HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016  În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul ştampilei Biroului Electoral Central care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti care vor fi folosite la alegerile locale, prevăzute în anexa nr. 2. (3) Se aprobă modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie comunală, a biroului electoral de circumscripţie orăşenească, a biroului electoral de circumscripţie municipală şi modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie de sector al municipiului Bucureşti care vor fi folosite la alegerile locale, prevăzute în anexa nr. 3. (4) Se aprobă modelele ştampilei de control a secţiei de votare care vor fi folosite la alegerile locale, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Se aprobă modelul ştampilei cu menţiunea "VOTAT" care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 22 ianuarie 2016.Nr. 5.  +  Anexa 1MODELUL*)ştampilei Biroului Electoral Central care va fifolosit la alegerile localeNOTĂ:- Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.  +  Anexa 2MODELUL*)ştampilei biroului electoral decircumscripţie judeţeană şi al ştampilei biroului electoral decircumscripţie a municipiului Bucureşti care vor fi folositela alegerile localeNOTĂ:- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.  +  Anexa 3MODELUL*)ştampilei biroului electoral de circumscripţie comunală, a birouluielectoral de circumscripţie orăşenească, a birouluielectoral de circumscripţie municipală şimodelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie de sectoral municipiului Bucureşti care vor fi folosite la alegerile localeNOTĂ:- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.  +  Anexa 4MODELELE*)ştampilei de control a secţiei de votarecare vor fi folosite la alegerile localeNOTĂ:- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.  +  Anexa 5MODELUL*)ştampilei cu menţiunea "VOTAT" care va fi folosit la alegerile localeNOTĂ:- Tuşul folosit pentru ştampile va fi de culoare albastră.---------