  PRIMAR din data de ____
  a Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă │_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista electorală complementară │_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) │_│_│_│_│
  d Numărul voturilor nule │_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│
  P/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 1/6*) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.g. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare CANDIDAT la funcția de PRIMAR:
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  1 │_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.P/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 2/6
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  16 │_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.P/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 3/6
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  31 │_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.P/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 4/6
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  46 │_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.P/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 5/6
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție:......................................................................................................................................................i. Numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................
   +  Anexa nr. 3
  PROCES - VERBAL*)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
  CONSILIUL JUDEȚEAN din data de ____
  a Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă │_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista electorală complementară │_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabilexprimate la pct. g) │_│_│_│_│
  d Numărul voturilor nule │_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│
  P/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 1/6*) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.g. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI și de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  1 │_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.CJ/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 2/6
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  16 │_│_│_│_│
  17│_│_│_│_│
  18│_│_│_│_│
  19│_│_│_│_│
  20│_│_│_│_│
  21│_│_│_│_│
  22│_│_│_│_│
  23│_│_│_│_│
  24│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.CJ/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 3/6
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  31 │_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.CJ/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 4/6
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  46 │_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.CJ/SV Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│ 5/6
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție:....................................................................................................................................................i. Numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................
   +  Anexa nr. 3^1 (la 31-07-2020, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 31 iulie 2020 )  +  Anexa nr. 4
  PROCES-VERBAL*)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
  CONSILIULUI LOCAL al SECTORULUI
  din data de ____________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă │_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista electorală complementară │_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) │_│_│_│_│
  d Numărul voturilor nule │_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│
  CL/SV/Sector│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6*) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.g. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  1 │_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.CL/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  16 │_│_│_│_│
  17│_│_│_│_│
  18│_│_│_│_│
  19│_│_│_│_│
  20│_│_│_│_│
  21│_│_│_│_│
  22│_│_│_│_│
  23│_│_│_│_│
  24│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.CL/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  31 │_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.CL/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  46 │_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.CL/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție:....................................................................................................................................................i. Numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................
   +  Anexa nr. 5
  PROCES - VERBAL*)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
  PRIMARUL SECTORULUI
  din data de ___________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă │_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista electorală complementară │_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabilexprimate la pct. g) │_│_│_│_│
  d Numărul voturilor nule │_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│
  P/SV/Sector│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6*) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.g. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare CANDIDAT la funcția de PRIMAR:
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  1 │_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.P/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  16 │_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.P/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  31 │_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.P/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  46 │_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.P/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție:......................................................................................................................................................i. Numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................
   +  Anexa nr. 6
  PROCES-VERBAL*)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
  PRIMARUL GENERAL
  al
  MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  din data de ________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă │_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista electorală complementară │_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabilexprimate la pct. g) │_│_│_│_│
  d Numărul voturilor nule │_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│
  CGMB/SV/Sector│_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6*) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.g. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  1 │_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│
  CGMB/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  16 │_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│
  CGMB/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  31 │_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│
  CGMB/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  46 │_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│
  CGMB/SV/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție:......................................................................................................................................................i. Numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................
   +  Anexa nr. 7 (PG/SV) MUNICIPIUL BUCUREȘTI CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. │_│_│ sector │_│ SECȚIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│_│ Str. ___________ Nr.____
  PROCES-VERBAL*)
  privind consemnarea rezultatelor votării pentru
  PRIMARUL GENERAL al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  din data de ________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care: │_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista electorală permanentă │_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista electorală complementară │_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) │_│_│_│_│
  d Numărul voturilor nule │_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│
  PG/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6 Notă
  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 , precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  ----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.g. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare CANDIDAT la funcția de PRIMAR:
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  1 │_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│
  PG/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 , precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  16 │_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│
  PG/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 , precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  31 │_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│
  PG/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 , precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  ----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.
  Numele și prenumele candidatului*) Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  46 │_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│
  PG/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 , precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  ----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție:......................................................................................................................................................i. Numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:...................................................................................................................................................... Președintele Locțiitorul președintelui Biroului electoral Biroului electoral al secției de votare al secției de votare Numele și prenumele Semnătura, Numele și prenumele Semnătura, ______________________ ___________________ Ștampila secției de votare, Membrii Biroului electoral al secției de votare Numele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura prenumele (unde este cazul) 1. _____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________________ 6. _____________________________________________________________________ 7. _____________________________________________________________________ PG/Sector │_│ Secția de votare nr. │_│_│_│_│ 6/6----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.
   +  Anexa nr. 8 (CL/CE) JUDEȚUL __________ CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ │_│_│ comuna Nr. │_│_│_│ orașul _______ municipiul
  PROCES-VERBAL*)
  privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
  alegerilor și atribuirea mandatelor pentru
  CONSILIUL LOCAL
  la alegerile locale din data de ______________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care: │_│_│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)│_│_│_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,înscriși în listele electorale din circumscripția electorală (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care: │_│_│_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente │_│_│_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale complementare │_│_│_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) │_│_│_│_│_│_│
  d Numărul total al voturilor nule │_│_│_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 1/17 Notă
  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  1 │_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 2/17 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute.
  16 │_│_│_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│_│ 3/17 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute.
  31 │_│_│_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│_│ 4/17 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute.
  46 │_│_│_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│_│ 5/17 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  g1. Pragul electoral, calculat conform art. 100 alin. (1) Nr. crt.Nr. de voturivalabil exprimate
  Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate (partea întreagă din pct. c x 0,05) 1 │_│_│_│_│_│_│
  Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate (partea întreagă din pct. c x 0,07) 2 │_│_│_│_│_│_│
  Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate (partea întreagă din pct. c x 0,08) 3 │_│_│_│_│_│_│
  g2. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care au întrunit pragul electoral, conform art. 100 alin. (3):
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute.
  1 │_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│_│ 6/17
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate,obținute.
  13 │_│_│_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│_│_│
  16 │_│_│_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│_│ 7/17
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate,obținute.
  30 │_│_│_│_│_│_│
  31 │_│_│_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│_│ 8/17
  g3 Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care au întrunit pragul electoral*) │_│_│_│_│_│_│
  g4 Coeficientul electoral al circumscripției (partea întreagă pct. g3 : pct. g5) [conform art. 100 alin. (4) lit. a)] │_│_│_│_│_│_│
  Notă
  *) Pct. g3 trebuie să fie egal cu suma rândurilor de la pct. g2.
  g5 Numărul mandatelor de consilier local │_│_│
  g6. Stabilirea numărului de mandate ce revin fiecărei liste de candidați, precum și candidaților independenți, aleși conform art. 100 alin. (4) lit. a), PRIMA ETAPĂ:
  Denumirea partidelor polițice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr.crtNr. de voturi valabil exprimate, obținute. Nr. de mandate atribuite (col. 1: pct. g4) Nr. de voturi utilizate (col. 2 x pct. g4)
  A B 1 2 3
   1 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   2 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   3 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   4 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   5 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   6 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   7 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   8 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   9 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   10│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   11│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   12│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 9/17
  Denumirea partidelor polițice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr.crtNr. de voturi valabil exprimate, obținute. Nr. de mandate atribuite (col. 1: pct. g4) Nr. de voturi utilizate (col. 2 x pct. g4)
  A B 1 2 3
   13│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   14│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   15│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   16│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   17│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   18│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   19│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   20│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   21│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   22│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   23│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   24│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   25│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   26│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   27│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   28│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 10/17
  Denumirea partidelor polițice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr.crtNr. de voturi valabil exprimate, obținute. Nr. de mandate atribuite (col. 1: pct. g4) Nr. de voturi utilizate (col. 2 x pct. g4)
  A B 1 2 3
   29│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   30│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   31│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   32│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   33│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
   34│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  g7. Repartizarea mandatelor neatribuite în PRIMA ETAPĂ pe baza numărului de voturi neutilizate, conform art. 100 alin. (4) lit. c), ETAPA A DOUA:
  Denumirea partidelor polițice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*) Nr.crtNr. de voturi valabil exprimate, obținute. (pct. g6 col.1)Nr. de voturi neutilizate (pct. g6 col.1 - col.3) Nr. de mandate atribuite
   1 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
   2 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
   3 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
   4 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
   5 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
   6 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
   7 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 11/17
  Denumirea partidelor polițice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*) Nr.crtNr. de voturi valabil exprimate, obținute. (pct. g6 col.1)Nr. de voturi neutilizate (pct. g6 col.1 - col.3) Nr. de mandate atribuite
   8 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
   9 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
   10 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
   11 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
   12 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
  Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate
  g8. Repartizarea unui mandat organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, în cazul în care niciuna din aceste organizații nu a obținut cel puțin un mandat în prima etapă de distribuire a mandatelor, conform art. 100 alin. (7):
  Denumirea organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, care a îndeplinit pragul electoral și a obținut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizații Nr.crtNr. de voturi valabil exprimate, obținute (pct. g6 col.1)Nr. de mandate atribuite
   1 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
  ----------Lit. g8. a anexei 8 a fost modificată de art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 9 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016.g9. Repartizarea mandatelor în situația în care niciun partid politic, alianță politică sau alianță electorală nu a realizat pragul electoral, conform art. 100 alin. (29):----------Lit. g9. a anexei 8 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.
  Denumirea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale*) Nr.crtNr. de voturi valabil exprimate, obținute (pct. g6 col.1)Nr. de mandate atribuite
  1 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 12/17 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
  h. Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate:
  Nr. crt.Numele și prenumele Partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea "candidat independent"
  1   
  2   
  3   
  4   
  5   
  6   
  7   
  8   
  9   
  10   
  11   
  12   
  13   
  14   
  15   
  16   
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 13/17
  Nr. crt.Numele și prenumele Partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea "candidat independent"
  17   
  18   
  19   
  20   
  21   
  22   
  23   
  24   
  25   
  26   
  27   
  28   
  29   
  30   
  31   
  32   
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 14/17
  Nr. crt.Numele și prenumele Partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea "candidat independent"
  33   
  34   
  35   
  36   
  37   
  38   
  39   
  40   
  41   
  42   
  43   
  44   
  45   
  46   
  47   
  48   
  49   
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 15/17
  i. Lista supleanților pentru funcția de consilier local
  Nr. crt.Numele și prenumele Denumirea partidului politicorganizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politicesau alianței electorale Denumirea partidelor politice,în cazul alianțelor politice și alianțelor electorale
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  CL/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 16/17
  j. Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de biroul electoral de circumscripție care sunt definitive: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Președintele Locțiitorul președintelui Biroului electoral Biroului electoral de circumscripție de circumscripție Numele și prenumele Semnătura, Numele și prenumele Semnătura, __________________ ___________________ Ștampila, Membrii Biroului electoral de circumscripție Numele și Formațiunea politică Semnătura prenumele reprezentată (unde este cazul) 1. __________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________ 6. __________________________________________________________________ 7. __________________________________________________________________ CL/CE Circumscripția Electorală │_│_│_│ Județul│_│_│ 17/17
   +  Anexa nr. 9 (P/CE) JUDEȚUL _______________ CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ │_│_│ comuna Nr. │_│_│_│ orașul _________ municipiul
  PROCES-VERBAL*)
  privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
  alegerilor și atribuirea mandatului de
  PRIMAR
  la alegerile locale din data de ___________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care: │_│_│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)│_│_│_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care: │_│_│_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente │_│_│_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale complementare │_│_│_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) │_│_│_│_│_│_│
  d Numărul total al voturilor nule │_│_│_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│_│_│
  P/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 1/8 Notă
  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute de fiecare CANDIDAT pentru funcția de PRIMAR:
  Numele și prenumele candidatului*)Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute.
  1 │_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 2/8 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Numele și prenumele candidatului*)Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  16 │_│_│_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 3/8 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Numele și prenumele candidatului*)Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  31 │_│_│_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 4/8 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
  pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Numele și prenumele candidatului*)Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  46 │_│_│_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 5/8 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Numele și prenumele candidatului*)Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  61 │_│_│_│_│_│_│
  62 │_│_│_│_│_│_│
  63 │_│_│_│_│_│_│
  64 │_│_│_│_│_│_│
  65 │_│_│_│_│_│_│
  66 │_│_│_│_│_│_│
  67 │_│_│_│_│_│_│
  68 │_│_│_│_│_│_│
  69 │_│_│_│_│_│_│
  70 │_│_│_│_│_│_│
  71 │_│_│_│_│_│_│
  72 │_│_│_│_│_│_│
  73 │_│_│_│_│_│_│
  74 │_│_│_│_│_│_│
  75 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 6/8 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  h. Candidatul declarat ales căruia i se va atribui mandatul de PRIMAR, conform art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali:
  Nr. crt.Numele și prenumelecandidatului Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. de voturi valabil exprimate, obținute.
  1 │_│_│_│_│_│_│
  i. Candidații aflați în situație de balotaj, conform art. 101 alin. (3) Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali:
  Nr. crt.Numele și prenumelecandidatului Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. de voturi valabil exprimate, obținute.
  1 │_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 7/8
  j. Expunerea, pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de biroul electoral de circumscripție care sunt definitive: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Președintele Locțiitorul președintelui Biroului electoral Biroului electoral de circumscripție de circumscripție Numele și prenumele Semnătura, Numele și prenumele Semnătura, ____________________ _____________________ Ștampila, Membrii Biroului electoral de circumscripție Numele și Formațiunea politică Semnătura prenumele reprezentată (unde este cazul) 1. _______________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________ 3. _______________________________________________________________ 4. _______________________________________________________________ 5. _______________________________________________________________ 6. _______________________________________________________________ 7. _______________________________________________________________ P/CE Circumscripția Electorală nr. │_│_│_│ Județul │_│_│ 8/8
   +  Anexa nr. 10 (CL/CE Sector) MUNICIPIUL BUCUREȘTI CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. │_│_│ Sector │_│
  PROCES-VERBAL*)
  privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
  alegerilor și atribuirea mandatelor pentru
  CONSILIUL LOCAL al SECTORULUI
  la alegerile locale din data de __________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),din care:│_│_│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)│_│_│_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),din care:│_│_│_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente │_│_│_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale complementare │_│_│_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) │_│_│_│_│_│_│
  d Numărul total al voturilor nule │_│_│_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 1/17 Notă
  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI și de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*) numele și prenumele candidaților independenți**)Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  1 │_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 2/17 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*) numele și prenumele candidaților independenți**)Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  16 │_│_│_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 3/17 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*) numele și prenumele candidaților independenți**)Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  31 │_│_│_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 4/17 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*) numele și prenumele candidaților independenți**)Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate,obținute
  46 │_│_│_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 5/17 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  g1. Pragul electoral, calculat conform art. 100 alin. (1) Nr. crt.Nr. de voturi valabil exprimate
  Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate (partea întreagă din pct. c x 0,05) 1 │_│_│_│_│_│_│
  Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate (partea întreagă din pct. c x 0,07) 2 │_│_│_│_│_│_│
  Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate (partea întreagă din pct. c x 0,08) 3 │_│_│_│_│_│_│
  g2. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI și de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care au întrunit pragul electoral, conform art. 100 alin. (2):
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  1 │_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 6/17
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  13 │_│_│_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│_│_│
  16 │_│_│_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 7/17
  Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate, obținute
  30 │_│_│_│_│_│_│
  31 │_│_│_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 8/17
  g3 Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care au întrunit pragul electoral*) │_│_│_│_│_│_│
  g4 Coeficientul electoral al circumscripției (partea întreagă pct. g3 : pct. g5) [conform art. 100 alin. (4) lit. a)] │_│_│_│_│_│_│
  Notă
  *) Pct. g3 trebuie să fie egal cu suma rândurilor de la pct. g2
  g5 Numărul de mandate de consilieri locali │_│_│
  g6. Stabilirea numărului de mandate ce revin fiecărei liste de candidați, precum și candidaților independenți, aleși conform art. 100 alin. (4) lit. a), PRIMA ETAPĂ:
  Denumirea partidelor politi-ce, organizațiilor cetățeni-lor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr.crtNr. de voturi valabilexprimate, obținute. Nr. de mandate atribuite (col.1: pct.g4) Nr. de voturi utilizate (col. 2 x pct. g4)
  A B 1 2 3
  1 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  10│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  11│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  12│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 9/17
  Denumirea partidelor politi-ce, organizațiilor cetățeni-lor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr.crtNr. de voturi valabilexprimate, obținute. Nr. de mandate atribuite (col. 1: pct.g4) Nr. de voturi utilizate (col. 2 x pct. g4)
  A B 1 2 3
  13│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  14│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  15│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  16│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  17│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  18│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  19│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  20│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  21│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  22│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  23│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  24│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  25│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  26│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  27│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  28│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 10/17
  Denumirea partidelor politi-ce, organizațiilor cetățeni-lor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele și prenumele candidaților independenți Nr.crtNr. de voturi valabilexprimate, obținute. Nr. de mandate atribuite (col. 1: pct.g4) Nr. de voturi utilizate (col. 2 x pct. g4)
  A B 1 2 3
  29│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  30│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  31│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  32│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  33│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  34│_│_│_│_│_│_│ │_│_│ │_│_│_│_│_│_│
  g7. Repartizarea mandatelor neatribuite în PRIMA ETAPĂ pe baza numărului de voturi neutilizate, conform art. 100 alin. (4) lit. c), ETAPA A DOUA:
  Denumirea partidelor politi-ce, organizațiilor cetățeni-lor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*) Nr.crtNr. de voturi valabilexprimate, obținute (pct.g6 col. 1)Nr. de voturi neutilizate (pct.g6 col. 1- col. 3) Nr. de mandate atribuite
  1 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 11/17 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate
  Denumirea partidelor politi-ce, organizațiilor cetățeni-lor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*) Nr.crtNr. de voturi valabilexprimate, obținute (pct.g6 col. 1)Nr. de voturi neutilizate (pct.g6 col. 1- col. 3) Nr. de mandate atribuite
  8 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  10 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  11 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  12 │_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_││_│_│
  Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate
  g8. Repartizarea unui mandat organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, în cazul în care niciuna din aceste organizații nu a obținut cel puțin un mandat în prima etapă de distribuire a mandatelor, conform art. 100 alin. (7):
  Denumirea organizației cetățenilor aparți- nând minorităților naționale, care a îndeplinit pragul electoral și a obținut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizații Nr.crtNr. de voturi valabil exprimate, obținute (pct.g6 col.1)Nr. de mandate atribuite
  1 │_│_│_│_│_│_││_│_│
  ----------Lit. g8. a anexei 10 a fost modificată de art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 9 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016.g9. Repartizarea mandatelor în situația în care niciun partid politic, alianță politică sau alianță electorală nu a realizat pragul electoral, conform art. 100 alin. (29):
  Denumirea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale*) Nr.crtNr. de voturi valabil exprimate obținute (pct.g col. 1)Nr. de mandate atribuite
  1 │_│_│_│_│_│_││_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_││_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_││_│_│
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 12/17 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
  h. Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate:
  Nr. crt.Numele și prenumele Partidul politic, organizația cetățenilor aparți- nând minorităților naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea "candidat independent"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 13/17
  Nr. crt.Numele și prenumele Partidul politic, organizația cetățenilor aparți- nând minorităților naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea "candidat independent"
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 14/17
  Nr. crt.Numele și prenumele Partidul politic, organizația cetățenilor aparți- nând minorităților naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea "candidat independent"
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 15/17
  i. Lista supleanților pentru funcția de consilier local
  Nr. crt.Numele și prenumele Denumirea partidului politicorganizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politicesau alianței electorale Denumirea partidelor politice,în cazul alianțelor politice și alianțelor electorale
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  CL/CE Sector │_│ Județul │_│_│ 16/17
  j. Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de biroul electoral de circumscripție care sunt definitive: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Președintele Locțiitorul președintelui Biroului electoral Biroului electoral de circumscripție de circumscripție Numele și prenumele Semnătura, Numele și prenumele Semnătura, ─────────────────── ─────────────────── Ștampila, Membrii Biroului electoral de circumscripție Numele și Formațiunea politică Semnătura prenumele reprezentată (unde este cazul) 1. ___________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________ 6. ___________________________________________________________________ 7. ___________________________________________________________________ CL/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 17/17
   +  Anexa nr. 11 (P/CE Sector) MUNICIPIUL BUCUREȘTI CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. │_│_│ Sector │_│
  PROCES-VERBAL*)
  privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor
  și atribuirea mandatului
  de PRIMAR al SECTORULUI
  la alegerile locale din data de _____________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),din care:│_│_│_│_│_│_│
  a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│_│_│
  a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)│_│_│_│_│_│_│
  a3 - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│_│_│
  a4 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│_│_│
  b Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),din care:│_│_│_│_│_│_│
  b1 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente │_│_│_│_│_│_│
  b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale complementare │_│_│_│_│_│_│
  b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│_│_│
  b4 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g) │_│_│_│_│_│_│
  d Numărul total al voturilor nule │_│_│_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│_│_│
  P/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 1/8 Notă
  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute de fiecare CANDIDAT pentru funcția de PRIMAR:
  Numele și prenumele candidatului*)Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate,obținute
  1 │_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 2/8 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Numele și prenumele candidatului*)Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate,obținute
  16 │_│_│_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 3/8 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Numele și prenumele candidatului*)Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate,obținute
  31 │_│_│_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 4/8 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Numele și prenumele candidatului*)Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate,obținute
  46 │_│_│_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 5/8 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Numele și prenumele candidatului*)Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. crt. Nr. de voturi valabil exprimate,obținute
  61 │_│_│_│_│_│_│
  62 │_│_│_│_│_│_│
  63 │_│_│_│_│_│_│
  64 │_│_│_│_│_│_│
  65 │_│_│_│_│_│_│
  66 │_│_│_│_│_│_│
  67 │_│_│_│_│_│_│
  68 │_│_│_│_│_│_│
  69 │_│_│_│_│_│_│
  70 │_│_│_│_│_│_│
  71 │_│_│_│_│_│_│
  72 │_│_│_│_│_│_│
  73 │_│_│_│_│_│_│
  74 │_│_│_│_│_│_│
  75 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 6/8 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  h. Candidatul declarat ales căruia i se va atribui mandatul de PRIMAR, conform art. 101, alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali:
  Nr. crt.Numele și prenumelecandidatului Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. de voturi valabil expri- mate, obținute
  1 │_│_│_│_│_│_│
  i. Candidații aflați în situație de balotaj, conform art. 101, alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali:
  Nr. crt.Numele și prenumelecandidatului Denumirea partidului, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, alianței electorale sau mențiunea "Candidat independent" Nr. de voturi valabil expri- mate, obținute
  1 │_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│
  P/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 7/8
  j. Expunerea pe scurt, a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de biroul electoral de circumscripție care sunt definitive: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Președintele Locțiitorul președintelui Biroului electoral Biroului electoral de circumscripție de circumscripție Numele și prenumele Semnătura, Numele și prenumele Semnătura, ─────────────────── ─────────────────── Ștampila, Membrii Biroului electoral de circumscripție Numele și Formațiunea politică Semnătura prenumele reprezentată (unde este cazul) 1. _____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________________ 6. _____________________________________________________________________ 7. _____________________________________________________________________ P/CE/Sector │_│ Județul │_│_│ 8/8
   +  Anexa nr. 12 (CL/BEJ) BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ Nr. │_│_│ Județul ____________
  PROCES - VERBAL*)
  privind centralizarea pe județ a voturilor și
  rezultatului alegerilor pentru
  CONSILIILE LOCALE
  la alegerile locale din data de ________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripțiile electorale din județ (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│_│_│_│_│_│_│_│
  a1- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│_│_│_│
  a2- Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2) │_│_│_│_│_│_│_│
  a3- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│_│_│_│
  a4- Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│_│_│_│
  b - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscrip- țiile electorale din județ (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4) din care: │_│_│_│_│_│_│_│
  b1- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente │_│_│_│_│_│_│_│
  b2- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale complementare │_│_│_│_│_│_│_│
  b3- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│_│_│_│
  b4- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabilexprimate la pct. g) │_│_│_│_│_│_│_│
  d Numărul total al voturilor nule │_│_│_│_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│_│_│_│
  CL/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 1/10 Notă
  *) Conform art. 104 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute de listele de candidați pentru CONSILIUL LOCAL, grupate pe partide politice, organizații ale cetățenilor apartinând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale, precum și pe candidați independenți:
  Denumirea partidelor politice, organiza- țiilor cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Nr. de voturi valabilexprimate, obținute.
  1 │_│_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│_│_│_│
  CL/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 2/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
  Denumirea partidelor politice, organiza- țiilor cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Nr. de voturi valabilexprimate, obținute.
  16 │_│_│_│_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│_│_│_│
  CL/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 3/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
  Denumirea partidelor politice, organiza- țiilor cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Nr. de voturi valabilexprimate, obținute.
  31 │_│_│_│_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│_│_│_│
  CL/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 4/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
  Denumirea partidelor politice, organiza- țiilor cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Nr. de voturi valabilexprimate, obținute.
  46 │_│_│_│_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│_│_│_│
  CL/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 5/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
  h. Numărul total al mandatelor de CONSILIER LOCAL, grupate pe partide politice, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale, precum și pe candidați independenți:
  Denumirea partidelor politice, organiza- țiilor cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Numărul de mandate
  TOTAL 0 │_│_│_│_│
  1 │_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│
  CL/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 6/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute
  Denumirea partidelor politice, organiza- țiilor cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Numărul de mandate
  16 │_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│
  CL/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 7/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute
  Denumirea partidelor politice, organiza- țiilor cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Numărul de mandate
  31 │_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│
  CL/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 8/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute
  Denumirea partidelor politice, organiza- țiilor cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Numărul de mandate
  46 │_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│
  CL/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 9/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute
  Președintele Locțiitorul președintelui Biroului electoral județean Biroului electoral județean Numele și prenumele Semnătura, Numele și prenumele Semnătura, _______________________________ ________________________________ Ștampila, Membrii Biroului electoral județean Numele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura prenumele (unde este cazul) 1. _____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________________ 6. _____________________________________________________________________ 7. _____________________________________________________________________ 8. _____________________________________________________________________ 9. _____________________________________________________________________ 10. _____________________________________________________________________ 11. _____________________________________________________________________ 12. _____________________________________________________________________ 13. _____________________________________________________________________ CL/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 10/10
   +  Anexa nr. 13 (P/BEJ) BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ Nr. │_│_│ Județul ____________
  PROCES - VERBAL*)
  privind centralizarea pe județ a voturilor
  și rezultatului alegerilor
  pentru PRIMARI
  la alegerile locale din data de ________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripțiile electorale din județ (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4) din care: │_│_│_│_│_│_│_│
  a1- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│_│_│_│
  a2- Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2) │_│_│_│_│_│_│_│
  a3- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│_│_│_│
  a4- Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│_│_│_│
  b - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscrip- țiile electorale din județ (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4) din care: │_│_│_│_│_│_│_│
  b1- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente │_│_│_│_│_│_│_│
  b2- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale complementare │_│_│_│_│_│_│_│
  b3- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│_│_│_│
  b4- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabilexprimate la pct. g) │_│_│_│_│_│_│_│
  d Numărul total al voturilor nule │_│_│_│_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│_│_│_│
  P/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 1/10 Notă
  *) Conform art. 104 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute de candidați pentru funcția de PRIMAR, grupate pe partide politice, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale, precum și pe candidați independenți:
  Denumirea partidelor politice, organizațieicetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Nr. de voturi valabilexprimate, obținute.
  1 │_│_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│_│_│_│
  P/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 2/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate.
  Denumirea partidelor politice, organizațieicetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Nr. de voturi valabilexprimate, obținute.
  16 │_│_│_│_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│_│_│_│
  P/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 3/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
  Denumirea partidelor politice, organizațieicetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Nr. de voturi valabilexprimate, obținute.
  31 │_│_│_│_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│_│_│_│
  P/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 4/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
  Denumirea partidelor politice, organizațieicetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Nr. de voturi valabilexprimate, obținute.
  46 │_│_│_│_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│_│_│_│
  P/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 5/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate
  h. Numărul total al mandatelor pentru funcția de PRIMAR, grupate pe partide politice, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale, precum și pe candidați independenți:
  Denumirea partidelor politice, organizațieicetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Numărul de mandate
  TOTAL 0 │_│_│_│_│
  1 │_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│
  P/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 6/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute
  Denumirea partidelor politice, organizațieicetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Numărul de mandate
  16 │_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│
  27 │_│_│_│_│
  28 │_│_│_│_│
  29 │_│_│_│_│
  30 │_│_│_│_│
  P/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 7/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute
  Denumirea partidelor politice, organizațieicetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Numărul de mandate
  31 │_│_│_│_│
  32 │_│_│_│_│
  33 │_│_│_│_│
  34 │_│_│_│_│
  35 │_│_│_│_│
  36 │_│_│_│_│
  37 │_│_│_│_│
  38 │_│_│_│_│
  39 │_│_│_│_│
  40 │_│_│_│_│
  41 │_│_│_│_│
  42 │_│_│_│_│
  43 │_│_│_│_│
  44 │_│_│_│_│
  45 │_│_│_│_│
  P/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 8/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute
  Denumirea partidelor politice, organizațieicetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale ori mențiunea "Candidat independent"*) Nr. crt. Numărul de mandate
  46 │_│_│_│_│
  47 │_│_│_│_│
  48 │_│_│_│_│
  49 │_│_│_│_│
  50 │_│_│_│_│
  51 │_│_│_│_│
  52 │_│_│_│_│
  53 │_│_│_│_│
  54 │_│_│_│_│
  55 │_│_│_│_│
  56 │_│_│_│_│
  57 │_│_│_│_│
  58 │_│_│_│_│
  59 │_│_│_│_│
  60 │_│_│_│_│
  P/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 9/10 Notă
  *) În ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute
  Președintele Locțiitorul președintelui Biroului electoral județean Biroului electoral județean Numele și prenumele Semnătura, Numele și prenumele Semnătura, _______________________________ ________________________________ Ștampila, Membrii Biroului electoral județean Numele și Formațiunea politică reprezentată Semnătura prenumele (unde este cazul) 1. _____________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________________ 6. _____________________________________________________________________ 7. _____________________________________________________________________ 8. _____________________________________________________________________ 9. _____________________________________________________________________ 10. _____________________________________________________________________ 11. _____________________________________________________________________ 12. _____________________________________________________________________ 13. _____________________________________________________________________ P/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 10/10
   +  Anexa nr. 14 (CJ/BEJ) CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ JUDEȚEANĂ Nr. │_│_│ Județul ___________
  PROCES-VERBAL*)
  privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor
  și atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL JUDEȚEAN
  la alegerile locale din data de ________
  a Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│_│_│_│_│_│_│_│
  a1- Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │_│_│_│_│_│_│_│
  a2- Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2) │_│_│_│_│_│_│_│
  a3- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │_│_│_│_│_│_│_│
  a4- Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │_│_│_│_│_│_│_│
  b - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4) din care: │_│_│_│_│_│_│_│
  b1- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente │_│_│_│_│_│_│_│
  b2- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele electorale complementare │_│_│_│_│_│_│_│
  b3- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare │_│_│_│_│_│_│_│
  b4- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │_│_│_│_│_│_│_│
  c Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabilexprimate la pct. g) │_│_│_│_│_│_│_│
  d Numărul total al voturilor nule │_│_│_│_│_│_│_│
  e Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f) │_│_│_│_│_│_│_│
  f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate │_│_│_│_│_│_│_│
  CJ/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 1/17 Notă
  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI și de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
  Denumirea partidelor politice, organiza- țiilor cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt. Nr. de voturi valabilexprimate, obținute.
  1 │_│_│_│_│_│_│_│
  2 │_│_│_│_│_│_│_│
  3 │_│_│_│_│_│_│_│
  4 │_│_│_│_│_│_│_│
  5 │_│_│_│_│_│_│_│
  6 │_│_│_│_│_│_│_│
  7 │_│_│_│_│_│_│_│
  8 │_│_│_│_│_│_│_│
  9 │_│_│_│_│_│_│_│
  10 │_│_│_│_│_│_│_│
  11 │_│_│_│_│_│_│_│
  12 │_│_│_│_│_│_│_│
  13 │_│_│_│_│_│_│_│
  14 │_│_│_│_│_│_│_│
  15 │_│_│_│_│_│_│_│
  CJ/BEJ Circumscripția Electorală Județeană nr. │_│_│ 2/17 Notă
  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
  Denumirea partidelor politice, organiza- țiilor cetățenilor aparținând minoritățilornaționale, alianțelor politice, alianțelor electorale*), numele și prenumele candidaților independenți**) Nr. crt. Nr. de voturi valabilexprimate, obținute.
  16 │_│_│_│_│_│_│_│
  17 │_│_│_│_│_│_│_│
  18 │_│_│_│_│_│_│_│
  19 │_│_│_│_│_│_│_│
  20 │_│_│_│_│_│_│_│
  21 │_│_│_│_│_│_│_│
  22 │_│_│_│_│_│_│_│
  23 │_│_│_│_│_│_│_│
  24 │_│_│_│_│_│_│_│
  25 │_│_│_│_│_│_│_│
  26 │_│_│_│_│_│_│_│
  27