ORDIN nr. 818 din 6 octombrie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)", indicativ I9-2015
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015  În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 6 din 3 iunie 2015 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 10 "Instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor" şi Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 5 iulie 2015 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală, în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995, republicată, şi ale art. 4 pct. II lit. e) şi art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)", indicativ I9-2015, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Prezentul ordin*1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. Notă

  ──────────

  *1) Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - ÎNCERC".

  ──────────
   +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 17/N/1995*2) pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I9-1994", Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 86/N/1996*2) privind aplicabilitatea modificărilor la "Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I9-1994", Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 69/N/1996*2) pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare, indicativ I9/1-1996", precum şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea. Notă

  ──────────

  *2) Ordinele ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 17/N/1995, 86/N/1996 şi 69/N/1996 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────


  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh
  Bucureşti, 6 octombrie 2015.Nr. 818.  +  Anexa REGLEMENTARI 06/10/2015