ORDIN nr. 52 din 14 ianuarie 2016privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2016  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, stabilit potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Calculatorul prevăzut la art. 1 este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:*Font 9*                                                                                 - lei -┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Deducerea personală lunară stabilită pentru un contribuabil în funcţie de ││ │ numărul persoanelor aflate în întreţinere ││ Venit brut ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤│ lunar din │Fără persoane │Cu o persoană │Cu 2 persoane │Cu 3 persoane │ Cu 4 sau mai ││ salarii │în întreţinere│în întreţinere│în întreţinere│în întreţinere│multe persoane││ (VBL) │ │ │ │ │în întreţinere│├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤│Până la 1.500│ 300 │ 400 │ 500 │ 600 │ 800 │├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤│De la 1.501 │300 x [1 - │400 x [1 - │500 x [1 - │600 x [1 - │800 x [1 - ││la 3.000 │(VBL - 1.500)/│(VBL - 1.500)/│(VBL - 1.500)/│(VBL - 1.500)/│(VBL - 1.500)/││ │1.500] │1.500] │1.500] │1.500] │1.500] │├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤│Peste 3.001 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │└─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘  +  Articolul 4Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjeşte la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 50 de bani.  +  Articolul 5Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 şi 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.501 şi 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracţiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei.  +  Articolul 6Prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016 se înţelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2015.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.016/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, se abrogă.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 14 ianuarie 2016.Nr. 52.  +  AnexăCALCULATORpentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabiliicare realizează venituri din salarii la funcţia de bază,începând cu luna ianuarie 20161. Pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere                 - lei -┌─────────────┬─────────┐│Venitul brut │Deducere ││ lunar din │personală││ salarii │ lunară │├─────────────┤ ││de la .... la│ │├─────────────┼─────────┤│ 0-1549 │ 300 │├─────────────┼─────────┤│ 1550-1599 │ 290 │├─────────────┼─────────┤│ 1600-1649 │ 280 │├─────────────┼─────────┤│ 1650-1699 │ 270 │├─────────────┼─────────┤│ 1700-1749 │ 260 │├─────────────┼─────────┤│ 1750-1799 │ 250 │├─────────────┼─────────┤│ 1800-1849 │ 240 │├─────────────┼─────────┤│ 1850-1899 │ 230 │├─────────────┼─────────┤│ 1900-1949 │ 220 │├─────────────┼─────────┤│ 1950-1999 │ 210 │├─────────────┼─────────┤│ 2000-2049 │ 200 │├─────────────┼─────────┤│ 2050-2099 │ 190 │├─────────────┼─────────┤│ 2100-2149 │ 180 │├─────────────┼─────────┤│ 2150-2199 │ 170 │├─────────────┼─────────┤│ 2200-2249 │ 160 │├─────────────┼─────────┤│ 2250-2299 │ 150 │├─────────────┼─────────┤│ 2300-2349 │ 140 │├─────────────┼─────────┤│ 2350-2399 │ 130 │├─────────────┼─────────┤│ 2400-2449 │ 120 │├─────────────┼─────────┤│ 2450-2499 │ 110 │├─────────────┼─────────┤│ 2500-2549 │ 100 │├─────────────┼─────────┤│ 2550-2599 │ 90 │├─────────────┼─────────┤│ 2600-2649 │ 80 │├─────────────┼─────────┤│ 2650-2699 │ 70 │├─────────────┼─────────┤│ 2700-2749 │ 60 │├─────────────┼─────────┤│ 2750-2799 │ 50 │├─────────────┼─────────┤│ 2800-2849 │ 40 │├─────────────┼─────────┤│ 2850-2899 │ 30 │├─────────────┼─────────┤│ 2900-2949 │ 20 │├─────────────┼─────────┤│ 2950-2999 │ 10 │├─────────────┼─────────┤│ peste 2999 │ 0 │└─────────────┴─────────┘2. Pentru contribuabilii care au o singură persoană în întreţinere                 - lei -┌─────────────┬─────────┐│Venitul brut │Deducere ││ lunar din │personală││ salarii │ lunară │├─────────────┤ ││de la .... la│ │├─────────────┼─────────┤│ 0-1537 │ 400 │├─────────────┼─────────┤│ 1538-1574 │ 390 │├─────────────┼─────────┤│ 1575-1612 │ 380 │├─────────────┼─────────┤│ 1613-1649 │ 370 │├─────────────┼─────────┤│ 1650-1687 │ 360 │├─────────────┼─────────┤│ 1688-1724 │ 350 │├─────────────┼─────────┤│ 1725-1762 │ 340 │├─────────────┼─────────┤│ 1763-1799 │ 330 │├─────────────┼─────────┤│ 1800-1837 │ 320 │├─────────────┼─────────┤│ 1838-1874 │ 310 │├─────────────┼─────────┤│ 1875-1912 │ 300 │├─────────────┼─────────┤│ 1913-1949 │ 290 │├─────────────┼─────────┤│ 1950-1987 │ 280 │├─────────────┼─────────┤│ 1988-2024 │ 270 │├─────────────┼─────────┤│ 2025-2062 │ 260 │├─────────────┼─────────┤│ 2063-2099 │ 250 │├─────────────┼─────────┤│ 2100-2137 │ 240 │├─────────────┼─────────┤│ 2138-2174 │ 230 │├─────────────┼─────────┤│ 2175-2212 │ 220 │├─────────────┼─────────┤│ 2213-2249 │ 210 │├─────────────┼─────────┤│ 2250-2287 │ 200 │├─────────────┼─────────┤│ 2288-2324 │ 190 │├─────────────┼─────────┤│ 2325-2362 │ 180 │├─────────────┼─────────┤│ 2363-2399 │ 170 │├─────────────┼─────────┤│ 2400-2437 │ 160 │├─────────────┼─────────┤│ 2438-2474 │ 150 │├─────────────┼─────────┤│ 2475-2512 │ 140 │├─────────────┼─────────┤│ 2513-2549 │ 130 │├─────────────┼─────────┤│ 2550-2587 │ 120 │├─────────────┼─────────┤│ 2588-2624 │ 110 │├─────────────┼─────────┤│ 2625-2662 │ 100 │├─────────────┼─────────┤│ 2663-2699 │ 90 │├─────────────┼─────────┤│ 2700-2737 │ 80 │├─────────────┼─────────┤│ 2738-2774 │ 70 │├─────────────┼─────────┤│ 2775-2812 │ 60 │├─────────────┼─────────┤│ 2813-2849 │ 50 │├─────────────┼─────────┤│ 2850-2887 │ 40 │├─────────────┼─────────┤│ 2888-2924 │ 30 │├─────────────┼─────────┤│ 2925-2962 │ 20 │├─────────────┼─────────┤│ 2963-2999 │ 10 │├─────────────┼─────────┤│ peste 2999 │ 0 │└─────────────┴─────────┘3. Pentru contribuabilii care au 2 persoane în întreţinere                 - lei -┌─────────────┬─────────┐│Venitul brut │Deducere ││ lunar din │personală││ salarii │ lunară │├─────────────┤ ││de la .... la│ │├─────────────┼─────────┤│ 0-1529 │ 500 │├─────────────┼─────────┤│ 1530-1559 │ 490 │├─────────────┼─────────┤│ 1560-1589 │ 480 │├─────────────┼─────────┤│ 1590-1619 │ 470 │├─────────────┼─────────┤│ 1620-1649 │ 460 │├─────────────┼─────────┤│ 1650-1679 │ 450 │├─────────────┼─────────┤│ 1680-1709 │ 440 │├─────────────┼─────────┤│ 1710-1739 │ 430 │├─────────────┼─────────┤│ 1740-1769 │ 420 │├─────────────┼─────────┤│ 1770-1799 │ 410 │├─────────────┼─────────┤│ 1800-1829 │ 400 │├─────────────┼─────────┤│ 1830-1859 │ 390 │├─────────────┼─────────┤│ 1860-1889 │ 380 │├─────────────┼─────────┤│ 1890-1919 │ 370 │├─────────────┼─────────┤│ 1920-1949 │ 360 │├─────────────┼─────────┤│ 1950-1979 │ 350 │├─────────────┼─────────┤│ 1980-2009 │ 340 │├─────────────┼─────────┤│ 2010-2039 │ 330 │├─────────────┼─────────┤│ 2040-2069 │ 320 │├─────────────┼─────────┤│ 2070-2099 │ 310 │├─────────────┼─────────┤│ 2100-2129 │ 300 │├─────────────┼─────────┤│ 2130-2159 │ 290 │├─────────────┼─────────┤│ 2160-2189 │ 280 │├─────────────┼─────────┤│ 2190-2219 │ 270 │├─────────────┼─────────┤│ 2220-2249 │ 260 │├─────────────┼─────────┤│ 2250-2279 │ 250 │├─────────────┼─────────┤│ 2280-2309 │ 240 │├─────────────┼─────────┤│ 2310-2339 │ 230 │├─────────────┼─────────┤│ 2340-2369 │ 220 │├─────────────┼─────────┤│ 2370-2399 │ 210 │├─────────────┼─────────┤│ 2400-2429 │ 200 │├─────────────┼─────────┤│ 2430-2459 │ 190 │├─────────────┼─────────┤│ 2460-2489 │ 180 │├─────────────┼─────────┤│ 2490-2519 │ 170 │├─────────────┼─────────┤│ 2520-2549 │ 160 │├─────────────┼─────────┤│ 2550-2579 │ 150 │├─────────────┼─────────┤│ 2580-2609 │ 140 │├─────────────┼─────────┤│ 2610-2639 │ 130 │├─────────────┼─────────┤│ 2640-2669 │ 120 │├─────────────┼─────────┤│ 2670-2699 │ 110 │├─────────────┼─────────┤│ 2700-2729 │ 100 │├─────────────┼─────────┤│ 2730-2759 │ 90 │├─────────────┼─────────┤│ 2760-2789 │ 80 │├─────────────┼─────────┤│ 2790-2819 │ 70 │├─────────────┼─────────┤│ 2820-2849 │ 60 │├─────────────┼─────────┤│ 2850-2879 │ 50 │├─────────────┼─────────┤│ 2880-2909 │ 40 │├─────────────┼─────────┤│ 2910-2939 │ 30 │├─────────────┼─────────┤│ 2940-2969 │ 20 │├─────────────┼─────────┤│ 2970-2999 │ 10 │├─────────────┼─────────┤│ peste 2999 │ 0 │└─────────────┴─────────┘4. Pentru contribuabilii care au 3 persoane în întreţinere                 - lei -┌─────────────┬─────────┐│Venitul brut │Deducere ││ lunar din │personală││ salarii │ lunară │├─────────────┤ ││de la .... la│ │├─────────────┼─────────┤│ 0-1524 │ 600 │├─────────────┼─────────┤│ 1525-1549 │ 590 │├─────────────┼─────────┤│ 1550-1574 │ 580 │├─────────────┼─────────┤│ 1575-1599 │ 570 │├─────────────┼─────────┤│ 1600-1624 │ 560 │├─────────────┼─────────┤│ 1625-1649 │ 550 │├─────────────┼─────────┤│ 1650-1674 │ 540 │├─────────────┼─────────┤│ 1675-1699 │ 530 │├─────────────┼─────────┤│ 1700-1724 │ 520 │├─────────────┼─────────┤│ 1725-1749 │ 510 │├─────────────┼─────────┤│ 1750-1774 │ 500 │├─────────────┼─────────┤│ 1775-1799 │ 490 │├─────────────┼─────────┤│ 1800-1824 │ 480 │├─────────────┼─────────┤│ 1825-1849 │ 470 │├─────────────┼─────────┤│ 1850-1874 │ 460 │├─────────────┼─────────┤│ 1875-1899 │ 450 │├─────────────┼─────────┤│ 1900-1924 │ 440 │├─────────────┼─────────┤│ 1925-1949 │ 430 │├─────────────┼─────────┤│ 1950-1974 │ 420 │├─────────────┼─────────┤│ 1975-1999 │ 410 │├─────────────┼─────────┤│ 2000-2024 │ 400 │├─────────────┼─────────┤│ 2025-2049 │ 390 │├─────────────┼─────────┤│ 2050-2074 │ 380 │├─────────────┼─────────┤│ 2075-2099 │ 370 │├─────────────┼─────────┤│ 2100-2124 │ 360 │├─────────────┼─────────┤│ 2125-2149 │ 350 │├─────────────┼─────────┤│ 2150-2174 │ 340 │├─────────────┼─────────┤│ 2175-2199 │ 330 │├─────────────┼─────────┤│ 2200-2224 │ 320 │├─────────────┼─────────┤│ 2225-2249 │ 310 │├─────────────┼─────────┤│ 2250-2274 │ 300 │├─────────────┼─────────┤│ 2275-2299 │ 290 │├─────────────┼─────────┤│ 2300-2324 │ 280 │├─────────────┼─────────┤│ 2325-2349 │ 270 │├─────────────┼─────────┤│ 2350-2374 │ 260 │├─────────────┼─────────┤│ 2375-2399 │ 250 │├─────────────┼─────────┤│ 2400-2424 │ 240 │├─────────────┼─────────┤│ 2425-2449 │ 230 │├─────────────┼─────────┤│ 2450-2474 │ 220 │├─────────────┼─────────┤│ 2475-2499 │ 210 │├─────────────┼─────────┤│ 2500-2524 │ 200 │├─────────────┼─────────┤│ 2525-2549 │ 190 │├─────────────┼─────────┤│ 2550-2574 │ 180 │├─────────────┼─────────┤│ 2575-2599 │ 170 │├─────────────┼─────────┤│ 2600-2624 │ 160 │├─────────────┼─────────┤│ 2625-2649 │ 150 │├─────────────┼─────────┤│ 2650-2674 │ 140 │├─────────────┼─────────┤│ 2675-2699 │ 130 │├─────────────┼─────────┤│ 2700-2724 │ 120 │├─────────────┼─────────┤│ 2725-2749 │ 110 │├─────────────┼─────────┤│ 2750-2774 │ 100 │├─────────────┼─────────┤│ 2775-2799 │ 90 │├─────────────┼─────────┤│ 2800-2824 │ 80 │├─────────────┼─────────┤│ 2825-2849 │ 70 │├─────────────┼─────────┤│ 2850-2874 │ 60 │├─────────────┼─────────┤│ 2875-2899 │ 50 │├─────────────┼─────────┤│ 2900-2924 │ 40 │├─────────────┼─────────┤│ 2925-2949 │ 30 │├─────────────┼─────────┤│ 2950-2974 │ 20 │├─────────────┼─────────┤│ 2975-2999 │ 10 │├─────────────┼─────────┤│ peste 2999 │ 0 │└─────────────┴─────────┘5. Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane în întreţinere                 - lei -┌─────────────┬─────────┐│Venitul brut │Deducere ││ lunar din │personală││ salarii │ lunară │├─────────────┤ ││de la .... la│ │├─────────────┼─────────┤│ 0-1518 │ 800 │├─────────────┼─────────┤│ 1519-1537 │ 790 │├─────────────┼─────────┤│ 1538-1556 │ 780 │├─────────────┼─────────┤│ 1557-1574 │ 770 │├─────────────┼─────────┤│ 1575-1593 │ 760 │├─────────────┼─────────┤│ 1594-1612 │ 750 │├─────────────┼─────────┤│ 1613-1631 │ 740 │├─────────────┼─────────┤│ 1632-1649 │ 730 │├─────────────┼─────────┤│ 1650-1668 │ 720 │├─────────────┼─────────┤│ 1669-1687 │ 710 │├─────────────┼─────────┤│ 1688-1706 │ 700 │├─────────────┼─────────┤│ 1707-1724 │ 690 │├─────────────┼─────────┤│ 1725-1743 │ 680 │├─────────────┼─────────┤│ 1744-1762 │ 670 │├─────────────┼─────────┤│ 1763-1781 │ 660 │├─────────────┼─────────┤│ 1782-1799 │ 650 │├─────────────┼─────────┤│ 1800-1818 │ 640 │├─────────────┼─────────┤│ 1819-1837 │ 630 │├─────────────┼─────────┤│ 1838-1856 │ 620 │├─────────────┼─────────┤│ 1857-1874 │ 610 │├─────────────┼─────────┤│ 1875-1893 │ 600 │├─────────────┼─────────┤│ 1894-1912 │ 590 │├─────────────┼─────────┤│ 1913-1931 │ 580 │├─────────────┼─────────┤│ 1932-1949 │ 570 │├─────────────┼─────────┤│ 1950-1968 │ 560 │├─────────────┼─────────┤│ 1969-1987 │ 550 │├─────────────┼─────────┤│ 1988-2006 │ 540 │├─────────────┼─────────┤│ 2007-2024 │ 530 │├─────────────┼─────────┤│ 2025-2043 │ 520 │├─────────────┼─────────┤│ 2044-2062 │ 510 │├─────────────┼─────────┤│ 2063-2081 │ 500 │├─────────────┼─────────┤│ 2082-2099 │ 490 │├─────────────┼─────────┤│ 2100-2118 │ 480 │├─────────────┼─────────┤│ 2119-2137 │ 470 │├─────────────┼─────────┤│ 2138-2156 │ 460 │├─────────────┼─────────┤│ 2157-2174 │ 450 │├─────────────┼─────────┤│ 2175-2193 │ 440 │├─────────────┼─────────┤│ 2194-2212 │ 430 │├─────────────┼─────────┤│ 2213-2231 │ 420 │├─────────────┼─────────┤│ 2232-2249 │ 410 │├─────────────┼─────────┤│ 2250-2268 │ 400 │├─────────────┼─────────┤│ 2269-2287 │ 390 │├─────────────┼─────────┤│ 2288-2306 │ 380 │├─────────────┼─────────┤│ 2307-2324 │ 370 │├─────────────┼─────────┤│ 2325-2343 │ 360 │├─────────────┼─────────┤│ 2344-2362 │ 350 │├─────────────┼─────────┤│ 2363-2381 │ 340 │├─────────────┼─────────┤│ 2382-2399 │ 330 │├─────────────┼─────────┤│ 2400-2418 │ 320 │├─────────────┼─────────┤│ 2419-2437 │ 310 │├─────────────┼─────────┤│ 2438-2456 │ 300 │├─────────────┼─────────┤│ 2457-2474 │ 290 │├─────────────┼─────────┤│ 2475-2493 │ 280 │├─────────────┼─────────┤│ 2494-2512 │ 270 │├─────────────┼─────────┤│ 2513-2531 │ 260 │├─────────────┼─────────┤│ 2532-2549 │ 250 │├─────────────┼─────────┤│ 2550-2568 │ 240 │├─────────────┼─────────┤│ 2569-2587 │ 230 │├─────────────┼─────────┤│ 2588-2606 │ 220 │├─────────────┼─────────┤│ 2607-2624 │ 210 │├─────────────┼─────────┤│ 2625-2643 │ 200 │├─────────────┼─────────┤│ 2644-2662 │ 190 │├─────────────┼─────────┤│ 2663-2681 │ 180 │├─────────────┼─────────┤│ 2682-2699 │ 170 │├─────────────┼─────────┤│ 2700-2718 │ 160 │├─────────────┼─────────┤│ 2719-2737 │ 150 │├─────────────┼─────────┤│ 2738-2756 │ 140 │├─────────────┼─────────┤│ 2757-2774 │ 130 │├─────────────┼─────────┤│ 2775-2793 │ 120 │├─────────────┼─────────┤│ 2794-2812 │ 110 │├─────────────┼─────────┤│ 2813-2831 │ 100 │├─────────────┼─────────┤│ 2832-2849 │ 90 │├─────────────┼─────────┤│ 2850-2868 │ 80 │├─────────────┼─────────┤│ 2869-2887 │ 70 │├─────────────┼─────────┤│ 2888-2906 │ 60 │├─────────────┼─────────┤│ 2907-2924 │ 50 │├─────────────┼─────────┤│ 2925-2943 │ 40 │├─────────────┼─────────┤│ 2944-2962 │ 30 │├─────────────┼─────────┤│ 2963-2981 │ 20 │├─────────────┼─────────┤│ 2982-2999 │ 10 │├─────────────┼─────────┤│ peste 2999 │ 0 │└─────────────┴─────────┘------