ORDIN nr. 268 din 23 mai 2013(*actualizat*)privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate(actualizat la data de 31 decembrie 2015*)
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • ----------Văzând Referatul de aprobare nr. 1.108/2013 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    Doru Bădescu
    Bucureşti, 23 mai 2013.Nr. 268.  +  AnexăLISTAmaterialelor sanitare de care beneficiazăbolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative,finanţate din bugetul Fondului naţional unicde asigurări sociale de sănătate1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare a) proceduri de dilatare percutană:1. pachet câmpuri sterile2. ac puncţie femurală;3. ac puncţie radială;4. set introducător femurală;5. set introducător radială;6. manifold;7. seringă luer lock;8. kit tuburi presiune;9. perfuzor fluide fără cameră;10. kit recipiente pentru angiografie;11. extensii pentru cateter;12. seringi pentru injectomat 50 ml;13. arc ghid diagnostic metalic angiografie;14. arc ghid diagnostic hidrofil angiografie;15. cateter diagnostic pentru angiografie;16. cateter ghid pentru angioplastie;17. valvă hemostatică pentru angioplastie;18. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator);19. introducător pentru arc ghid angioplastie;20. torquer pentru arc ghid angioplastie;21. balon angioplastie;22. balon angioplastie tip cutting;23. balon angioplastie tip angio-sculpt;24. balon acoperit cu substanţe antiproliferative (DEB);25. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES);26. stent graft pentru angioplastie coronariană;27. stent metalic (BMS);28. dispozitiv de aspiraţie a trombului;29. dispozitiv de protecţie distală;30. cateter burghiu pentru proceduri de rotablaţie;31. microcateter pentru angioplastie;32. arc ghid angioplastie;33. balon contrapulsaţie;34. Snare wire;35. arc ghid cu sondă distală pentru măsurare «fractional flow reserve»;36. sondă pentru tomografie de coerenţă optică (OCT);37. sondă pentru ecografie intravasculară;38. dispozitiv pentru puncţie-biopsie miocardică;39. tornous;40. dispozitiv de compresie externă arteră radială/femurală;41. sondă de stimulare temporară;42. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală;43. celule adaptoare pentru măsurare hemodinamică invazivă;44. kit pericardiocenteză; b) proceduri de electrofiziologie:1. accesorii specifice procedurii (furnizate separat sau la set): acoperitoare masă, câmpuri sterile, recipiente sterile, acoperitoare sterile pentru aparatură, lame sterile de unică folosinţă, halate sterile, seringi de diferite tipuri, kit tuburi de presiune, perfuzoare, valve hemostatice, tubulatură pentru extensie;2. set introducător vascular;3. sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;4. sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;5. sonde, baloane şi alte accesorii necesare procedurilor de crioablaţie;6. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie;7. set pentru puncţie transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);8. sondă diagnostică multipolară fixă;9. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;10. sondă diagnostică cuadripolară fixă;11. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;12. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie;13. kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;14. ac pentru puncţie transseptală;15. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie;16. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;17. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;18. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncţiei;19. ghiduri de angioplastie;20. ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan;21. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;22. tubulatură pentru conectarea sondelor irigate la pompă;23. necesar pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);24. kit pericardiocenteză;25. electrozi pentru defibrilare externă;26. electrozi pentru monitorizare electrică;27. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvenţă; c) stimulatoare cardiace:1. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe);2. introductor tip «peel-away»;3. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;4. stimulator cardiac bicameral cu sondele aferente;5. stimulator cardiac unicameral cu sondele aferente;6. dispozitive implantabile pentru monitorizarea aritmiilor;7. fire de sutură chirurgicală;8. electrozi pentru defibrilare externă;9. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;10. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;11. sondă de stimulare temporară;12. pansamente sterile specializate;13. bandă adezivă adaptată pansamentelor compresive;c^1) tratamentul pacienţilor cu aritmii complexe prin proceduri de ablaţie:1. set introductor vascular;2. set pentru puncţie transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);3. sondă diagnostică multipolară fixă;4. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;5. sondă diagnostică cuadripolară fixă;6. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;7. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie;8. kit pach-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;9. ac pentru puncţie transseptală;10. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;11. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;12. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncţiei;13. ghiduri de angioplastie;14. ghiduri metalice pentru abord vascular percutan;15. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;16. tubulatura pentru conectarea sondelor irigate de pompă;17. materiale pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);18. kit pericardiocenteză;19. electrozi pentru defibrilare externă;20. electrozi pentru monitorizare electrică;21. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvenţă;22. cateter de ecografie intracardiacă bidimensională;23. cateter de ecografie intracardiacă integrabil în sistemul electroanatomic 3 D;24. cateter de ablaţie cu radiofrecvenţă pentru navigaţie magnetică şi/sau robotică la distanţă;25. micromotor electric de unică folosinţă pentru navigare robotică fără teacă;26. micromotor electric de unică folosinţă pentru navigare robotică cu teacă de suport sau cu teacă deflectabilă;27. balon de contrapulsie intraaortică;28. acoperitoare masă;29. câmpuri sterile;30. recipiente sterile;31. acoperitoare sterile pentru aparatură;32. lame sterile de unică folosinţă;33. halate sterile;34. seringi de diferite tipuri;35. kit tuburi de presiune;36. perfuzoare;37. valve hemostatice;38. tubulatură pentru extensie;39. sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;40. sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;41. sonde, baloane şi alte accesorii necesare procedurilor de crioablaţie;42. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie;43. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie.----------Lit. c^1) a pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015.Subpunctele 15 şi 20 ale lit. c^1) a pct. 1 din anexă au fost modificate de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015.Subpunctele 28-43 ale lit. c^1) a pct. 1 din anexă au fost introduse de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.476 din 14 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015. d) defibrilatoare interne:1. defibrilator automat implantabil unicameral cu sonda aferentă;2. defibrilator automat implantabil bicameral cu sondele aferente;3. sondă de defibrilare internă;4. sondă pentru stimulare cardiacă permanentă;5. electrozi pentru defibrilare externă;6. defibrilator tricameral împreună cu sondele corespunzătoare şi cu necesarul pentru implantul sondei de ventricul stâng (catetere ghid, ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan, ghiduri de angioplastie, torquer seringi de diferite tipuri, inclusiv tip luer lock, baloane pentru venografia ocluzivă);7. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe sterile, cabluri pentru determinarea pragului la implant, adaptoare);8. fire de sutură chirurgicală;9. introductoare peel away; e) terapia de resincronizare:1. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;2. stimulator cardiac tricameral împreună cu sondele corespunzătoare;3. set introductor pentru sondă ventricul stâng;4. cateter Swan Ganz;5. fire de sutură chirurgicală;6. electrozi pentru defibrilare externă;7. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;8. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;9. sondă de stimulare temporară;10. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, necesar pentru protecţia sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe); f) chirurgie cardiacă:1. oxigenatoare pentru adulţi şi copii şi seturi CEC;2. filtru citokine pentru preîntâmpinarea stărilor inflamatorii pentru CEC;3. seturi de cardioplegie;4. valve cardiace mecanice;5. valve cardiace biologice;6. inele de valvuloplastie;7. proteze şi petece vasculare şi cardiace;8. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;9. material de hemostază vasculară;10. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace/vasculare;11. materiale pentru osteosinteze sternale;12. electrozi epicardici;13. balon de contrapulsaţie aortică;14. butelii heliu pentru contrapulsaţia aortică;15. set pentru cell-saver (aparat autotransfuzie sanguină);16. set hemofiltre adulţi şi copii;17. canule aortice, canule venoase şi alte canule (vent aortic, vent ventricular stâng, set perfuzie multiplă, canule administrare cardioplegie) pentru circulaţie extracorporeală;18. conducte valvulate;19. soluţii de cardioplegie;20. aspiratoare toracice;21. sonde pentru măsurarea debitelor vasculare «flowmetru»;22. celule pentru monitorizat Hct., Hb. şi SvO2 continuu în timpul circulaţiei extracorporeale;23. pompă centrifugală pentru adulţi şi copii;24. celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompă centrifugală;25. oxigenatoare ECMO şi tubulatură aferentă;26. dispozitive/sisteme de asistare ventriculară;27. senzori de temperatură pentru oxigenatoare şi seturi de cardioplegie;28. senzori de nivel pentru oxigenatoare;29. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;30. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;31. halate chirurgicale de unică utilizare;32. stabilizatoare miocardice pentru revascularizare pe cord bătând;33. şunturi intracoronariene, şunturi carotidiene;34. dispozitive pentru orificii aortice (aortic «punch»);35. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;36. endografturi pentru chirurgie aortică;37. proteze arteriale;38. seturi pentru sistemul de ablaţie chirurgicală în aritmiile cardiace;39. clipuri vasculare;40. valve aortice transcateter;41. catetere venoase centrale pentru adulţi şi copii;42. catetere arteriale pentru adulţi şi copii (radială, femurală);43. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);44. cateter Swan-Ganz;45. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;46. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;47. set încălzitor sânge pacient;48. butelii de oxid nitric;49. senzori de saturaţie de oxigen şi PO2;50. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);51. catetere pentru dializă peritoneală pediatrice;52. catetere dializă adulţi;53. circuite complete cu filtru şi substituenţi pentru dializă acută;54. catetere pentru măsurarea presiunii în atriul stâng;55. senzori NIRS pentru monitorizarea circulaţiei cerebrale;56. sistem închis, de unică folosinţă, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;57. saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operaţie, compatibilă cu aparatura din dotare;58. cartuşe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;59. cartuşe pentru monitorizarea completă a procesului de coagulare tip trombelastogramă;60. cartuşe pentru monitorizat ACT;61. sonde Fogarty;62. set tournichet;63. dispozitiv recoltare venă safenă;64. tub dren toracic siliconat perforat;65. conectoare;66. ceară stern;67. snare pentru extragere corpi străini;68. teci introductoare, sonde angiografie, ghiduri metalice pentru procedurile de implantare valve transcateter/endoproteze, angiografie intraoperatorie;f^1) tratamentul pacienţilor cu anevrisme aortice prin tehnici hibride:1. set care conţine un stent graft (endograft) pentru aorta toracică sau abdominală şi sistem introducător;2. set extensii endograft pentru aorta toracică sau abdominală şi sistem introducător;3. balon de postdilatare stent graft;4. teci introductoare;5. sonde angiografie;6. ghiduri metalice;7. catetere venoase pentru adulţi;8. catetere arteriale pentru adulţi (radială, femurală);9. snare pentru extragere corpi străini;10. dispozitiv pentru închidere vasculară percutană;11. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă;12. set tournichet;13. set aspirator plagă de unică folosinţă;14. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;15. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;16. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;17. halate chirurgicale de unică utilizare;18. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);19. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);20. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;21. cartuşe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;----------Lit. f^1) al pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015.f^2) tratamentul pacienţilor cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter:1. set valvă aortică transcateter;2. teci introductoare;3. sonde angiografie;4. ghiduri metalice;5. dispozitiv pentru protecţia emboliilor cerebrale;6. snare pentru extragere corpi străini;7. indeflator;8. torquer;9. valvă în Y autostatică;10. ghiduri de angioplastie;11. baloane de angioplastie;12. stenturi pentru angioplastie;13. sondă de stimulare;14. pacemaker temporar;15. dispozitiv pentru închidere vasculară percutană;16. fire de sutură pentru chirurgie vasculară;17. set tournichet;18. set aspirator plagă de unică folosinţă;19. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;20. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;21. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;22. halate chirurgicale de unică utilizare;23. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);24. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);25. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;26. cartuşe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;27. catetere venoase pentru adulţi;28. catetere arteriale pentru adulţi (radială, femurală);29. cateter Swan-Ganz;30. senzori de saturaţie de oxigen şi PO(2);----------Lit. f^2) al pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015.f^3) tratamentul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung:1. dispozitive/sisteme de asistare ventriculară pe termen lung;2. ac de puncţie;3. ghiduri metalice;4. teci introductoare;5. sondă de stimulare;6. pacemaker temporar;7. oxigenatoare pentru adulţi;8. senzori de temperatură pentru oxigenatoare;9. senzori de nivel pentru oxigenatoare;10. seturi CEC;11. filtru citokine pentru preîntâmpinarea stărilor inflamatorii pentru CEC;12. seturi de cardioplegie;13. petece vasculare şi cardiace;14. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;15. material de hemostază vasculară;16. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace/vasculare;17. materiale pentru osteosinteză sternală;18. electrozi epicardici;19. set hemofiltre adulţi şi copii;20. canule pentru circulaţie extracorporală;21. soluţii de cardioplegie;22. aspiratoare toracice;23. celule pentru monitorizat Hct., Hb. şi SvO(2) continuu în timpul circulaţiei extracorporale;24. oxigenatoare ECMO şi tubulatură aferentă;25. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;26. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;27. halate chirurgicale de unică utilizare;28. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;29. set tournichet;30. tub dren toracic siliconat perforat;31. conectoare;32. ceară stern;33. catetere venoase centrale pentru adulţi34. catetere arteriale pentru adulţi (radială, femurală);35. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);36. cateter Swan-Ganz;37. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;38. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;39. senzori de saturaţie de oxigen şi PO(2);40. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);41. sistem închis, de unică folosinţă, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;42. saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operaţie, compatibilă cu aparatura din dotare;----------Lit. f^3) al pct. 1 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015. g) chirurgie vasculară:1. fire sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;2. clipuri vasculare;3. proteze vasculare:3.1. DACRON;3.2. argint;3.3. PTFE;4. endoproteze aortice toracice şi abdominale cu extensii;5. teci introducătoare, set teci peel-away F 6-18;6. sonde angiografie, sonda Pig - tail cu markeri;7. ghiduri metalice pentru procedurile de implantare endoproteze aortice, arc hidrofilic, arc ghid superstiff;8. endoproteze pentru artere periferice;9. snare pentru extragere corpi străini;10. device pentru închidere percutanată a arterei femurale;11. sonde Fogarty;12. seturi pentru cell saver;13. conduct valvulat;14. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace - vasculare;15. stripper venos;16. sonda laser pentru varice, sonda de radiofrecvenţă şi sonde pentru vapori;17. stenturi pentru sistemul venos;18. filtre cava inferioară sau superioară temporare sau definitive;19. shunt carotidă;20. petece vasculare;21. set peridurală;22. catetere arteriale;23. catetere venoase centrale;24. balon contrapulsaţie aortică;25. oxigenatoare, linii, canule arteriale şi venoase şi set administrare cardioplegie;26. câmpuri sterile chirurgicale de unică folosinţă;27. halate chirurgicale de unică folosinţă;28. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;29. stenturi şi baloane arteriale periferice;30. catetere, seturi şi substituenţi pentru dializa acută; h) proceduri de cardiologie intervenţională pentru tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale pentru: h1) închiderea unui canal arterial permeabil:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. robinet 3 căi;7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;8. seturi introducătoare radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. multi snare set (pentru defectele mari);15. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent; h2) închiderea unui defect septal interatrial:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;7. robinet 3 căi;8. seturi introducătoare radial;9. ghid standard metalic, cu vârf curbat;10. cateter diagnostic MPA;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special, balon de măsurare a dimensiunii defectului; h3) închiderea unui defect septal interventricular:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;7. robinet 3 căi;8. seturi introducătoare radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. multi snare set;15. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special; h4) dilatarea unei stenoze valvulare pulmonare:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;7. robinet 3 căi;8. set introducător radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. cateter multitrack;15. baloane de dilatare compliante de dimensiuni variabile;16. indeflator; h5) dilatarea unei stenoze valvulare aortice:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. robinet 3 căi;7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;8. seturi introducătoare radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. cateter diagnostic MPA;12. cateter diagnostic pigtail;13. baloane de dilatare compliante de dimensiuni variabile;14. indeflator; h6) dilatarea/stentarea unei coarctaţii aortice:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. robinet 3 căi;7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;8. set introducător radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. balon de dilatare arterială;15. stenturi premontate (CP stent) pe balon;16. indeflator; h7) efectuarea unei atrioseptostomii (procedura Rashkind) paliative, urgenţă neonatală la pacienţii cu transpoziţia marilor vase:1. set angiografie;2. set introducător radial;3. balon de atrioseptostomie Rashkind.-----------Pct. 1 din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 3 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015.1^1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare- expanderi tisulari dedicaţi reconstrucţiei mamare;- implanturi cu gel coeziv, având forma rotundă sau anatomică, în acord cu particularităţile cazului;- implant expander.-----------Pct. 1^1 din anexă a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014.2. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)1. implant cohlear;2. proteze auditive cu ancorare osoasă.3. proteze implantabile de ureche medie.-----------Subpct. 3 al pct. 2 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014.3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diabet zaharat1. teste de automonitorizare a glicemiei;2. pompe de insulină;3. materiale consumabile pentru pompele de insulină.-----------Pct. 3 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014.3^1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de tratament pentru boli rareEpidermoliză buloasă:- pansamente neaderente atraumatice;- bandaje de prindere, fixare a compreselor: autoadezive, elastice;- bandaje ajutătoare tubulare, perforate.Osteogeneză imperfectă:- tije telescopice.-----------Pct. 3^1 din anexă a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014.4. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de sănătate mintală- teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor5. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de ortopedie a) tratamentul prin endoprotezare:1. endoproteze articulare primare;2. endoproteze articulare de revizie;3. ciment ortopedic cu şi fără antibiotic;4. elemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizare; b) tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală:- endoproteze articulare modulare tumorale pentru tratamentul pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală; c) tratamentul prin instrumentaţie segmentară de coloană:- implantologie de tip segmentar specifică diformităţilor de coloană de tip ortopedic, pentru prevenirea insuficienţei cardiorespiratorii; d) chirurgie spinală:- sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală:1. ace şi ciment pentru vertebroplastie;2. truse kifoplastie;3. cuşti intercorporeale (cervicale, toracale, lombare);4. şuruburi transpediculare;5. şuruburi transarticulare;6. sisteme de sinteză pe cale anterioară sau anterolaterală;7. substituenţi osoşi. e) tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică:- instrumentar protetic expandabil pentru malformaţii congenitale grave vertebrale.-----------Lit. e) a pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014. f) implanturi de fixare:1. şuruburi de interferenţă resorbabile, osteoinductive sau metalice;2. mijloace de fixare ligamentară cu sprijin cortical;3. mijloace de fixare ligamentară de tip transvers, resorbabile sau neresorbabile;4. dispozitive de sutură meniscală all-inside, outside-in sau inside-out;5. matrici de reparare meniscală (colagen, poliuretan etc.);6. matrici de reparare a cartilajului articular (colagen, mixte-colagen şi hidroxiapatită etc.);7. ancore de fixare resorbabile, parţial resorbabile şi neresorbabile (inclusiv metalice) în instabilităţile articulare;8. sutura specializată fixării în instabilităţi, resorbabile, parţial resorbabile sau neresorbabile.-----------Lit. f) a pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 193 din 31 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015.6. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice1. kit tratament MARS;2. set hemodializă acuţi;3. cateter venos central.7. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţăSubprogramul de radiologie intervenţională1. teacă arterială;2. teacă ghid arterială;3. catetere diagnostic;4. cateter ghid;5. ghid hidrofil;6. ghid metalic;7. ghid hidrofil stiff lung;8. filtru venă cavă;9. particule embolizare tip gelatină;10. particule embolizare hidrogel;11. particule embolizare PVA;12. stent carotidă;13. pachet stent carotidă celulă deschisă;14. pachet stent carotidă celulă închisă;15. stent intracerebral;16. dispozitiv protecţie carotidă;17. balon dilatare carotide;18. balon dilatare periferie farmacologic activ;19. stenturi premontate pe balon renale;20. stenturi premontate pe balon periferie;21. proteză endovasculară arteră;22. stent graft aortă;23. pachet embolizare cerebrală cu spirale;24. pachet embolizare cerebrală;25. stent anevrisme;26. balon anevrisme;27. pachet balon detaşabil;28. pachet adeziv lichid pentru intervenţii cerebrale;29. microghid;30. dispozitiv ocluzie arterială;31. spirale periferie;32. robinet;33. pachet injectomat;34. conector Y;35. pachet vertebroplastie;36. pachet vertebroplastie cu set ac biopsie;37. pompă inflaţie;38. ace puncţie coloană;39. sondă decompresie discală termică;40. dispozitiv decompresie discală mecanică;41. alcool gelifiat pentru tratamentul herniei de disc;42. stimulatoare cerebrale bilaterale;43. stimulatoare cerebrale unilaterale;44. electrozi;45. programatoare ale stimulatoarelor cerebrale;46. accesorii (cabluri, extensii etc.);47. pompe programabile pentru infuzii intratecale de soluţii terapeutice;48. catetere pentru pompele implantabile;49. kituri de reumplere a pompelor implantabile;50. stimulator implantabil bilateral reîncărcabil pentru stimulare cerebrală profundă, model Activa RC;51. electrozi implantabili pentru stimulare cerebrală profundă cu sistem de fixare inclus;52. extensii de legătură stimulator-electrozi, implantabile;53. telecomandă pacient;54. kit de reîncărcare;55. cabluri pentru conectare microelectrozi la sistem de citire micropotenţiale;56. microelectrozi pentru înregistrări micropotenţiale;57. canale de inserţie pentru microelectrozi.----------Subprogramul de radiologie intervenţională al pct. 7 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 193 din 31 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015.Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos1. electrozi pentru monitorizarea intraoperatorie EEG şi a potenţialelor evocate de unică utilizare;2. canule;3. conectori;4. cadru tripod-FHC;5. catetere pentru drenajul ventricular extern sau intern al LCR;6. valve şi microvalve pentru drenajul LCR;7. microsenzori pentru monitorizarea presiunii intracraniene;8. truse pentru monitorizare arterială intraoperatorie;9. truse de cateterizare venoasă centrală;10. truse pentru traheostomie percutană;11. stimulatoare ale nervului vag implantabile;12. material steril pentru craniotomie;13. graft dural;14. hemostatice cerebrale bioresorbabile;15. ciment steril pentru cranioplastie;16. material steril resorbabil pentru cranioplastie;17. filme şi substanţe de developare pentru imagistica intraoperatorie;18. Eliminat.----------Pct. 18 de la Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, al pct. 7 din anexă a fost eliminat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 193 din 31 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015.Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil1. cateter ventricular;2. cateter peritoneal;3. conector drept;4. conector în "Y";5. valvă Neonate;6. sistem de drenaj ventricular extern;7. sisteme de drenaj ventriculo-peritoneal.----------Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil, al pct. 7 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015.- sisteme de drenaj ventriculo-peritonealSubprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular- neurostimulator medular:1. generator de impulsuri2. electrod de stimulare3. cablu de extensie4. programator de bază5. telecomandă pacient6. electrod de neurostimulare chirurgicală.-----------Pct. 6 de la Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular, al pct. 7 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 3 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015.-------