HOTĂRÂRE nr. 189 din 20 februarie 2008 (*actualizată*)privind recunoaşterea Statutului Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România(actualizată la data de 20 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe recunoaşte Statutul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul culturii şi cultelor,

  Adrian Iorgulescu
  Bucureşti, 20 februarie 2008.Nr. 189.  +  AnexăSTATUT 20/02/2008------