HOTĂRÂRE nr. 390 din 2 mai 2012 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei(actualizată la data de 11 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (5) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Preşedintele Consiliului Concurenţei,

  Bogdan Marius Chiriţoiu

  Ministrul educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului, interimar,

  Cătălin Ovidiu Baba

  Ministrul economiei, comerţului şi

  mediului de afaceri, interimar,

  Lucian Nicolae Bode
  Bucureşti, 2 mai 2012.Nr. 390.  +  AnexăREGULAMENT 02/05/2012