HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016  Având în vedere prevederile art. 18 alin. (4) şi (5), ale art. 24, ale art. 85 alin. (4) lit. d) şi ale art. 87 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 22 ianuarie 2016.Nr. 3.  +  AnexăModelul listei electorale suplimentare care va fifolosit la alegerile locale*Font 7*   ROMÂNIA Pagina .........   JUDEŢUL*) ........................... Circumscripţia electorală nr. ......   Municipiul, oraşul, comuna**) ............................... Secţia de votare nr. ...................                                           LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ               Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de ...............***)┌────┬────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────┐│Nr. │ Semnătura │Numele şi prenumele│ Codul numeric personal │Domiciliul sau reşedinţa │Statul membru al │ Seria şi ││crt.│alegătorului│ alegătorului │ │alegătorului (strada, nr.│Uniunii Europene │ numărul ││ │ │ │ │imobil, bloc, apartament)│al cărui cetăţean│ actului ││ │ │ │ │ ****) │este alegătorul │ de ││ │ │ │ │ │ *****) │identitate│├────┼────────────┼───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘ Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare ................................ Numele, prenumele şi semnătura locţiitorului ........................................................................ Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele deidentificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ...................................................... Notă

  ──────────

  *) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Municipiul Bucureşti".

  **) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Sectorul nr. ...".

  ***) Se înscrie data votării. În cazul alegerilor parţiale se înscrie sintagma "alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de .............".

  ****) În cazul cetăţeanului Uniunii Europene se înscrie adresa la care locuieşte în România.

  *****) Se completează numai în cazul în care alegătorul este cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene decât România.

  ──────────
  NOTE:Lista electorală suplimentară se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, de către locţiitorul acestuia, precum şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceştia având obligaţia de a-şi înscrie numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ştampila biroului electoral al secţiei de votare.Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.Rubrica "Domiciliul sau reşedinţa alegătorului" se completează conform menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa înscrise în actul de identitate. Pentru cetăţenii Uniunii Europene înscrişi în lista electorală suplimentară în baza documentelor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, nu se va completa rubrica "Codul numeric personal".
  -------