HOTĂRÂRE nr. 11 din 2 martie 2016pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 4 martie 2016  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (7) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------------

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică,

  vicepreşedinte

  Dan Vlaicu,

  vicepreşedinte
  Bucureşti, 2 martie 2016.Nr. 11.  +  AnexăModelul copiei de pe lista electorală complementarăcare va fi folosit la alegerile locale*Font 7*    ROMÂNIA Pagina ..........    JUDEŢUL*) ........................ Circumscripţia electorală nr. .........    Municipiul, oraşul, comuna**) .............. Secţia de votare nr. ..................    Localitatea aparţinătoare/Satul ............    Strada ...........................                    COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ               Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale                     din data de ...............***)┌────┬────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Semnătura │Numele şi prenumele│Codul numeric│Data şi locul│Statul membru al │Adresa la care locuieşte││crt.│alegătorului│ alegătorului │personal****)│ naşterii │Uniunii Europene │în România (nr. imobil, ││ │ │ │ │ │al cărui cetăţean│ bloc, apartament) ││ │ │ │ │ │este alegătorul │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ ...│ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┴────────────────────────┘NOTĂ:Copia de pe lista electorală complementară se semnează de către primar, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de către şeful formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări, potrivit legii. Notă

  ──────────

  *) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie "Municipiul Bucureşti".

  **) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie "Sectorul nr. ...".

  ***) Se înscrie data votării. În cazul alegerilor parţiale, se înscrie sintagma "Alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de ...........................".

  ****) Se înscrie codul numeric personal emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.

  ──────────
  ----