ORDIN nr. 101 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 5 și ale art. 294 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexă reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Agenția Națională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin unitățile sale subordonate, ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Comunitatea Europeană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 1 noiembrie 2007.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Anca Dana Dragu
    București, 22 ianuarie 2016.Nr. 101.  +  ANEXĂNORME privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nusunt stabiliți în Uniunea Europeană