HOTĂRÂRE nr. 51 din 10 februarie 2016privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale se stabileşte în ziua de duminică, 5 iunie 2016, pentru: a) consiliile locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru primari; b) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti; c) consiliile judeţene.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 22 martie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru
  Bucureşti, 10 februarie 2016.Nr. 51.------