HOTĂRÂRE nr. 325 din 24 august 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor(actualizată la data de 29 decembrie 2015*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ----------În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 156/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 septembrie 2004, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele

    Consiliului Superior al Magistraturii,

    judecător dr. Dan Lupaşcu
    Bucureşti, 24 august 2005.Nr. 325.  +  AnexăREGULAMENT 24/08/2005