HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(actualizată până la data de 3 februarie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Ministrul energiei,

  Victor Vlad Grigorescu

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul tineretului

  şi sportului,

  Elisabeta Lipă

  Ministrul culturii,

  Vlad Tudor Alexandrescu

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul comunicaţiilor

  şi pentru societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 6 ianuarie 2016Nr. 1.  +  Anexa NORMA 06/01/2016