HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016  Având în vedere prevederile art. 49 şi ale art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, al art. 104 alin. (1) şi (2) şi al art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul listei electorale permanente din ţară care va fi folosit la alegerile locale şi parlamentare, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă modelul listei electorale permanente din străinătate care va fi folosit la alegerile parlamentare, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 22 ianuarie 2016.Nr. 2.  +  Anexa 1MODELULlistei electorale permanente din ţară care vafi folosit la alegerile locale şi parlamentare*Font 8*                                               Pag. .........    ROMÂNIA    JUDEŢUL*) ........................................ Circumscripţia electorală nr. ......    Municipiul, oraşul, comuna**) .......... Secţia de votare nr. ...............    Localitatea aparţinătoare sau satul .........    Strada ...................                                    LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ                             ...........***) din data de .......****)┌────┬────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Semnătura │Numele şi prenumele│Codul numeric│ Domiciliul sau reşedinţa │Seria şi numărul││crt.│alegătorului│ alegătorului │ personal │ alegătorului │ actului de ││ │ │ │ │(nr. imobil, bloc, apartament)│ identitate │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤│... │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie "Municipiul Bucureşti".

  **) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie "Sectorul nr. .... ."

  ***) Se înscrie tipul alegerilor, respectiv: "Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale" sau "Alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor".

  ****) Se înscrie data votării.

  ──────────
  NOTĂ:- Lista electorală permanentă se semnează de către primar şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii.
   +  Anexa 2MODELULlistei electorale permanente din străinătatecare va fi folosit la alegerile parlamentare                                         Pag. .........Denumirea statului ..................... Circumscripţia electorală nr. ......Denumirea localităţii .................. Secţia de votare nr. ...............                                     LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ               Alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de ......*)┌────┬────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Semnătura │Numele şi prenumele│Codul numeric│ Domiciliul sau reşedinţa │Seria şi numărul││crt.│alegătorului│ alegătorului │ personal │alegătorului (conform menţiunilor│ actului de ││ │ │ │ │din documentul privind stabilirea│ identitate ││ │ │ │ │ reşedinţei sau din paşaport) │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┤│... │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se înscrie data votării.

  ──────────
  NOTĂ:- Lista electorală permanentă din străinătate se semnează de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, potrivit legii.
  ---------