PROTOCOL nr. 9 din 6 noiembrie 1990 (*actualizat*)al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale(actualizat până la data de 8 decembrie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------PROTOCOLUL Nr. 9Roma, 6.XI.1990Abrogat-------------PROTOCOLUL nr. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. 2 din PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.