HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și art. 5 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea și colorarea unor produse energetice, precum și prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Ministrul sănătății,
  Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea
  Ministrul energiei,
  Victor Vlad Grigorescu
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  Ministrul tineretului și sportului,
  Elisabeta Lipă
  Ministrul culturii,
  Vlad Tudor Alexandrescu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  București, 6 ianuarie 2016Nr. 1.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal