ORDIN nr. 98 din 2 septembrie 2015pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din țări terțe în scopul circulației necomerciale și procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.732 din 13 mai 2015, întocmit de Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu amendamentele ulterioare,ținând cont de prevederile art. 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,în temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condițiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din țări terțe în scopul circulației necomerciale și procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin Direcția comerț, import-export, posturi de inspecție la frontieră, duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 49/2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din țări terțe în scopul circulației necomerciale și procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 octombrie 2011.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și pentru
  Siguranța Alimentelor,
  Dumitru Băiculescu
  București, 2 septembrie 2015.Nr. 98.  +  ANEXĂNORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ privind condițiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din țări terțe în scopul circulației necomerciale și procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor