LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002(*actualizată*)pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun(actualizată până la data de 17 martie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin: a) produse din tutun se înţelege produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori parţial din tutun, modificat genetic sau nu;---------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. b) tutun de uz oral se înţelege toate produsele destinate uzului oral, cu excepţia celor care se fumează sau se mestecă, fabricate în totalitate sau parţial din tutun, sub formă de pudră, de particule fine sau orice altă combinaţie a acestora, în special cele prezentate în pliculeţe porţionate sau poroase, precum şi cele având orice formă care aminteşte de un produs alimentar;--------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. c) tutun de mestecat se înţelege tutunul prelucrat, tăiat sau mărunţit, destinat consumului prin mestecare; d) tutun de prizat se înţelege produsul de tutun prelucrat, măcinat până la stadiul de pulbere fina, destinat consumului prin prizare; e) fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe;---------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. f) ţigarete se înţelege produsele din tutun ce conţin tutun prelucrat, tutun tăiat, învelit într-un sul longitudinal de hârtie, cu secţiune rotundă sau ovală, care conţine tutun prelucrat, dispus într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct; g) trabucuri - termen generic pentru ţigările de foi; h) ţigări de foi se înţelege produsele din tutun obţinute prin învelirea tutunului de umplutura (tăiat sau mărunţit) în una sau mai multe foi de tutun prelucrat; i) cigarillos se înţelege ţigările de foi de dimensiuni mici;--------Lit. i) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.i^1) ţigaretă electronică se înţelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conţin nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor;----------Lit. i^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. j) gudron se înţelege condensatul anhidru brut de fum fără nicotină;--------Lit. j) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. k) nicotină se înţelege alcaloizi nicotinici;--------Lit. k) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006.k^1) substanţe de plecare se înţelege arome, solvenţi, umectanţi, adezivi şi agenţi de îngroşare, aditivi, sosuri, coloranţi şi agenţi de colorare, conservanţi;--------Lit. k^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. l) ingredient se înţelege orice substanţă sau orice constituent, cu excepţia frunzelor de tutun şi a altor părţi naturale sau neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun şi care se regăseşte în produsul finit, chiar dacă apare în alte forme incluzând hârtie, filtru, cerneală şi adezivi; m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;----------Lit. m) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.----------Lit. n) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.n^1) mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;----------Lit. n^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.n^2) loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;----------Lit. n^2) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. o) pachet se înţelege cea mai mică unitate de vânzare a unui produs din tutun;--------Lit. o) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006. p) ambalaj exterior se înţelege materialul sau obiectul folosit pentru ambalarea mai multor pachete cu produse din tutun în scopul vânzării cu amănuntul a produsului din tutun;--------Lit. p) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006. q) folie exterioară transparentă adiţională se înţelege materialul sau obiectul transparent folosit suplimentar pentru ambalarea unuia ori mai multor pachete cu produse din tutun.--------Lit. q) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006.  +  Articolul 3 (1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(1^1) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(1^2) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n^1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice.----------Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. (2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii: a) să servească exclusiv fumatului; b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise; c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă; d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(2^1) Abrogat.----------Alin. (2^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(4^1) Abrogat.----------Alin. (4^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(4^2) Abrogat.----------Alin. (4^2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 203 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008. (5) Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos.----------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(5^1) Pachetele de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi puse pe piaţa până la data de 31 decembrie 2004*).--------Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(5^2) Se interzice comercializarea pachetelor de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi.---------Alin. (5^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (6) Se interzice comercializarea produselor din tutun prin automate.---------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(6^1) Se interzice vânzarea produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.---------Alin. (6^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.(7^1) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unităţile sanitare şi cele de învăţământ, de stat şi private.----------Alin. (7^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. (8) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui pachet de ţigarete care nu poartă inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate*).---------Alin. (8) al art. 3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(8^1) Abrogat.---------Alin. (8^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care nu este inscripţionat cu avertismentele prevăzute de legislaţia în domeniu.---------Alin. (9) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (10) Este interzisă punerea pe piaţă a oricăror produse din tutun de uz oral*).----------  +  Articolul 3^1*)Tutunul, produsele din tutun, precum şi ingredientele utilizate la fabricarea produselor din tutun trebuie să îndeplinească cel puţin nivelul minim al condiţiilor prevăzute în reglementările legale în vigoare.----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 3^2*) (1) Ţigaretele puse în circulaţie comercializate sau fabricate nu vor avea un conţinut mai mare de: a) 10 mg/ţigaretă, pentru gudron; b) 1 mg/ţigaretă, pentru nicotină; c) 10 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon. (2) Este permis importul de ţigarete fabricate în statele membre ale Uniunii Europene care respectă reglementările comunitare privind conţinutul maxim de gudron, nicotină şi monoxid de carbon. (3) Măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se realizează în laboratoare agreate şi monitorizate de Ministerul Sănătăţii Publice sau în laboratoare acreditate şi monitorizate de autorităţile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.---------Alin. (3) al art. 3^2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (4) Ministerul Sănătăţii Publice va face publică lista laboratoarelor agreate şi monitorizate de Ministerul Sănătăţii Publice, specificând criteriile utilizate la agreare şi metodele de monitorizare aplicate, precum şi lista laboratoarelor acreditate şi monitorizate de autorităţile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.---------Alin. (4) al art. 3^2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (5) Determinarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se face pe baza standardelor următoare: ISO 4387 - pentru gudron, ISO 10315 - pentru nicotină, ISO 8454 - pentru monoxid de carbon. Acurateţea indicaţiilor privind gudronul şi nicotină de pe pachete se verifică în conformitate cu ISO 8243. (6) Ministerul Sănătăţii poate să solicite producătorilor sau importatorilor efectuarea oricăror teste suplimentare în vederea determinării concentraţiei altor substanţe conţinute de produsele din tutun, pentru fiecare marcă sau tip, în scopul evaluării efectului acestor substanţe asupra sănătăţii, în mod special a potenţialului acestora de a provoca dependenţă.(6^1) Testele suplimentare solicitate conform alin. (6) vor fi efectuate în laboratoarele agreate sau acreditate conform alin. (3).---------Alin. (6^1) al art. 3^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (7) Rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) vor fi transmise anual Ministerului Sănătăţii. (8) Ministerul Sănătăţii poate solicita rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) la un interval mai mare decât cel prevăzut la alin. (7) atunci când caracteristicile produselor din tutun nu se modifică. (9) Ministerul Sănătăţii este notificat de fiecare dată când caracteristicile produselor din tutun se modifică. (10) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Asociaţia de Standardizare din România - ASRO - vor asigura adoptarea standardelor ISO ca standarde române până la data intrării în vigoare a prezentei legi.----------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 3^3*)La fabricarea produselor din tutun se utilizează numai substanţe de plecare din lista aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, emis până la 31 decembrie 2004.----------Art. 3^3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 3^4*) (1) Producătorii sau importatorii de produse din tutun întocmesc un dosar al produsului care conţine următoarele: a) lista cu toate ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie a produselor din tutun, precum şi cantităţile acestora, după tipul şi marca produsului. Lista va fi redactată în ordinea descrescătoare a cantităţii fiecărui ingredient din produs; b) declaraţie cu privire la motivul utilizării ingredientelor listate în produsele din tutun, cu indicaţii referitoare la categoria şi funcţia lor; c) date toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate, indiferent de forma lor de prezentare, cu referiri speciale la efectul lor asupra sănătăţii, menţionând orice efect de inducere a dependenţei. d) conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, în cazul ţigaretelor.---------Lit. d) a alin. (1) al art. 3^4 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (2) Dosarul întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1) se depune anual, până la data de 1 septembrie, de către producător sau importator, pentru notificare, la autoritatea competentă desemnată de Ministerul Sănătăţii Publice.---------Alin. (2) al art. 3^4 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (3) Informaţiile cu privire la conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, rezultatul testelor suplimentare efectuate la solicitarea Ministerului Sănătăţii, precum şi declaraţia, datele toxicologice din dosarul produsului, lista cu ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie, cu excepţia celor care conţin formule specifice de produs, indicate de producător drept secret de fabricaţie, sunt informaţii publice. (4) Ministerul Sănătăţii asigură informarea consumatorilor cu privire la datele prevăzute la alin. (3), prin orice mijloc adecvat. Lista de ingrediente a fiecărui produs, precum şi conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon vor fi făcute publice de către Ministerul Sănătăţii. (5) Normele pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se stabilesc conform reglementărilor comunitare în domeniu, prin ordin al ministrului sănătăţii publice.----------Alin. (5) al art. 3^4 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.----------Art. 3^4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 4 (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse este interzisă.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 5Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile menţionate la art. 2 lit. m), n), n^1) şi n^2) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) şi (1^1), inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor menţionate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, ◘publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.  +  Articolul 6*) (1) Fiecare pachet care conţine ţigarete, în momentul punerii pe piaţa a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare a pachetului.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(1^1) Denumirea monoxid de carbon se va tipări în forma neprescurtată, respectiv <>, şi nu CO.--------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.(1^2) Pachetul de ţigarete este un paralelipiped dreptunghic, compus din 6 suprafeţe/fete: doua suprafeţe mari sau principale, două suprafeţe mijlocii sau laterale şi două suprafeţe mici.--------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. (2) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, cu excepţia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumează, se inscripţionează, în limba română, cu un avertisment general, precum şi cu unul adiţional, după cum urmează: a) avertismentul general se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum: «Fumatul ucide», cu varianta: «Fumatul poate să ucidă» şi «Fumatul dăunează grav sănătăţii tale şi a celor din jur»; b) avertismentul general se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului;------------Lit. b) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. c) prin cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului se înţelege una dintre cele două suprafeţe vizibile mari, aleasă ca referinţă; d) avertismentul general acoperă cel puţin 30% din aria externă a suprafeţei vizibile a pachetului pe care este tipărit; e) avertismentul adiţional se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată a unuia dintre cele 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege; f) avertismentul adiţional se tipăreşte pe cealaltă suprafaţă vizibilă mare a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului;-----------Lit. f) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006. g) avertismentul adiţional acoperă cel puţin 40% din aria externă a suprafeţei pachetului pe care este tipărit; h) avertismentul combinat constă în textul unui avertisment adiţional şi o fotografie color sau altă ilustraţie care ilustrează consecinţele fumatului asupra sănătăţii şi se tipăreşte începând cu data de 1 iulie 2008 pe pachetele de ţigarete şi pe ambalajele lor exterioare şi, respectiv, cu data de 1 ianuarie 2009 pe pachetele şi pe ambalajele exterioare ale celorlalte produse din tutun destinate fumatului, cu excepţia trabucurilor ambalate la bucată. Normele tehnice de tipărire, precum şi selecţia elementelor grafice sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, conform reglementărilor comunitare în vigoare;-----------Lit. h) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. i) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât ţigaretele, la care cea mai vizibilă suprafaţă depăşeşte 75 cmp, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de cel puţin 22,5 cmp pe fiecare suprafaţă.----------Lit. i) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(2^1) Produsele din tutun care nu se fumează se inscripţionează în limba română cu următorul avertisment: «Acest produs din tutun poate să dăuneze sănătăţii tale şi provoacă dependenţă.----------Alin. (2^1) al art. 6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.(2^2) Textul avertismentului prevăzut la alin. (2^1) se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun, şi acoperă cel puţin 30% din aria externă a suprafeţei pe care este tipărit.----------Alin. (2^2) al art. 6 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (3) Textul avertismentelor, precum şi conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon este:---------Partea introductivă a alin. (3) al art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. a) tipărit cu font negru îngroşat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa cea mai mare proporţie posibila din aria tiparită; b) tipărit cu minuscule, cu excepţia primei litere a mesajului; c) tipărit centrat, paralel cu marginea superioară a pachetului;-----------Lit. c) a alin. (3) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006. d) încadrat de un chenar negru cu grosimea de minimum 3 mm şi maximum 4 mm, care nu interferează în niciun mod cu elementele de text sau grafice ale avertismentului ori cu informaţia oferită, cu excepţia produselor din tutun care nu se fumează;-----------Lit. d) a alin. (3) al art. 6 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.(3^1) Chenarul prevăzut la alin. (3) lit. d) este poziţionat centrat, paralel cu marginea pachetului sau ambalajului exterior, iar în exteriorul lui, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipări centrat inscripţia: «Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE #187; (forma abreviată), dimensiunea textului, culoarea şi tipul fonturilor folosite rămânând la latitudinea producătorului. Acest chenar nu va fi inclus în suprafaţa alocată textului pe care îl încadrează, suprafaţă care va fi de 10%, 30%, respectiv 40% din aria externă a suprafeţei vizibile a pachetului, în funcţie de tipul avertismentului.----------Alin. (3^1) al art. 6 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 14 februarie 2008.(3^2) Abrogat.--------Alin. (3^2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor, precum şi a conţinutului de gudron, nicotină sau monoxid de carbon pe timbru.-------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (5) Textul se tipăreşte astfel încât să nu poată fi mutat sau şters şi să nu devină neclar sau să fie ascuns ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului.--------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(5^1) În cazul produselor din tutun, altele decât ţigaretele, textele avertismentelor pot fi fixate cu ajutorul adezivilor, astfel încât textul avertismentelor să nu poată fi înlăturat.--------Alin. (5^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (6) Pentru a se asigura identificarea şi trasabilitatea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, prin indicarea numărului lotului sau a unui echivalent pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului şi a datei producerii acestora.-----------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006.(6^1) Producătorul va marca data fabricaţiei folosind un cod intern de identificare a lotului, urmând ca organele de control să solicite producătorului sistemul propriu de codificare.--------Alin. (6^1) al art, 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. (7) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care poartă inscripţionat orice text, denumire, însemne ale mărcii, desene, fotografii sau orice alt semn care sugerează că un produs din tutun este mai puţin nociv decât altele.--------Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(7^1) Abrogat.--------Alin. (7^1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.---------Articolul unic din LEGEA nr. 553 din 30 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.161 din 8 decembrie 2004 modifică art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004, având următorul cuprins:"Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (9) de la pct. 6 şi ale art. 3^1 -3^3 de la pct. 7 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) şi ale art. 6 din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006."  +  Articolul 7 (1) Operatorii economici care produc şi importă pentru piaţa internă, precum şi cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (5^2), (6), (6^1), (7^1), (8), (9), (10) şi ale art. 6.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.(1^1) Abrogat.--------Alin. (1^1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(1^2) La data intrării în vigoare a prezentei legi*), producţia, importul şi comercializarea produselor din tutun care nu îndeplinesc condiţiile prezentei legi sunt interzise.--------Alin. (1^2) al art. 7 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(1^3) Stocul de produse din tutun aflat deja în circuitul comercial la data intrării în vigoare a legii*), care nu îndeplineşte condiţiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de 12 luni.________*) Data intrării în vigoare a textelor este data intrării în vigoare a Legii nr. 90/2004.--------Alin. (1^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (2) Acţiunile de inspecţie sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu şi controlul respectării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 7^1Orice produs din tutun importat dintr-un stat membru al Uniunii Europene este admis pe teritoriul României dacă produsul a fost în mod legal fabricat sau comercializat în statul membru de origine şi oferă un grad echivalent de protecţie.---------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează şi pun în aplicare programe naţionale de educaţie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.  +  Articolul 8^1Abrogat.----------Art. 8^1 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 203 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 9În vederea difuzării de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun, posturile de radio şi de televiziune pun la dispoziţie un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului şi organizaţiile nonguvernamentale independente de industria tutunului şi care au ca obiectiv al activităţilor reducerea consumului de tutun, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.  +  Articolul 9^1Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională civilă sau penală, după caz, potrivit legii.---------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 10Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (1^1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei;----------Lit. a) a art. 10 a fost modificată pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1), (5), (5^2), (6), (6^1), (7^1) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere; săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.----------Lit. b) a art. 10 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9), (10), ale art. 3^2 alin. (1), (3), (6^1), (7), (9), ale art. 3^3, ale art. 3^4 alin. (1) şi (2) şi ale art. 6 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 la 50.000 lei; d) nerespectarea de către producători sau importatori a solicitărilor Ministerului Sănătăţii Publice prevăzute la art. 3^2 alin. (6) şi (7) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 la 50.000 lei.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 10^1Tutunul şi produsele din tutun care rezultă din săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 10 se confiscă, în vederea distrugerii, conform prevederilor legale în vigoare.-------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 11Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. c) şi d) se aplică persoanelor juridice.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.  +  Articolul 12 (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5^2), (6), (8), (9), (10), ale art. 3^2 alin. (1), ale art. 3^3, ale art. 3^4 alin. (1) şi (2), ale art. 4 alin. (2) şi ale art. 6 se sancţionează cu retragerea de pe piaţă a produsului în cauză, în vederea distrugerii, conform legii, de către organele competente. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 13Abrogat.--------Art. 13 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 14Prevederile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 14^1Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a), b) şi c), unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.----------Art. 14^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.  +  Articolul 14^2Ministerul Sănătăţii Publice transmite Comisiei Europene, anual şi ori de câte ori apar modificări: a) datele şi informaţiile care rezultă din aplicarea art. 3^2 şi 3^4; b) lista laboratoarelor agreate pentru măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon din produsele din tutun, precum şi criteriile utilizate pentru agreare şi metodele de monitorizare aplicate.-----------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006.  +  Articolul 15Prezenta lege intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (8) şi (9) şi ale art. 6, care intra în vigoare la data de 31 decembrie 2004.Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 2001/37/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la producerea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 194 din 18 iulie 2001, pag. 26-35.-----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  ALEXANDRU ATHANASIU
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALER DORNEANU
   +  AnexăLISTAcuprinzând avertismente de sănătate adiţionale, conform art. 6 alin. (2) lit. d)1. Fumătorii mor mai tineri.2. Fumatul blochează circulaţia sângelui în artere, provoacă infarct miocardic şi accident vascular cerebral.3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.4. Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră.5. Protejaţi copiii: nu-i lăsaţi să respire fumul dumneavoastră!6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră va poate ajuta să va lăsaţi de fumat.7. Fumatul da dependenta, nu începeţi să fumaţi!8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.9. Fumatul poate provoca o moarte lenta şi dureroasă.10. Pentru a renunţa la fumat, consultaţi doctorul/farmacistul dumneavoastră.---------Pct. 10 al anexei a fost modificat pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.11. Fumatul încetineşte circulaţia sângelui şi provoacă impotenţă.12. Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului (pielii).13. Fumatul poate dăuna calităţii spermei şi scade fertilitatea.14. Fumul de ţigară conţine benzen, nitrozamine, formaldehida şi cianuri.-------Pct. 14 al anexei a fost modificat pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.-------