ORDIN nr. 4.075 din 18 decembrie 2015(*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015(actualizat la data de 13 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile care au atribuţii în execuţia bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul finanţelor publice,

    Anca Dana Dragu
    Bucureşti, 18 decembrie 2015.Nr. 4.075.  +  AnexăNORMA 18/12/2015