HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 91 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 22 ianuarie 2016.Nr. 4.  +  AnexăModelul extrasului de pe lista electorală permanentă,complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale*Font 7*                                                Extras de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară                                                utilizat pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale   ROMÂNIA Pagina .........   JUDEŢUL*) ........................... Circumscripţia electorală nr. ......   Municipiul, oraşul, comuna**) ............................. Secţia de votare nr. ...................   Localitatea aparţinătoare sau satul .......................   Strada. .....................................                                              EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ                  Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de ..........***)┌────┬────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────┐│Nr. │ Semnătura │Numele şi prenumele│ Codul numeric personal │Domiciliul sau reşedinţa │Statul membru al │ Seria şi ││crt.│alegătorului│ alegătorului │ ****) │alegătorului (strada, nr.│Uniunii Europene │ numărul ││ │ │ │ │imobil, bloc, apartament)│al cărui cetăţean│ actului ││ │ │ │ │ *****) │este alegătorul │ de ││ │ │ │ │ │ ******) │identitate│├────┼────────────┼───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘    Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare ...............................    Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială    .................................................................................................................... Notă

  ──────────

  *) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Municipiul Bucureşti".

  **) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Sectorul nr. ...".

  ***) Se înscrie data votării. În cazul alegerilor parţiale se înscrie sintagma "alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de ............".

  ****) Pentru cetăţenii Uniunii Europene înscrişi în lista electorală suplimentară în baza documentelor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, nu se va completa rubrica "Codul numeric personal".

  *****) Se completează conform menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa înscrise în actul de identitate. În cazul cetăţeanului Uniunii Europene se înscrie adresa la care locuieşte în România.

  ******) Se completează numai în cazul în care alegătorul este cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene decât România.

  ──────────
  NOTĂ:Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
  ---------