ORDIN nr. 1.140 din 3 decembrie 2015pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 bis din 17 decembrie 2015    În temeiul prevederilor:- art. 295 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;- art. 4 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015;- art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 iulie 2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
    Roxana Mînzatu
    București, 3 decembrie 2015.Nr. 1.140.  +  AnexăREGULAMENTprivind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziție publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii