HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 ianuarie 2016privind aprobarea nivelului unor taxe pentru acoperirea costurilor unor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2016  În temeiul dispoziţiilor art. 30 lit. c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,Consiliul Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor unor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România, după cum urmează: a) taxă pentru analizarea cererii şi dosarului pentru acordarea dreptului de supervizare profesională într-o specialitate profesională - 500 lei/5 ani; b) taxă pentru analizarea dosarului privind reavizarea furnizorului de formare profesională - 1.500 lei/5 ani; c) taxă pentru analizarea dosarului privind reavizarea programului de formare profesională complementară în specialitate - 1.500 lei/5 ani; d) taxă pentru analizarea dosarului privind reavizarea cursului universitar de master ca formare profesională complementară în specialitate - 1.500 lei/5 ani; e) taxă pentru analizarea dosarului privind reavizarea şi creditarea cursului de formare profesională continuă în specialitate - 500 lei/5 ani; f) taxă pentru analizarea dosarului privind reavizarea şi creditarea cursului de formare profesională continuă în specialitate, pentru care nu se percepe de către organizator taxă de participare - 100 lei/5 ani; g) taxă pentru analizarea dosarului privind reavizarea şi creditarea conferinţei naţionale şi a altor manifestări profesionale naţionale - 1.500 lei/5 ani; h) taxă pentru analizarea dosarului privind reavizarea şi creditarea conferinţelor internaţionale şi a altor manifestări profesionale internaţionale - 3.000 lei/5 ani; i) taxă pentru analizarea dosarului privind reavizarea şi creditarea unui workshop într-o specialitate - 500 lei/5 ani; j) taxă pentru emiterea certificatului de recunoaştere internaţională în limba engleză - 100 lei; k) taxă pentru emiterea certificatului de formator pentru profesia de psiholog cu drept de liberă practică, într-o specialitate profesională - 500 lei/5 ani.  +  Articolul 2 (1) Psihologii cu drept de liberă practică care achită taxele de reavizare sau taxele de certificare până la data de 31 iulie 2016, pentru cererile depuse în anul în curs, beneficiază de o reducere a taxelor de 50% din cuantumul prevăzut la art. 1. (2) Taxele prevăzute la art. 1 sunt valabile în raport cu termenele de valabilitate înscrise în actele emise de către Colegiul Psihologilor din România.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Consiliului

  Colegiului Psihologilor din România,

  Mihai Aniţei
  Bucureşti, 15 ianuarie 2016.Nr. 1.-----