ORDIN nr. 53 din 7 mai 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol(actualizat până la data de 24 februarie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ----------Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 207/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Secretariatului General, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 6 octombrie 2011.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul afacerilor interne,

    Radu Stroe
    Bucureşti, 7 mai 2013.Nr. 53.  +  Anexa REGULAMENT 07/05/2013