ORDIN nr. 220 din 16 mai 2006 (*actualizat*)privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005(actualizat la data de 3 octombrie 2006*)
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • ----------În temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti la 5 octombrie 2004 şi al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele documente adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea sa anuală din ianuarie 2005: a) Regulamentul poştei de scrisori şi protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin; b) Regulamentul privind coletele poştale şi protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin; c) Regulamentul serviciilor de plată ale poştei şi protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

  Zsolt Nagy
  Bucureşti, 16 mai 2006.Nr. 220.REGULAMENT 28/01/2005REGULAMENT 28/01/2005REGULAMENT 28/01/2005