ORDIN nr. 1.134 din 19 octombrie 2015privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015    Având în vedere prevederile art. 1, 3, 7 şi 10 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea şi supravegherea operatorilor aerieni care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 965/2012.  +  Articolul 2Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 se va face în baza programului de implementare elaborat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi notificat de România la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul transporturilor,

    Iulian-Ghiocel Matache
    Bucureşti, 19 octombrie 2015.Nr. 1.134.-----