ORDIN nr. 220 din 16 mai 2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poștală al Uniunii Poștale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005(actualizat la data de 13 aprilie 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 bis din 6 iunie 2006  ----------În temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale la București la 5 octombrie 2004 și al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele documente adoptate de către Consiliul de Exploatare Poștală al Uniunii Poștale Universale la reuniunea sa anuală din ianuarie 2005:a) Regulamentul poștei de scrisori și protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) Regulamentul privind coletele poștale și protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin;c) Regulamentul serviciilor de plată ale poștei și protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  ──────────
  *) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  ──────────
   +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Zsolt Nagy
  București, 16 mai 2006.Nr. 220.REGULAMENTprivind poșta de scrisori (Anexa 1)*REGULAMENTprivind coletele poștale (Anexa 2)*REGULAMENTal Aranjamentului privind serviciile de plată ale poștei (Anexa 3)*