HOTĂRÂRE nr. 337 din 9 iulie 1993 (*actualizată*)pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii(actualizată până la data de 1 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICCircumscripţia fiecărei judecătorii şi a parchetului de pe lângă aceasta se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Petre Ninosu
   +  Anexă    JUDEŢUL ALBA    1. JUDECĂTORIA ALBA IULIAcu sediul în municipiul Alba Iulia    MUNICIPIU  1. Alba Iulia    ORAŞE  1. Cugir 2. Zlatna    COMUNE  1. Almaşu Mare 8. Ighiu  2. Berghin 9. Întregalde  3. Blandiana 10. Meteş  4. Ceru-Băcăinţi 11. Săliştea  5. Ciugud 12. Sîntimbru  6. Cricău 13. Şibot  7. Galda de Jos 14. Vinţu de Jos    2. JUDECĂTORIA AIUDcu sediul în oraşul Aiud    ORAŞE  1. Aiud 2. Ocna Mureş    COMUNE  1. Fărău 8. Ponor  2. Hopîrta 9. Rădeşti  3. Livezile 10. Rîmeţ  4. Lopadea Nouă 11. Rimetea  5. Lunca Mureşului 12. Stremţ  6. Mirăslău 13. Teiuş  7. Noşlac 14. Unirea    3. JUDECĂTORIA BLAJcu sediul în municipiul Blaj    MUNICIPIU  1. Blaj    COMUNE  1. Cenade 6. Mihalţ  2. Cergău 7. Roşia de Secaş  3. Cetatea de Baltă 8. Sîncel  4. Crăciunelu de Jos 9. Şona  5. Jidvei 10. Valea Lungă    4. JUDECĂTORIA CÎMPENIcu sediul în oraşul Cîmpeni    ORAŞE  1. Abrud 2. Cîmpeni    COMUNE  1. Albac 11. Mogoş  2. Arieşeni 12. Ocoliş  3. Avram Iancu 13. Poiana Vadului  4. Baia de Arieş 14. Poşaga  5. Bistra 15. Roşia Montană  6. Bucium 16. Sălciua  7. Ciuruleasa 17. Scărişoara  8. Gîrda de Sus 18. Sohodol  9. Horea 19. Vadu Moţilor 10. Lupşa 20. Vidra    5. JUDECĂTORIA SEBEŞcu sediul în oraşul Sebeş    ORAŞE  1. Sebeş    COMUNE  1. Cîlnic 6. Pianu  2. Daia Română 7. Săsciori  3. Doştat 8. Şpring  4. Gîrbova 9. Şugag  5. Ohaba    JUDEŢUL ARAD    1. JUDECĂTORIA ARADcu sediul în municipiul Arad    MUNICIPIU  1. Arad    ORAŞE  1. Curtici 2. Nădlac    COMUNE  1. Fîntînele 9. Şemlac  2. Felnac 10. Sagu  3. Iratoşu 11. Şeitin  4. Livada 12. Şiria  5. Macea 13. Şofronea  6. Pecica 14. Vinga  7. Peregu Mare 15. Vladimirescu  8. Secusigiu 16. Zimandu Nou    2. JUDECĂTORIA CHIŞINEU-CRIŞcu sediul în oraşul Chişineu-Criş    ORAŞE  1. Chişineu-Criş    COMUNE  1. Apateu 7. Şintea Mare  2. Grăniceri 8. Socodor  3. Mişca 9. Şepreuş  4. Olari 10. Şimand  5. Pilu 11. Zărand  6. Sîntana 12. Zerind    3. JUDECĂTORIA GURAHONŢcu sediul în comuna Gurahonţ    ORAŞE  1. Sebiş    COMUNE  1. Almaş 8. Hălmagiu  2. Brazii 9. Hălmăgel  3. Buteni 10. Igneşti  4. Chisindia 11. Moneasa  5. Dezna 12. Pleşcuţa  6. Dieci 13. Vîrfurile  7. Gurahonţ    4. JUDECĂTORIA INEUcu sediul în oraşul Ineu    ORAŞE  1. Ineu 2. Pîncota    COMUNE  1. Archiş 8. Hăşmaş  2. Beliu 9. Seleuş  3. Bîrsa 10. Şicula  4. Bocsig 11. Şilindia  5. Cărand 12. Tauţ  6. Cermei 13. Tîrnova  7. Craiva    5. JUDECĂTORIA LIPOVAcu sediul în oraşul Lipova    ORAŞE  1. Lipova    COMUNE  1. Bata 8. Păuliş  2. Bîrzova 9. Petriş  3. Birchiş 10. Săvîrşin  4. Conop 11. Şiştarovăţ  5. Covăsinţ 12. Vărădia de Mureş  6. Dorgoş 13. Zăbrani  7. Ghioroc    JUDEŢUL ARGEŞ    1. JUDECĂTORIA CÎMPULUNGcu sediul în oraşul Cîmpulung    ORAŞE  1. Cîmpulung    COMUNE  1. Albeştii de Muscel 14. Hîrtieşti  2. Aninoasa 15. Lereşti  3. Bălileşti 16. Mihăeşti  4. Berevoeşti 17. Mioarele  5. Boteni 18. Poienarii de Muscel  6. Bughea de Jos 19. Rucăr  7. Cetăţeni 20. Schitu Goleşti  8. Coşeşti 21. Stîlpeni  9. Davideşti 22. Stoeneşti 10. Dîmbovicioara 23. Ţiteşti 11. Dîrmăneşti 24. Valea Mare-Pravăţ 12. Dragoslavele 25. Vlădeşti 13. Godeni    2. JUDECĂTORIA COSTEŞTIcu sediul în oraşul Costeşti    ORAŞE  1. Costeşti    COMUNE  1. Bîrla 10. Popeşti  2. Buzoiesti 11. Recea  3. Căldăraru 12. Rociu  4. Hîrseşti 13. Săpata  5. Izvoru 14. Slobozia  6. Lunca Corbului 15. Stolnici  7. Miroşi 16. Suseni  8. Mozăceni 17. Ştefan cel Mare  9. Negraşi 18. Ungheni    3. JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞcu sediul în oraşul Curtea de Argeş    ORAŞE  1. Curtea de Argeş    COMUNE  1. Albeştii de Argeş 11. Mălureni  2. Arefu 12. Muşăteşti  3. Băiculeşti 13. Nucşoara  4. Brăduleţ 14. Pietroşani  5. Cepari 15. Poienarii de Argeş  6. Cicăneşti 16. Sălătrucu  7. Ciofrîngeni 17. Şuici  8. Corbeni 18. Tigveni  9. Corbi 19. Valea Danului 10. Domneşti 20. Valea Iaşului    4. JUDECĂTORIA PITEŞTIcu sediul în municipiul Piteşti    MUNICIPIU  1. Piteşti    ORAŞE  1. Colibaşi    COMUNE  1. Albota 11. Mărăcineni  2. Bascov 12. Merişani  3. Băbana 13. Miceşti  4. Bradu 14. Morăreşti  5. Budeasa 15. Moşoaia  6. Ciomăgeşti 16. Oarja  7. Cocu 17. Poiana Lacului  8. Cotmeana 18. Ştefăneşti  9. Cuca 19. Uda 10. Drăganu 20. Vedea    5. JUDECĂTORIA TOPOLOVENIcu sediul în oraşul Topoloveni    ORAŞE  1. Topoloveni    COMUNE  1. Beleţi-Negreşti 6. Dobreşti  2. Bogaţi 7. Leordeni  3. Boţeşti 8. Priboieni  4. Călineşti 9. Răteşti  5. Căteasca 10. Teiu    JUDEŢUL BACĂU    1. JUDECĂTORIA BACĂUcu sediul în municipiul Bacău    MUNICIPIU  1. Bacău    COMUNE  1. Buhoci 16. Negri  2. Cleja 17. Nicolae Bălcescu  3. Coloneşti 18. Orbeni  4. Corbasca 19. Parava  5. Dămieneşti 20. Parincea  6. Fărăoani 21. Pânceşti  7. Filipeni 22. Plopana  8. Hemeiuş 23. Răcăciuni  9. Horgeşti 24. Roşiori 10. Izvoru Berheciului 25. Sascut 11. Letea Veche 26. Săuceşti 12. Lipova 27. Secuieni 13. Luizi-Călugăra 28. Tămaşi 14. Măgura 29. Traian 15. Mărgineni 30. Ungureni                            31. Valea Seacă    2. JUDECĂTORIA BUHUŞIcu sediul în oraşul Buhuşi    ORAŞE  1. Buhuşi    COMUNE  1. Bereşti-Bistriţa  2. Blăgeşti  3. Filipeşti  4. Gîrleni  5. Iteşti  6. Racova    3. JUDECĂTORIA MOINEŞTIcu sediul în oraşul Moineşti    ORAŞE  1. Moineşti 3. Dărmăneşti  2. Comăneşti    COMUNE  1. Agăş 8. Măgireşti  2. Ardeoani 9. Palanca  3. Asău 10. Pîrjol  4. Balcani 11. Poduri  5. Bereşti-Tazlău 12. Scorţeni  6. Brusturoasa 13. Solonţ  7. Ghimeş-Făget 14. Strugari                            15. Zemeş    4. JUDECĂTORIA ONEŞTIcu sediul în municipiul Oneşti    MUNICIPIU  1. Oneşti    ORAŞE  1. Slănic-Moldova 2. Tîrgu Ocna    COMUNE  1. Bîrsăneşti 10. Livezi  2. Berzunţi 11. Mănăstirea Caşin  3. Bogdăneşti 12. Oituz  4. Caşin 13. Pîrgăreşti  5. Căiuţi 14. Sănduleni  6. Coţofăneşti 15. Ştefan cel Mare  7. Dofteana 16. Tîrgu Trotuş  8. Gura Văii 17. Urecheşti  9. Helegiu    5. JUDECĂTORIA PODU TURCULUIcu sediul în comuna Podu Turcului    COMUNE  1. Dealu Morii 7. Parincea  2. Găiceana 8. Podu Turcului  3. Glăvăneşti 9. Răchitoasa  4. Huruieşti 10. Stănişeşti  5. Motoşeni 11. Tătărăşti  6. Onceşti 12. Vultureni    JUDEŢUL BIHOR    1. JUDECĂTORIA ALEŞDcu sediul în oraşul Aleşd    ORAŞE  1. Aleşd    COMUNE  1. Aştileu 8. Măgeşti  2. Auşeu 9. Şinteu  3. Borod 10. Şuncuiuş  4. Bratca 11. Tileagd  5. Brusturi 12. Ţeţchea  6. Bulz 13. Vadu Crişului  7. Lugaşu de Jos 14. Vîrciorog    2. JUDECĂTORIA BEIUŞcu sediul în oraşul Beiuş    ORAŞE  1. Beiuş 3. Dr. Petru Groza  2. Nucet 4. Vaşcău    COMUNE  1. Budureasa 14. Lazuri de Beiuş  2. Bunteşti 15. Lunca  3. Căbeşti 16. Pietroasa  4. Căpîlna 17. Pocola  5. Cărpinet 18. Pomezeu  6. Cîmpani 19. Răbăgani  7. Ceica 20. Remetea  8. Criştioru de Jos 21. Rieni  9. Curăţele 22. Roşia 10. Dobreşti 23. Sîmbăta 11. Drăgăneşti 24. Şoimi 12. Finiş 25. Tărcaia 13. Holod 26. Uileacu de Beiuş    3. JUDECĂTORIA MARGHITAcu sediul în oraşul Marghita    ORAŞE  1. Marghita 2. Valea lui Mihai    COMUNE  1. Abram 10. Popeşti  2. Abrămuţ 11. Săcueni  3. Balc 12. Sălacea  4. Boianu Mare 13. Spinuş  5. Buduslău 14. Suplacu de Barcău  6. Cherechiu 15. Şimian  7. Chişlaz 16. Tarcea  8. Curtuişeni 17. Tăuteu  9. Derna 18. Viişoara    4. JUDECĂTORIA ORADEAcu sediul în municipiul Oradea    MUNICIPIU  1. Oradea    COMUNE  1. Biharia 10. Husasău de Tinca  2. Borş 11. Ineu  3. Cetariu 12. Lăzăreni  4. Ciuhoi 13. Nojorid  5. Copăcel 14. Osorhei  6. Diosig 15. Săcădat  7. Drăgeşti 16. Sălard  8. Girişu de Criş 17. Sînmartin  9. Hidişelu de Sus 18. Sîntandrei                            19. Sîrbi    5. JUDECĂTORIA SALONTAcu sediul în oraşul Salonta    ORAŞE  1. Salonta    COMUNE  1. Avram Iancu 5. Cociuba Mare  2. Batăr 6. Mădăraş  3. Cefa 7. Olcea  4. Ciumeghiu 8. Tinca                             9. Tulca    JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD    1. JUDECĂTORIA BECLEANcu sediul în oraşul Beclean    ORAŞE  1. Beclean    COMUNE  1. Braniştea 11. Petru Rareş  2. Budeşti 12. Sânmihaiu de Câmpie  3. Căianu Mic 13. Silivaşu de Câmpie  4. Chiochiş 14. Spermezeu  5. Chiuza 15. Şieu-Măgheruş  6. Ciceu-Giurgeşti 16. Şieu Odorhei  7. Lechinţa 17. Şintereag  8. Matei 18. Tîrlişua  9. Miceştii de Câmpie 19. Uriu 10. Nuşeni 20. Urmeniş    2. JUDECĂTORIA BISTRIŢAcu sediul în municipiul Bistriţa    MUNICIPIU  1. Bistriţa    COMUNE  1. Bistriţa Bîrgăului 8. Milaş  2. Budacu de Jos 9. Monor  3. Cetate 10. Prundu Bîrgăului  4. Galaţii Bistriţei 11. Şieu  5. Josenii Bîrgăului 12. Şieuţ  6. Livezile 13. Teaca  7. Mărişelu 14. Tiha Bîrgăului    3. JUDECĂTORIA NĂSĂUDcu sediul în oraşul Năsăud    ORAŞE  1. Năsăud 2. Sîngeorz-Băi    COMUNE  1. Coşbuc 10. Nimigea  2. Dumitra 11. Parva  3. Feldru 12. Rebra  4. Ilva Mare 13. Rebrişoara  5. Ilva Mică 14. Rodna  6. Leşu 15. Romuli  7. Lunca Ilvei 16. Slava  8. Maieru 17. Şanţ  9. Măgura Ilvei 18. Telciu                            19. Zagra    JUDEŢUL BOTOŞANI    1. JUDECĂTORIA BOTOŞANIcu sediul în municipiul Botoşani    MUNICIPIU  1. Botoşani    COMUNE  1. Albeşti 15. Nicşeni  2. Băluşeni 16. Prăjeni  3. Bucecea 17. Răchiţi  4. Călăraşi 18. Rauşeni  5. Copălău 19. Roma  6. Corni 20. Româneşti  7. Cristeşti 21. Santa Mare  8. Curteşti 22. Stăuceni  9. Flămînzi 23. Suliţa 10. Frumuşica 24. Todireni 11. Gorbăneşti 25. Truşeşti 12. Hlipiceni 26. Tudora 13. Lunca 27. Unţeni 14. Mihai Eminescu 28. Vlădeni                            29. Vorona    2. JUDECĂTORIA DĂRĂBANIcu sediul în oraşul Dărăbani    ORAŞE  1. Dărăbani    COMUNE  1. Conceşti 5. Mileanca  2. Coţuşca 6. Păltiniş  3. Havîrna 7. Rădăuţi-Prut  4. Hudeşti 8. Suharău                             9. Viişoara    3. JUDECĂTORIA DOROHOIcu sediul în oraşul Dorohoi    ORAŞE  1. Dorohoi    COMUNE  1. Brăeşti 8. Hilişeu-Horia  2. Broşcăuţi 9. Ibăneşti  3. Cordăreni 10. Leorda  4. Corlăţeni 11. Mihăileni  5. Cristineşti 12. Pomîrla  6. Dresca 13. Şendriceni  7. George Enescu 14. Văculeşti                            15. Vîrfu Cîmpului    4. JUDECĂTORIA SĂVENIcu sediul în oraşul Săveni    ORAŞE  1. Săveni    COMUNE  1. Avrămeni 8. Mihălăşeni  2. Dîngeni 9. Mitoc  3. Dobîrceni 10. Ripiceni  4. Drăguşeni 11. Ştefăneşti  5. Durneşti 12. Ştiubieni  6. Hăneşti 13. Ungureni  7. Manoleasa 14. Vlăsineşti                            15. Vorniceni    JUDEŢUL BRAŞOV    1. JUDECĂTORIA BRAŞOVcu sediul în municipiul Braşov    MUNICIPIU  1. Braşov    ORAŞE  1. Codlea 3. Săcele  2. Predeal    COMUNE  1. Bod 8. Harman  2. Budila 9. Măieruş  3. Cristian 10. Prejmer  4. Dumbrăviţa 11. Sînpetru  5. Feldioara 12. Tărlungeni  6. Ghimbav 13. Teliu  7. Hălchiu 14. Vama Buzăului    2. JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞcu sediul în municipiul Făgăraş    MUNICIPIU  1. Făgăraş    ORAŞE  1. Victoria    COMUNE  1. Beclean 7. Recea  2. Cincu 8. Şercaia  3. Hîrseni 9. Şinca  4. Lisa 10. Şoarş  5. Mîndra 11. Ucea  6. Părău 12. Viştea                            13. Voila    3. JUDECĂTORIA RUPEAcu sediul în oraşul Rupea    ORAŞE  1. Rupea    COMUNE  1. Apaţa 6. Homorod  2. Buneşti 7. Jibert  3. Caţa 8. Ormeniş  4. Comana 9. Racoş  5. Hoghiz 10. Ticuşu                            11. Ungra    4. JUDECĂTORIA ZĂRNEŞTIcu sediul în oraşul Zărneşti    ORAŞE  1. Rîşnov 2. Zărneşti    COMUNE  1. Bran  2. Fundata  3. Moieciu  4. Poiana Mărului  5. Vulcan    JUDEŢUL BRĂILA    1. JUDECĂTORIA BRĂILAcu sediul în municipiul Brăila    MUNICIPIU  1. Brăila    COMUNE  1. Chiscani 10. Salcia Tudor  2. Frecăţei 11. Scorţaru Nou  3. Gemenele 12. Siliştea  4. Gropeni 13. Tichileşti  5. Mărăşu 14. Traian  6. Măxineni 15. Tudor Vladimirescu  7. Movila Miresii 16. Unirea  8. Rîmnicelu 17. Vădeni  9. Romanu    2. JUDECĂTORIA FĂUREIcu sediul în oraşul Făurei    ORAŞE  1. Făurei 2. Ianca    COMUNE  1. Bordei Verde 7. Mircea Vodă  2. Cireşu 8. Racoviţă  3. Dudeşti 9. Surdila-Găiseanca  4. Galbenu 10. Surdila-Greci  5. Grădiştea 11. Şuţeşti  6. Jirlău 12. Vişani                            13. Ulmu    3. JUDECĂTORIA ÎNSURĂŢEIcu sediul în oraşul Însurăţei    ORAŞE  1. Însurăţei    COMUNE  1. Bărăganul 5. Stăncuţa  2. Berteştii de Jos 6. Tufeşti  3. Ciocile 7. Victoria  4. Roşiori 8. Viziru                             9. Zăvoaia    JUDEŢUL BUZĂU    1. JUDECĂTORIA BUZĂUcu sediul în municipiul Buzău    MUNICIPIU  1. Buzău    COMUNE  1. Amaru 18. Movila Banului  2. Beceni 19. Năieni  3. Berca 20. Pietroasele  4. Bisoca 21. Poşta Cîlnău  5. Blăjani 22. Săgeata  6. Breaza 23. Săhăteni  7. Căneşti 24. Săpoca  8. Cernăteşti 25. Săruleşti  9. Chiliile 26. Scorţoasa 10. Costeşti 27. Stîlpu 11. Gălbinaşi 28. Tisău 12. Gherăseni 29. Ţinteşti 13. Lopătari 30. Ulmeni 14. Mărăcineni 31. Vadu Paşii 15. Mînzăleşti 32. Verneşti 16. Merei 33. Vintilă Vodă 17. Mihăileşti 34. Zărneşti    2. JUDECĂTORIA PĂTÎRLAGELEcu sediul în comuna Pătîrlagele    ORAŞE  1. Nehoiu    COMUNE  1. Bozioru 9. Gura Teghii  2. Brăeşti 10. Măgura  3. Calvini 11. Odăile  4. Cătina 12. Pănătău  5. Chiojdu 13. Pătîrlagele  6. Cislău 14. Pîrscov  7. Colţi 15. Siriu  8. Cozieni 16. Vipereşti    3. JUDECĂTORIA POGOANELEcu sediul în oraşul Pogoanele    ORAŞE  1. Pogoanele    COMUNE  1. Brădeanu 6. Largu  2. C.A. Rosetti 7. Luciu  3. Cilibia 8. Padina  4. Glodeanu Sărat 9. Ruşeţu  5. Glodeanu-Siliştea 10. Scutelnici                             11. Smeeni    4. JUDECĂTORIA RÎMNICU SĂRATcu sediul în oraşul Rîmnicu Sărat    ORAŞE  1. Rîmnicu Sărat    COMUNE  1. Balta Albă 11. Podgoria  2. Bălăceanu 12. Puieşti  3. Boldu 13. Racoviţeni  4. Buda 14. Rîmnicelu  5. Cochirleanca 15. Robeasca  6. Ghergheasa 16. Topliceni  7. Grebănu 17. Valea Rîmnicului  8. Mărgăriteşti 18. Valea Salciei  9. Murgeşti 19. Vîlcelele 10. Pardoşi 20. Ziduri    JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN    1. JUDECĂTORIA CARANSEBEŞcu sediul în oraşul Caransebeş    ORAŞE  1. Băile Herculane 3. Oţelu Roşu  2. Caransebeş    COMUNE  1. Armeniş 13. Luncaviţa  2. Băuţar 14. Marga  3. Bolvaşniţa 15. Mehadia  4. Buchin 16. Mehadica  5. Bucoşniţa 17. Obreja  6. Constantin Daicoviciu 18. Păltiniş  7. Copăcele 19. Rusca Montană  8. Cornea 20. Sacu  9. Cornereva 21. Slatina-Timiş 10. Domaşnea 22. Teregova 11. Glimboca 23. Topleţ 12. Iablaniţa 24. Turnu Ruieni                            25. Zăvoi    2. JUDECĂTORIA MOLDOVA NOUĂcu sediul în oraşul Moldova Nouă    ORAŞE  1. Moldova Nouă    COMUNE  1. Berzasca 5. Pescari  2. Cărbunari 6. Pojejena  3. Gîrnic 7. Sicheviţa  4. Naidăş 8. Socol    3. JUDECĂTORIA ORAVIŢAcu sediul în oraşul Oraviţa    ORAŞE  1. Anina 2. Oraviţa    COMUNE  1. Bănia 11. Grădinari  2. Berlişte 12. Lăpuşnicel  3. Bozovici 13. Lăpuşnicu Mare  4. Ciclova Română 14. Prigor  5. Ciuchici 15. Răcăşdia  6. Ciudanoviţa 16. Sasca Montană  7. Dalboşeţ 17. Şopotu Nou  8. Eftimie Murgu 18. Ţicvaniu Mare  9. Forotic 19. Vărădia 10. Goruia 20. Vrani    4. JUDECĂTORIA REŞIŢAcu sediul în municipiul    MUNICIPIU  1. Reşiţa    ORAŞE  1. Bocşa    COMUNE  1. Berzovia 9. Lupac  2. Brebu 10. Măureni  3. Brebu Nou 11. Ocna de Fier  4. Caraşova 12. Ramna  5. Doclin 13. Tîrnova  6. Dognecea 14. Văliug  7. Ezeriş 15. Vermeş  8. Fîrliug 16. Zorlenţu Mare    JUDEŢUL CĂLĂRAŞI    1. JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞIcu sediul în municipiul Călăraşi    MUNICIPIU  1. Călăraşi    COMUNE  1. Alexandru Odobescu 11. Modelu  2. Borcea 12. Perişoru  3. Ciocăneşti 13. Roseţi  4. Cuza Vodă 14. Ştefan cel Mare  5. Dichiseni 15. Ştefan Vodă  6. Dorobanţu 16. Ulmu  7. Dragalina 17. Unirea  8. Grădiştea 18. Vîlcelele  9. Independenţa 19. Vlad Ţepeş 10. Jegălia    2. JUDECĂTORIA LEHLIU-GARĂcu sediul în oraşul Lehliu-Gară    ORAŞE  1. Fundulea 2. Lehliu-Gară    COMUNE  1. Belciugatele 7. Lehliu  2. Dor Mărunt 8. Lupşanu  3. Dragoş Vodă 9. Nicolae Bălcescu  4. Frăsinet 10. Săruleşti  5. Gurbăneşti 11. Tămădău Mare  6. Ileana 12. Valea Argovei    3. JUDECĂTORIA OLTENIŢAcu sediul în oraşul Olteniţa    ORAŞE  1. Budeşti 2. Olteniţa    COMUNE  1. Căscioarele 10. Nana  2. Chirnogi 11. Plătăreşti  3. Chiselet 12. Radovanu  4. Curcani 13. Sohatu  5. Frumuşani 14. Spanţov  6. Fundeni 15. Şoldanu  7. Luica 16. Ulmeni  8. Mînăstirea 17. Vasilaţi  9. Mitreni    JUDEŢUL CLUJ    1. JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCAcu sediul în municipiul Cluj-Napoca    MUNICIPIU  1. Cluj-Napoca    COMUNE  1. Apahida 5. Feleacu  2. Baciu 6. Floreşti  3. Chinteni 7. Sânpaul  4. Cojocna    2. JUDECĂTORIA DEJcu sediul în municipiul Dej    MUNICIPIU  1. Dej    COMUNE  1. Bobîlna 7. Mica  2. Căşeiu 8. Panticeu  3. Cîţcău 9. Recea Cristur  4. Chiuieşti 10. Unguraş  5. Cuzdrioara 11. Vad  6. Jichişu de Jos    3. JUDECĂTORIA GHERLAcu sediul în oraşul Gherla    ORAŞE  1. Gherla    COMUNE  1. Aluniş 12. Geaca  2. Aşchileu 13. Iclod  3. Bonţida 14. Jucu  4. Borşa 15. Mintiu Gherlii  5. Buza 16. Mociu  6. Căianu 17. Pălatca  7. Cămăraşu 18. Sînmartin  8. Cătina 19. Suatu  9. Corneşti 20. Sic 10. Dăbîca 21. Ţaga 11. Fizeşu Gherlii 22. Vultureni    4. JUDECĂTORIA HUEDINcu sediul în oraşul Huedin    ORAŞE  1. Huedin    COMUNE  1. Aghireşu 9. Măguri-Răcătău  2. Beliş 10. Mănăstireni  3. Călăţele 11. Mărgău  4. Căpuşu Mare 12. Mărişel  5. Ciucea 13. Poieni  6. Gilău 14. Rişca  7. Gîrbău 15. Săcuieu  8. Izvoru Crişului 16. Sîncraiu    5. JUDECĂTORIA TURDAcu sediul în municipiul Turda    MUNICIPIU  1. Turda    ORAŞE  1. Cîmpia Turzii    COMUNE  1. Aiton 10. Moldoveneşti  2. Băişoara 11. Petreştii de Jos  3. Călăraşi 12. Ploscoş  4. Ceanu Mare 13. Sănduleşti  5. Ciurila 14. Săvădisla  6. Frata 15. Tritenii de Jos  7. Iara 16. Tureni  8. Luna 17. Valea Ierii  9. Mihai Viteazu 18. Viişoara    JUDEŢUL CONSTANŢA    1. JUDECĂTORIA CONSTANŢAcu sediul în municipiul Constanţa    MUNICIPIU  1. Constanţa    ORAŞE  1. Basarabi 4. Ovidiu  2. Eforie 5. Techirghiol  3. Năvodari    COMUNE  1. Agigea 7. Mihail Kogălniceanu  2. Cogealac 8. Mihai Viteazu  3. Corbu 9. Nicolae Bălcescu  4. Cumpăna 10. Săcele  5. Istria 11. Tîrguşor  6. Lumina 12. Valu lui Traian    2. JUDECĂTORIA HÎRŞOVAcu sediul în oraşul Hîrşova    ORAŞE  1. Hîrşova    COMUNE  1. Ciobanu 5. Pantelimon  2. Crucea 6. Saraiu  3. Gîrliciu 7. Topalu  4. Horia 8. Vulturu    3. JUDECĂTORIA MANGALIAcu sediul în oraşul Mangalia    ORAŞE  1. Mangalia 2. Negru Vodă    COMUNE  1. Albeşti 8. Limanu  2. Amzacea 9. Mereni  3. Cerchezu 10. Pecineaga  4. Chirnogeni 11. Topraisar  5. Comana 12. Tuzla  6. Dumbrăveni 13. 23 August  7. Independenţa    4. JUDECĂTORIA MEDGIDIAcu sediul în oraşul Medgidia    ORAŞE  1. Băneasa  2. Cernavodă 3. Medgidia    COMUNE  1. Adamclisi 10. Mircea Vodă  2. Aliman 11. Oltina  3. Castelu 12. Ostrov  4. Ciocîrlia 13. Peştera  5. Cobadin 14. Poarta Albă  6. Deleni 15. Raşova  7. Dobromir 16. Seimeni  8. Ion Corvin 17. Siliştea  9. Lipniţa 18. Tortomanu    JUDEŢUL COVASNA    1. JUDECĂTORIA ÎNTORSURA BUZĂULUIcu sediul în oraşul Întorsura Buzăului    ORAŞE  1. Întorsura Buzăului    COMUNE  1. Barcani 3. Sita Buzăului  2. Dobîrlău    2. JUDECĂTORIA SFÎNTU GHEORGHEcu sediul în municipiul Sfîntu Gheorghe    MUNICIPIU  1. Sfîntu Gheorghe    ORAŞE  1. Baraolt    COMUNE  1. Aita Mare 9. Hăghig  2. Băţani 10. Ilieni  3. Belin 11. Malnaş  4. Bodoc 12. Ozun  5. Boroşneu Mare 13. Reci  6. Brăduţ 14. Valea Crişului  7. Chichiş 15. Vîlcele  8. Ghidfalău 16. Vîrghiş    3. JUDECĂTORIA TÎRGU SECUIESCcu sediul în oraşul Tîrgu Secuiesc    ORAŞE  1. Covasna 2. Tîrgu Secuiesc    COMUNE  1. Brateş 8. Moacşa  2. Breţcu 9. Ojdula  3. Catalina 10. Poian  4. Cernat 11. Sînzieni  5. Comandău 12. Turia  6. Ghelinţa 13. Zagon  7. Lemnia 14. Zăbala    JUDEŢUL DÎMBOVIŢA    1. JUDECĂTORIA GĂEŞTIcu sediul în oraşul Găeşti    ORAŞE  1. Găeşti    COMUNE  1. Cobia 10. Mătăsaru  2. Corbii Mari 11. Mogoşani  3. Costeştii din Vale 12. Morteni  4. Crîngurile 13. Petreşti  5. Dragodana 14. Produleşti  6. Gura Foii 15. Şelaru  7. Gura Şuţii 16. Ulieşti  8. Hulubeşti 17. Valea Mare  9. Ludeşti 18. Vişina    2. JUDECĂTORIA MORENIcu sediul în oraşul Moreni    ORAŞE  1. Moreni    COMUNE  1. Dărmăneşti  2. Gura Ocniţei  3. Iedera  4. I.L. Caragiale  5. Ocniţa  6. Valea Lungă  7. Vişineşti    3. JUDECĂTORIA PUCIOASAcu sediul în oraşul Pucioasa    ORAŞE  1. Fieni 2. Pucioasa    COMUNE  1. Bezdead 6. Moţăeni  2. Brăneşti 7. Pietroşiţa  3. Buciumeni 8. Runcu  4. Glodeni 9. Vîrfuri  5. Moroeni 10. Vulcana-Băi    4. JUDECĂTORIA RĂCARIcu sediul în comuna Răcari    ORAŞE  1. Titu    COMUNE  1. Braniştea 8. Odobeşti  2. Brezoaele 9. Poiana  3. Ciocăneşti 10. Potlogi  4. Conţeşti 11. Răcari  5. Cornăţelu 12. Sălcioara  6. Crevedia 13. Slobozia Moară  7. Lunguleţu 14. Tărtăşeşti   5. JUDECĂTORIA TÎRGOVIŞTEcu sediul în municipiul Tîrgovişte    MUNICIPIU  1. Tîrgovişte  COMUNE  1. Aninoasa 15. Lucieni  2. Băleni 16. Malu cu Flori  3. Bărbuleţu 17. Măneşti  4. Bilciureşti 18. Niculeşti  5. Bucşani 19. Nucet  6. Butimanu 20. Pucheni  7. Cîndeşti 21. Răzvad  8. Cojasca 22. Şotânga  9. Comişani 23. Tătărani 10. Corneşti 24. Ulmi 11. Dobra 25. Văcăreşti 12. Doiceşti 26. Văleni-Dîmboviţa 13. Dragomireşti 27. Voineşti 14. Finta    JUDEŢUL DOLJ    1. JUDECĂTORIA BĂILEŞTIcu sediul în oraşul Băileşti    ORAŞE  1. Băileşti    COMUNE  1. Afumaţi 10. Perişor  2. Bistreţ 11. Pleniţa  3. Caraula 12. Radovan  4. Cioroiaşi 13. Rast  5. Galicea Mare 14. Siliştea Crucii  6. Giubega 15. Urzicuţa  7. Izvoare 16. Vîrtop  8. Negoi 17. Verbiţa  9. Orodel    2. JUDECĂTORIA CALAFATcu sediul în oraşul Calafat    ORAŞE  1. Calafat    COMUNE  1. Cetate 6. Piscu Vechi  2. Ciupercenii Noi 7. Poiana Mare  3. Desa 8. Seaca de Cîmp  4. Maglavit 9. Unirea  5. Moţăţei    3. JUDECĂTORIA CRAIOVAcu sediul în municipiul Craiova    MUNICIPIU    1. Craiova    ORAŞE  1. Bechet 2. Dăbuleni    COMUNE  1. Almăj 25. Goieşti  2. Amărăştii de Sus 26. Işalniţa  3. Amărăştii de Jos 27. Leu  4. Apele Vii 28. Malu Mare  5. Botoşeşti-Paia 29. Mârşani  6. Brabova 30. Melineşti  7. Bratovoeşti 31. Mischii  8. Breasta 32. Murgaşi  9. Bucovăţ 33. Ostroveni 10. Bulzeşti 34. Pileşti 11. Carpen 35. Podari 12. Castranova 36. Predeşti 13. Călăraşi 37. Robăneşti 14. Celaru 38. Sadova 15. Cernele 39. Sălcuţa 16. Coşoveni 40. Seaca de Pădure 17. Daneţi 41. Şopot 18. Dioşti 42. Şimnicu de Sus 19. Dobreşti 43. Teasc 20. Dobroteşti 44. Terpeziţa 21. Drăgoteşti 45. Teslui 22. Fărcaş 46. Ţuglui 23. Gherceşti 47. Vela 24. Gogoşu 48. Vîrvoru de Jos    4. JUDECĂTORIA FILIAŞIcu sediul în oraşul Filiaşi    ORAŞE  1. Filiaşi    COMUNE  1. Argetoaia 5. Coţofenii din Dos  2. Brădeşti 6. Greceşti  3. Braloştiţa 7. Scăeşti  4. Cernăteşti 8. Secu    5. JUDECĂTORIA SEGARCEAcu sediul în oraşul Segarcea    ORAŞE  1. Segarcea    COMUNE  1. Bîrca 7. Giurgiţa  2. Calopăr 8. Goicea  3. Cerăt 9. Lipovu  4. Dranic 10. Măceşu de Jos  5. Gîngiova 11. Măceşu de Sus  6. Gighera 12. Valea Stancului    JUDEŢUL GALAŢI    1. JUDECĂTORIA GALAŢIcu sediul în municipiul Galaţi    MUNICIPIU  1. Galaţi    COMUNE  1. Braniştea 6. Schela  2. Frumuşiţa 7. Slobozia Conachi  3. Pechea 8. Smîrdan  4. Rediu 9. Şendreni  5. Scînteieşti 10. Tuluceşti                            11. Vînători    2. JUDECĂTORIA LIEŞTIcu sediul în comuna Lieşti    COMUNE  1. Barcea 6. Iveşti  2. Costache Negri 7. Lieşti  3. Fundeni 8. Nămoloasa  4. Griviţa 9. Piscu  5. Independenţa 10. Tudor Vladimirescu                            11. Umbrăreşti    3. JUDECĂTORIA TECUCIcu sediul în municipiul Tecuci    MUNICIPIU  1. Tecuci    COMUNE  1. Brăhăşeşti 9. Gohor  2. Buciumeni 10. Matca  3. Cerţeşti 11. Movileni  4. Corod 12. Munteni  5. Cosmeşti 13. Nicoreşti  6. Cudalbi 14. Priponeşti  7. Drăgăneşti 15. Ţepu  8. Ghidigeni 16. Valea Mărului    4. JUDECĂTORIA TÎRGU BUJORcu sediul în oraşul Tîrgu Bujor    ORAŞE  1. Bereşti 2. Tîrgu Bujor    COMUNE  1. Bălăbăneşti 10. Fîrţăneşti  2. Bălăşeşti 11. Folteşti  3. Băleni 12. Jorăşti  4. Băneasa 13. Măstăcani  5. Bereşti-Meria 14. Oancea  6. Cavadineşti 15. Smulţi  7. Corni 16. Suceveni  8. Cuca 17. Vîrlezi  9. Drăguşeni 18. Vlădeşti    JUDEŢUL GIURGIU    1. JUDECĂTORIA BOLINTIN-VALEcu sediul în oraşul Bolintin-Vale    ORAŞE  1. Bolintin-Vale 2. Mihăileşti    COMUNE  1. Bolintin-Deal 9. Grădinari  2. Bucşani 10. Joiţa  3. Bulbucata 11. Letca Nouă  4. Buturugeni 12. Mîrşa  5. Clejani 13. Ogrezeni  6. Crevedia-Mare 14. Roata de Jos  7. Floreşti-Stoeneşti 15. Ulmi  8. Găiseni 16. Vînătorii Mici    2. JUDECĂTORIA GIURGIUcu sediul în municipiul Giurgiu    MUNICIPIU  1. Giurgiu    COMUNE  1. Adunaţii-Copăceni 16. Izvoarele  2. Băneasa 17. Mihai Bravu  3. Călugăreni 18. Oinacu  4. Colibaşi 19. Prundu  5. Comana 20. Putineiu  6. Daia 21. Răsuceni  7. Frăteşti 22. Schitu  8. Găujani 23. Singureni  9. Ghimpaţi 24. Slobozia 10. Gogoşari 25. Stăneşti 11. Goştinu 26. Stoeneşti 12. Gostinari 27. Toporu 13. Greaca 28. Valea Dragului 14. Hotarele 29. Vărăşti 15. Iepureşti 30. Vedea    JUDEŢUL GORJ    1. JUDECĂTORIA MOTRUcu sediul în oraşul Motru    ORAŞE  1. Motru    COMUNE  1. Bolboşi 6. Mătăsari  2. Borăscu 7. Padeş  3. Cătunele 8. Samarineşti  4. Drăgoteşti 9. Slivileşti  5. Glogova 10. Văgiuleşti    2. JUDECĂTORIA NOVACIcu sediul în oraşul Novaci    ORAŞE  1. Novaci    COMUNE  1. Alimpeşti 5. Crasna  2. Baia de Fier 6. Polovragi  3. Bengeşti-Ciocadia 7. Roşia de Amaradia  4. Bumbeşti-Piţic 8. Săcelu    4. JUDECĂTORIA TÎRGU CĂRBUNEŞTIcu sediul în oraşul Tîrgu Cărbuneşti    ORAŞE  1. Tîrgu Cărbuneşti 2. Ţicleni    COMUNE  1. Albeni 11. Licurici  2. Aninoasa 12. Logreşti  3. Bărbăteşti 13. Prigoria  4. Berleşti 14. Săuleşti  5. Bustuchin 15. Scoarţa  6. Căpreni 16. Stejari  7. Cruşeţ 17. Stoina  8. Dănciuleşti 18. Turburea  9. Hurezani 19. Tînţăreni 10. Jupîneşti 20. Vladimir    4. JUDECĂTORIA TÎRGU JIUcu sediul în municipiul Tîrgu Jiu    MUNICIPIU  1. Tîrgu Jiu    ORAŞE  1. Bumbeşti-Jiu 2. Rovinari    COMUNE  1. Arcani 14. Muşeteşti  2. Bălăneşti 15. Negomir  3. Băleşti 16. Peştişani  4. Bîlteni 17. Plopşoru  5. Brăneşti 18. Runcu  6. Ciuperceni 19. Schela  7. Cîlnic 20. Stăneşti  8. Dăneşti 21. Teleşti  9. Drăguţeşti 22. Tismana 10. Fărcăşeşti 23. Turceni 11. Godineşti 24. Turcineşti 12. Ioneşti 25. Urdări 13. Leleşti    JUDEŢUL HARGHITA    1. JUDECĂTORIA GHEORGHENIcu sediul în Gheorgheni    ORAŞE  1. Gheorgheni    COMUNE  1. Ciumani 5. Remetea  2. Ditrău 6. Suseni  3. Joseni 7. Voşlăbeni  4. Lăzarea    2. JUDECĂTORIA MIERCUREA-CIUCcu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc    MUNICIPIU  1. Miercurea-Ciuc    ORAŞE  1. Băile Tuşnad 2. Bălan    COMUNE  1. Cîrţa 9. Plăieşii de Jos  2. Ciucsîngeorgiu 10. Siculeni  3. Dăneşti 11. Sîncrăieni  4. Frumoasa 12. Sîndominic  5. Lunca de Jos 13. Sînmartin  6. Lunca de Sus 14. Sînsimion  7. Mihăileni 15. Tuşnad  8. Păuleni-Ciuc    3. JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESCcu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc    MUNICIPIU  1. Odorheiu Secuiesc    ORAŞE  1. Cristuru Secuiesc 2. Vlăhiţa    COMUNE  1. Atid 12. Mereşti  2. Avrămeşti 13. Mugeni  3. Brădeşti 14. Ocland  4. Căpîlniţa 15. Praid  5. Corund 16. Săcel  6. Dîrjiu 17. Secuieni  7. Dealu 18. Simoneşti  8. Feliceni 19. Ulieş  9. Lueta 20. Vărşag 10. Lupeni 21. Zetea 11. Mărtiniş    4. JUDECĂTORIA TOPLIŢAcu sediul în oraşul Topliţa    ORAŞE  1. Borsec 2. Topliţa    COMUNE  1. Bilbor 4. Sărmaş  2. Corbu 5. Subcetate  3. Gălăuţaş 6. Tulgheş    JUDEŢUL HUNEDOARA    1. JUDECĂTORIA BRADcu sediul în oraşul Brad    ORAŞE  1. Brad    COMUNE  1. Baia de Criş 7. Luncoiu de Jos  2. Blăjeni 8. Ribiţa  3. Buceş 9. Tomeşti  4. Bucureşci 10. Vaţa de Jos  5. Bulzeştii de Sus 11. Vălişoara  6. Crişcior    2. JUDECĂTORIA DEVAcu sediul în municipiul Deva    MUNICIPIU  1. Deva    ORAŞE  1. Simeria    COMUNE  1. Băcia 9. Gurasada  2. Băiţa 10. Hărău  3. Bătrâna 11. Ilia  4. Brănişca 12. Lăpugiu de Jos  5. Burjuc 13. Rapoltu Mare  6. Cîrjiţi 14. Şoimuş  7. Certeju de Sus 15. Veţel  8. Dobra 16. Vorţa                            17. Zam    3. JUDECĂTORIA HAŢEGcu sediul în oraşul Haţeg    ORAŞE  1. Haţeg    COMUNE  1. Baru 7. Răchitova  2. Băniţa 8. Rîu de Mori  3. Boşorod 9. Sarmizegetuza  4. Bretea Română 10. Sălaşu de Sus  5. Densuş 11. Sîntămăria-Orlea  6. Pui 12. Toteşti                            13. Unirea    4. JUDECĂTORIA HUNEDOARAcu sediul în municipiul Hunedoara    MUNICIPIU  1. Hunedoara    ORAŞE  1. Călan    COMUNE  1. Bunila 5. Lunca Cernii de Jos  2. Cerbăl 6. Pestişu Mic  3. Ghelari 7. Teliucu Inferior  4. Lelese 8. Topliţa    5. JUDECĂTORIA ORĂŞTIEcu sediul în oraşul Orăştie    ORAŞE  1. Orăştie    COMUNE  1. Balşa 5. Orăştioara de Sus  2. Beriu 6. Romoş  3. Geoagiu 7. Turdaş  4. Mărtineşti    6. JUDECĂTORIA PETROŞANIcu sediul în municipiul Petroşani    MUNICIPIU  1. Petroşani    ORAŞE  1. Aninoasa 4. Uricani  2. Lupeni 5. Vulcan  3. Petrila    JUDEŢUL IALOMIŢA    1. JUDECĂTORIA FETEŞTIcu sediul în oraşul Feteşti    ORAŞE  1. Feteşti 2. Ţăndărei    COMUNE  1. Borduşani 6. Săveni  2. Făcăeni 7. Stelnica  3. Giurgeni 8. Sudiţi  4. Mihail Kogălniceanu 9. Valea Ciorii  5. Movila 10. Vlădeni    2. JUDECĂTORIA SLOBOZIAcu sediul în municipiul Slobozia    MUNICIPIU  1. Slobozia    COMUNE  1. Albeşti 10. Gheorghe Doja  2. Amara 11. Gheorghe Lazăr  3. Andrăşeşti 12. Griviţa  4. Bucu 13. Miloşeşti  5. Căzăneşti 14. Munteni-Buzău  6. Ciochina 15. Perieţi  7. Ciulniţa 16. Reviga  8. Cocora 17. Scînteia  9. Cosîmbeşti    3. JUDECĂTORIA URZICENIcu sediul în oraşul Urziceni    ORAŞE  1. Urziceni    COMUNE  1. Adîncata 12. Fierbinţi-Tîrg  2. Alexeni 13. Gîrbovi  3. Armăşeşti 14. Grindu  4. Axintele 15. Ion Roată  5. Balaciu 16. Jilavele  6. Bărcăneşti 17. Manasia  7. Brazii 18. Moviliţa  8. Ciocîrlia 19. Sălcioara  9. Coşereni 20. Sfîntu Gheorghe 10. Drăgoeşti 21. Sineşti 11. Dridu 22. Valea Măcrişului    JUDEŢUL IAŞI    1. JUDECĂTORIA HÎRLĂUcu sediul în oraşul Hîrlău    ORAŞE  1. Hîrlău    COMUNE  1. Belceşti 7. Erbiceni  2. Cepleniţa 8. Focuri  3. Coarnele Caprei 9. Gropniţa  4. Cotnari 10. Pluguri  5. Cucuteni 11. Scobinţi  6. Deleni 12. Şipote    2. JUDECĂTORIA IAŞIcu sediul în municipiul Iaşi    MUNICIPIU  1. Iaşi    COMUNE  1. Andrieşeni 21. Podu Iloaiei  2. Aroneanu 22. Popeşti  3. Bîrnova 23. Popricani  4. Bivolari 24. Probota  5. Bosia 25. Rediu  6. Ciurea 26. Româneşti  7. Dagîţa 27. Schitu Duca  8. Dobrovăţ 28. Scînteia  9. Dumeşti 29. Sineşti 10. Golăieşti 30. Şcheia 11. Grajduri 31. Tansa 12. Holboca 32. Tomeşti 13. Horleşti 33. Trifeşti 14. Ipatele 34. Ţibana 15. Leţcani 35. Ţibăneşti 16. Mădîrjac 36. Ţigănaşi 17. Mironeasa 37. Ţuţora 18. Miroslava 38. Victoria 19. Mogoşeşti 39. Vlădeni 20. Movileni 40. Voineşti    3. JUDECĂTORIA PAŞCANIcu sediul în oraşul Paşcani    ORAŞE  1. Paşcani 2. Tîrgu Frumos    COMUNE  1. Alexandru I. Cuza 13. Moţca  2. Bălţaţi 14. Oţeleni  3. Brăeşti 15. Ruginoasa  4. Butea 16. Sireţel  5. Cristeşti 17. Stolniceni-Prăjescu  6. Hălăuceşti 18. Strunga  7. Heleşteni 19. Tătăruşi  8. Lespezi 20. Tîrgu Frumos  9. Lungani 21. Todireşti 10. Mirceşti 22. Valea Seacă 11. Mirosloveşti 23. Vînători 12. Mogoşeşti-Siret    4. JUDECĂTORIA RĂDUCĂNENIcu sediul în comuna Răducăneni   COMUNE  1. Ciorteşti 6. Gorban  2. Comarna 7. Grozeşti  3. Costuleni 8. Moşna  4. Cozmeşti 9. Prisăcani  5. Dolheşti 10. Răducăneni    JUDEŢUL ILFOV    1. JUDECĂTORIA CORNETUcu sediul în comuna Cornetu    COMUNE  1. Berceni 9. Dobroieşti  2. Bragadiru 10. Domneşti  3. Brăneşti 11. Glina  4. Cernica 12. Jilava  5. Ciorogârla 13. Măgurele  6. Clinceni 14. Pantelimon  7. Cornetu 15. Popeşti-Leordeni  8. Dărăşti-Ilfov 16. Vidra                            17. 1 Decembrie    2. JUDECĂTORIA BUFTEAcu sediul în oraşul Buftea    ORAŞE  1. Buftea    COMUNE  1. Afumaţi 11. Gruiu  2. Baloteşti 12. Moara Vlăsiei  3. Chiajna 13. Mogoşoaia  4. Chitila 14. Nuci  5. Ciolpani 15. Otopeni  6. Corbeanca 16. Periş  7. Dascălu 17. Petrăchioaia  8. Dragomireşti-Vale 18. Snagov  9. Găneasa 19. Ştefăneştii de Jos 10. Grădiştea 20. Tunari                            21. Voluntari    JUDEŢUL MARAMUREŞ    1. JUDECĂTORIA BAIA MAREcu sediul în municipiul Baia Mare    MUNICIPIU  1. Baia Mare    ORAŞE  1. Baia Sprie 3. Şomcuta Mare  2. Seini    COMUNE  1. Ardusat 11. Groşi  2. Ariniş 12. Mireşu Mare  3. Asuaju de Sus 13. Oarţa de Jos  4. Băiţa de sub Codru 14. Recea  5. Băseşti 15. Satulung  6. Bicaz 16. Săcălăşeni  7. Boiu Mare 17. Sălsig  8. Cicîrlău 18. Şişeşti  9. Dumbrăviţa 19. Tăuţii Măgherăuş 10. Fărcaşa 20. Ulmeni                            21. Valea Chioarului    2. JUDECĂTORIA DRAGOMIREŞTIcu sediul în comuna Dragomireşti    COMUNE  1. Bârsana 5. Ieud  2. Bogdan Vodă 6. Rozavlea  3. Botiza 7. Săcel  4. Dragomireşti 8. Săliştea de Sus                             9. Strîmtura    3. JUDECĂTORIA SIGHETU MARMAŢIEIcu sediul în municipiul Sighetu Marmaţiei    MUNICIPIU  1. Sighetu Marmaţiei    COMUNE  1. Bocicoiu Mare 7. Ocna Şugatag  2. Budeşti 8. Remeţi  3. Călineşti 9. Rona de Jos  4. Cîmpulung la Tisa 10. Rona de Sus  5. Deseşti 11. Sarasău  6. Giuleşti 12. Săpînţa                            13. Vadu Izei    4. JUDECĂTORIA TÎRGU LĂPUŞcu sediul în oraşul Tîrgu Lăpuş    ORAŞE  1. Cavnic 2. Tîrgu Lăpuş    COMUNE  1. Băiuţ 6. Cupşeni  2. Cerneşti 7. Lăpuş  3. Coaş 8. Remetea Chioarului  4. Copalnic Mănăştur 9. Suciu de Sus  5. Coroieni 10. Vima Mică    5. JUDECĂTORIA VIŞEU DE SUScu sediul în oraşul Vişeu de Sus    ORAŞE  1. Borşa 2. Vişeu de Sus    COMUNE  1. Bistra 5. Poienile de sub Munte  2. Leordina 6. Repedea  3. Moisei 7. Ruscova  4. Petrova 8. Vişeu de Jos    JUDEŢUL MEHEDINŢI    1. JUDECĂTORIA BAIA DE ARAMAcu sediul în oraşul Baia de Arama    ORAŞE  1. Baia de Arama    COMUNE  1. Bala 4. Obîrşia-Cloşani  2. Balta 5. Ponoarele  3. Izverna    2. JUDECĂTORIA DROBETA-TURNU SEVERINcu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin    MUNICIPIU  1. Drobeta-Turnu Severin    COMUNE  1. Bîlvăneşti 9. Husnicioara  2. Brezniţa-Ocol 10. Ilovăţ  3. Burila Mare 11. Izvoru Bîrzii  4. Căzăneşti 12. Malovăţ  5. Devesel 13. Prunişor  6. Godeanu 14. Şimian  7. Gogoşu 15. Şişeşti  8. Hinova 16. Şovarna    3. JUDECĂTORIA ORŞOVAcu sediul în oraşul Orşova    ORAŞE  1. Orşova    COMUNE  1. Cireşu 4. Iloviţa  2. Dubova 5. Podeni  3. Ieşelniţa 6. Sviniţa    4. JUDECĂTORIA STREHAIAcu sediul în oraşul Strehaia    ORAŞE  1. Strehaia    COMUNE  1. Bîcleş 7. Floreşti  2. Brezniţa-Motru 8. Greci  3. Broşteni 9. Grozeşti  4. Butoieşti 10. Stîngăceaua  5. Corcova 11. Tîmna  6. Dumbrava 12. Voloiac    5. JUDECĂTORIA VÎNJU MAREcu sediul în oraşul Vînju Mare    ORAŞE  1. Vînju Mare    COMUNE  1. Bălăciţa 11. Pădina  2. Corlăţel 12. Pătulele  3. Cujmir 13. Poroina Mare  4. Dîrvari 14. Pristol  5. Gîrla Mare 15. Punghina  6. Gruia 16. Rogova  7. Jiana 17. Salcia  8. Livezile 18. Vînători  9. Obîrşia de Cîmp 19. Vînjuleţ 10. Oprişor 20. Vlădaia    JUDEŢUL MUREŞ    1. JUDECĂTORIA LUDUŞcu sediul în oraşul Luduş    ORAŞE  1. Iernut 2. Luduş    COMUNE  1. Aţintiş 7. Miheşu de Cîmpie  2. Bichiş 8. Papiu Ilarian  3. Bogata 9. Sărmaşu  4. Cheţani 10. Sînger  5. Cuci 11. Tăureni  6. Iclănzel 12. Valea Largă                            13. Zau de Cîmpie    2. JUDECĂTORIA REGHINcu sediul în oraşul Reghin    ORAŞE  1. Reghin    COMUNE  1. Aluniş 13. Hodac  2. Batoş 14. Ibăneşti  3. Băla 15. Ideciu de Jos  4. Beica de Jos 16. Lunca  5. Breaza 17. Lunca Bradului  6. Brâncoveneşti 18. Petelea  7. Chiheru de Jos 19. Răstoliţa  8. Cozma 20. Ruşii-Munţi  9. Crăieşti 21. Solovăstru 10. Deda 22. Stînceni 11. Fărăgău 23. Suseni 12. Gurghiu 24. Vătava    3. JUDECĂTORIA SIGHIŞOARAcu sediul în municipiul Sighişoara    MUNICIPIU  1. Sighişoara    ORAŞE  1. Sângeorgiu de Pădure 2. Sovata    COMUNE  1. Albeşti 7. Fântânele  2. Apold 8. Ghindari  3. Bălăuşeri 9. Neaua  4. Chibed 10. Saschiz  5. Daneş 11. Veţca  6. Nadeş 12. Viişoara                            13. Vînători    4. JUDECĂTORIA TÎRGU MUREŞcu sediul în municipiul Tîrgu Mureş    MUNICIPIU  1. Tîrgu Mureş    COMUNE  1. Acăţări 17. Ogra  2. Band 18. Pănet  3. Ceuaşu de Cîmpie 19. Păsăreni  4. Crăciuneşti 20. Pogăceaua  5. Cristeşti 21. Rîciu  6. Eremitu 22. Sîncraiu de Mureş  7. Ernei 23. Sîngeorgiu de Mureş  8. Găleşti 24. Sînpaul  9. Gheorghe Doja 25. Sînpetru de Cîmpie 10. Glodeni 26. Sîntana de Mureş 11. Gorneşti 27. Şăulia 12. Grebenişu de Cîmpie 28. Şincai 13. Hodoşa 29. Ungheni 14. Livezeni 30. Vărgata 15. Măgherani 31. Voivodeni 16. Miercurea Nirajului    5. JUDECĂTORIA TÎRNĂVENIcu sediul în oraşul Tîrnăveni    ORAŞE  1. Tîrnăveni    COMUNE  1. Adămuş 5. Cucerdea  2. Bahnea 6. Găneşti  3. Băgaciu 7. Mica  4. Coroisînmartin 8. Suplac                             9. Zagăr     JUDEŢUL NEAMŢ    1. JUDECĂTORIA BICAZcu sediul în oraşul Bicaz    ORAŞE  1. Bicaz    COMUNE  1. Bicaz-Chei 7. Grinţieş  2. Bicazu Ardelean 8. Hangu  3. Borca 9. Poiana Teiului  4. Ceahlău 10. Tarcău  5. Dămuc 11. Taşca  6. Farcaşa    2. JUDECĂTORIA PIATRA-NEAMŢcu sediul în municipiul Piatra-Neamţ    MUNICIPIU  1. Piatra-Neamţ    COMUNE  1. Bîrgăuani 13. Piatra Şoimului  2. Bodeşti 14. Podoleni  3. Borleşti 15. Războieni  4. Cîndeşti 16. Rediu  5. Costişa 17. Roznov  6. Dobreni 18. Săvineşti  7. Dragomireşti 19. Ştefan cel Mare  8. Dumbrava Roşie 20. Tazlău  9. Gîrcina 21. Tupilaţi 10. Girov 22. Viişoara 11. Mărgineni 23. Zăneşti 12. Pîngăraţi    3. JUDECĂTORIA ROMANcu sediul în municipiul Roman    MUNICIPIU  1. Roman    COMUNE  1. Bahna 13. Moldoveni  2. Bîra 14. Oniceni  3. Boteşti 15. Poienari  4. Bozieni 16. Români  5. Cordun 17. Sagna  6. Doljeşti 18. Săbăoani  7. Dulceşti 19. Secuieni  8. Făurei 20. Stăniţa  9. Gherăeşti 21. Tămăşeni 10. Horia 22. Trifeşti 11. Icuşeşti 23. Valea Ursului 12. Ion Creangă    4. JUDECĂTORIA TÎRGU-NEAMŢcu sediul în oraşul Tîrgu-Neamţ    ORAŞE  1. Tîrgu-Neamţ    COMUNE  1. Agapia 8. Pipirig  2. Bălţăteşti 9. Răuceşti  3. Brusturi-Drăgăneşti 10. Timişeşti  4. Crăcăoani 11. Ţibucani  5. Grumăzeşti 12. Urecheni  6. Păstrăveni 13. Vînători-Neamţ  7. Petricani    JUDEŢUL OLT    1. JUDECĂTORIA BALŞcu sediul în oraşul Balş    ORAŞE  1. Balş    COMUNE  1. Baldovineşti 6. Morunglav  2. Bîrza 7. Oboga  3. Bobiceşti 8. Pîrşcoveni  4. Dobreţu 9. Voineasa  5. Iancu Jianu 10. Vulpeni    2. JUDECĂTORIA CARACALcu sediul în oraşul Caracal    ORAŞE  1. Caracal 2. Drăgăneşti-Olt    COMUNE  1. Băbiciu 13. Oşica de Sus  2. Bucinişu 14. Radomireşti  3. Cezieni 15. Redea  4. Dăneasa 16. Rotunda  5. Deveselu 17. Scărişoara  6. Dobrosloveni 18. Seaca  7. Dobrun 19. Sprîncenata  8. Drăghiceni 20. Stoeneşti  9. Fălcoiu 21. Stoicăneşti 10. Fărcaşele 22. Traian 11. Gostavăţu 23. Văleni 12. Mihăeşti 24. Vlădila    3. JUDECĂTORIA CORABIAcu sediul în oraşul Corabia    ORAŞE  1. Corabia    COMUNE  1. Brastavăţu 10. Rusăneşti  2. Cilieni 11. Studina  3. Gîrcov 12. Ştefan cel Mare  4. Giuvăreşti 13. Tia Mare  5. Grojdibodu 14. Urzica  6. Ianca 15. Vădastra  7. Izbiceni 16. Vădăstriţa  8. Obîrşia 17. Vişina  9. Orlea    4. JUDECĂTORIA SLATINAcu sediul în municipiul Slatina    MUNICIPIU  1. Slatina    ORAŞE  1. Piatra-Olt 3. Potcoava  2. Scorniceşti    COMUNE  1. Bărăşti 22. Oporelu  2. Brebeni 23. Optaşi-Măgura  3. Brâncoveni 24. Perieţi  4. Cîrlogani 25. Pleşoiu  5. Coloneşti 26. Poboru  6. Corbu 27. Priseaca  7. Coteana 28. Sîmbureşti  8. Crîmpoia 29. Schitu  9. Cungrea 30. Slătioara 10. Curtişoara 31. Spineni 11. Dobroteasa 32. Strejeşti 12. Făgeţelu 33. Şerbăneşti 13. Găneasa 34. Tătuleşti 14. Grădinari 35. Teslui 15. Icoana 36. Topana 16. Izvoarele 37. Tufeni 17. Leleasca 38. Valea Mare 18. Mărunţei 39. Verguleasa 19. Milcov 40. Vitomireşti 20. Movileni 41. Vîlcele 21. Nicolae Titulescu 42. Vultureşti    JUDEŢUL PRAHOVA    1. JUDECĂTORIA CÎMPINAcu sediul în oraşul Cîmpina    ORAŞE  1. Băicoi 3. Cîmpina  2. Breaza    COMUNE  1. Adunaţi 9. Măgureni  2. Băneşti 10. Poiana Cîmpina  3. Brebu 11. Proviţa de Jos  4. Cocorăştii Mislii 12. Proviţa de Sus  5. Cornu 13. Scorţeni  6. Filipeştii de Pădure 14. Şotrile  7. Filipeştii de Tîrg 15. Telega  8. Floreşti 16. Valea Doftanei    2. JUDECĂTORIA MIZILcu sediul în oraşul Mizil    ORAŞE  1. Mizil    COMUNE  1. Baba Ana 7. Fîntînele  2. Boldeşti-Grădiştea 8. Fulga  3. Călugăreni 9. Gura Vadului  4. Ceptura 10. Jugureni  5. Ciorani 11. Sălciile  6. Colceag 12. Tomşani    3. JUDECĂTORIA PLOIEŞTIcu sediul în municipiul Ploieşti    MUNICIPIU  1. Ploieşti    ORAŞE  1. Boldeşti-Scăeni 3. Urlaţi  2. Plopeni    COMUNE  1. Albeşti-Paleologu 18. Lapoş  2. Apostolache 19. Lipăneşti  3. Ariceştii Rahtivani 20. Măneşti  4. Balta Doamnei 21. Păuleşti  5. Bărcăneşti 22. Plopu  6. Berceni 23. Podenii Noi  7. Blejoi 24. Poienarii Burchii  8. Brazi 25. Puchenii Mari  9. Bucov 26. Rîfov 10. Chiojdeanca 27. Salcia 11. Drăgăneşti 28. Sîngeru 12. Dumbrava 29. Şirna 13. Dumbrăveşti 30. Tătaru 14. Gheorghiţa 31. Tîrgşoru Vechi 15. Gorgota 32. Tinosu 16. Gornet-Cricov 33. Vâlcăneşti 17. Iordăcheanu 34. Valea Călugărească    4. JUDECĂTORIA SINAIAcu sediul în oraşul Sinaia    ORAŞE  1. Azuga 3. Comarnic  2. Buşteni 4. Sinaia    COMUNE  1. Secăria  2. Talea    5. JUDECĂTORIA VĂLENII DE MUNTEcu sediul în oraşul Vălenii de Munte    ORAŞE  1. Slănic 2. Vălenii de Munte    COMUNE  1. Aluniş 12. Măgurele  2. Ariceştii Zeletin 13. Măneciu  3. Bălţeşti 14. Păcureţi  4. Bertea 15. Poseşti  5. Cărbuneşti 16. Predeal-Sărari  6. Ceraşu 17. Starchiojd  7. Cosminele 18. Surani  8. Drajna 19. Şoimari  9. Gornet 20. Ştefeşti 10. Gura Vitioarei 21. Teişani 11. Izvoarele 22. Vărbilău    JUDEŢUL SATU MARE    1. JUDECĂTORIA CAREIcu sediul în oraşul Carei    ORAŞE  1. Carei 2. Tăşnad    COMUNE  1. Acîş 11. Moftin  2. Andrid 12. Petreşti  3. Berveni 13. Pir  4. Bogdand 14. Pişcolt  5. Căpleni 15. Sanislău  6. Căuaş 16. Santău  7. Cehal 17. Săcăşeni  8. Craidorolţ 18. Săuca  9. Foieni 19. Supur  10. Hodod 20. Tiream                            21. Urziceni    2. JUDECĂTORIA NEGREŞTI-OAŞcu sediul în oraşul Negreşti-Oaş    ORAŞE  1. Negreşti-Oaş    COMUNE  1. Bătarci 7. Oraşu Nou  2. Bixad 8. Tarna Mare  3. Călineşti-Oaş 9. Tîrşolţ  4. Cămărzana 10. Turţ  5. Certeze 11. Vama  6. Gherţa Mică    3. JUDECĂTORIA SATU MAREcu sediul în municipiul Satu Mare    MUNICIPIU  1. Satu Mare    COMUNE  1. Apa 13. Livada  2. Ardud 14. Medieşu Aurit  3. Bîrsău 15. Micula  4. Beltiug 16. Odoreu  5. Botiz 17. Păuleşti  6. Crucişor 18. Pomi  7. Culciu 19. Socond  8. Doba 20. Terebeşti  9. Dorolţ 21. Turulung 10. Halmeu 22. Valea Vinului 11. Homoroade 23. Vetiş 12. Lazuri 24. Viile Satu Mare    JUDEŢUL SĂLAJ    1. JUDECĂTORIA JIBOUcu sediul în oraşul Jibou    ORAŞE  1. Cehu Silvaniei 2. Jibou    COMUNE  1. Almaşu 14. Letca  2. Băbeni 15. Lozna  3. Bălan 16. Mirşid  4. Benesat 17. Năpradea  5. Creaca 18. Poiana Blenchii  6. Cristolţ 19. Românaşi  7. Cuzăplac 20. Rus  8. Dragu 21. Sălăţig  9. Fildu de Jos 22. Sânmihaiu Almaşului 10. Gîlgău 23. Someş-Odorhei 11. Gîrbou 24. Surduc 12. Hida 25. Zalha 13. Ileanda 26. Zimbor    2. JUDECĂTORIA ŞIMLEU SILVANIEIcu sediul în oraşul Şimleu Silvaniei    ORAŞE  1. Şimleu Silvaniei    COMUNE  1. Bănişor 10. Ip  2. Bobota 11. Marca  3. Camăr 12. Măerişte  4. Carastelec 13. Nuşfalău  5. Chieşd 14. Pericei  6. Cizer 15. Plopiş  7. Crasna 16. Sărmăşag  8. Halmăşd 17. Sîg  9. Horoatu Crasnei 18. Valcău de Jos                            19. Vîrşolţ    3. JUDECĂTORIA ZALĂUcu sediul în municipiul Zalău    MUNICIPIU  1. Zalău    COMUNE  1. Treznea-Agrij 5. Crişeni  2. Bocşa 6. Dobrin  3. Buciumi 7. Hereclean  4. Coşeiu 8. Meseşenii de Jos                             9. Şamşud    JUDEŢUL SIBIU    1. JUDECĂTORIA AGNITAcu sediul în oraşul Agnita    ORAŞE  1. Agnita    COMUNE  1. Alţina 6. Iacobeni  2. Bîrghiş 7. Marpod  3. Brădeni 8. Merghindeal  4. Bruiu 9. Mihăileni  5. Chirpăr 10. Nocrich    2. JUDECĂTORIA AVRIGcu sediul în oraşul Avrig    ORAŞE  1. Avrig 2. Tălmaciu    COMUNE  1. Arpaşu de Jos 4. Porumbacu de Jos  2. Cîrţa 5. Racoviţa  3. Cîrţişoara 6. Turnu Roşu    3. JUDECĂTORIA MEDIAŞcu sediul în municipiul Mediaş    MUNICIPIU  1. Mediaş    ORAŞE  1. Copşa Mică 2. Dumbrăveni    COMUNE  1. Aţel 9. Laslea  2. Axente Sever 10. Micăsasa  3. Bazna 11. Moşna  4. Biertan 12. Şeica Mare  5. Blăjel 13. Şeica Mică  6. Brateiu 14. Tîrnava  7. Dîrlos 15. Valea Viilor  8. Hoghilag    4. JUDECĂTORIA SĂLIŞTEcu sediul în comuna Sălişte    COMUNE  1. Apoldu de Jos 6. Orlat  2. Gura Rîului 7. Poiana Sibiului  3. Jina 8. Sălişte  4. Ludoş 9. Tilişca  5. Miercurea Sibiului    5. JUDECĂTORIA SIBIUcu sediul în municipiul Sibiu    MUNICIPIU  1. Sibiu    ORAŞE  1. Cisnădie 2. Ocna Sibiului    COMUNE  1. Cristian 8. Sadu  2. Loamneş 9. Şlimnic  2. Păuca 10. Şelimbăr  4. Poplaca 11. Şura Mare  5. Răşinari 12. Şura Mică  6. Rîu Sadului 13. Vurpăr  7. Roşia    JUDEŢUL SUCEAVA    1. JUDECĂTORIA CÎMPULUNG MOLDOVENESCcu sediul în oraşul Cîmpulung Moldovenesc    ORAŞE  1. Cîmpulung Moldovenesc    COMUNE  1. Breaza 6. Moldoviţa  2. Frumosu 7. Pojorîta  3. Fundu Moldovei 8. Sadova  4. Izvoarele Sucevei 9. Vama  5. Moldova-Suliţa 10. Vatra Moldoviţei    2. JUDECĂTORIA FĂLTICENIcu sediul în oraşul Fălticeni    ORAŞE  1. Fălticeni    COMUNE  1. Baia 10. Horodniceni  2. Bogdăneşti 11. Mălini  3. Boroaia 12. Preuteşti  4. Buneşti 13. Rădăşeni  5. Cornu Luncii 14. Rîşca  6. Dolhasca 15. Slatina  7. Dolheşti 16. Vadu Moldovei  8. Drăguşeni 17. Vultureşti  9. Forăşti    3. JUDECĂTORIA GURA HUMORULUIcu sediul în oraşul Gura Humorului    ORAŞE  1. Gura Humorului    COMUNE  1. Cacica 5. Ostra  2. Drăgoieşti 6. Păltinoasa  3. Frasin 7. Pîrteştii de Jos  4. Mănăstirea Humorului 8. Stulpicani                             9. Valea Moldovei    4. JUDECĂTORIA RĂDĂUŢIcu sediul în oraşul Rădăuţi    ORAŞE  1. Rădăuţi 3. Solca  2. Siret    COMUNE  1. Arbore 14. Horodnic  2. Bălcăuţi 15. Marginea  3. Bilca 16. Muşeniţa  4. Brodina 17. Putna  5. Cajvana 18. Satu Mare  6. Calafindeşti 19. Straja  7. Dorneşti 20. Suceviţa  8. Emil Bodnaraş 21. Ulma  9. Frătăuţii Noi 22. Vicovu de Jos 10. Frătăuţii Vechi 23. Vicovu de Sus 11. Gălăneşti 24. Volovăţ 12. Grămeşti 25. Zamostea 13. Grăniceşti    5. JUDECĂTORIA SUCEAVAcu sediul în municipiul Suceava    MUNICIPIU  1. Suceava    COMUNE  1. Adîncata 11. Moara  2. Bosanci 12. Pătrăuţi  3. Botoşana 13. Salcea  4. Ciprian Porumbescu 14. Siminicea  5. Dărmăneşti 15. Stroieşti  6. Dumbrăveni 16. Şcheia  7. Fîntînele 17. Todireşti  8. Ipoteşti 18. Udeşti  9. Liteni 19. Vereşti 10. Mitocu Dragomirnei 20. Zvoriştea    6. JUDECĂTORIA VATRA DORNEIcu sediul în oraşul Vatra Dornei    ORAŞE  1. Vatra Dornei    COMUNE  1. Broşteni 6. Iacobeni  2. Cîrlibaba 7. Panaci  3. Crucea 8. Poiana Stampei  4. Dorna-Arini 9. Şaru Dornei  5. Dorna Candrenilor    JUDEŢUL TELEORMAN    1. JUDECĂTORIA ALEXANDRIAcu sediul în oraşul Alexandria    MUNICIPIU  1. Alexandria    COMUNE  1. Băbiţa 10. Măgura  2. Bogdana 11. Mîrzăneşti  3. Brînceni 12. Nanov  4. Bujoreni 13. Orbeasca  5. Buzescu 14. Plosca  6. Călineşti 15. Poroschia  7. Drăgăneşti-Vlaşca 16. Purani  8. Furculeşti 17. Răsmireşti  9. Mavrodin 18. Ştorobăneasa                            19. Ţigăneşti    2. JUDECĂTORIA ROŞIORI DE VEDEcu sediul în oraşul Roşiori de Vede    ORAŞE  1. Roşiori de Vede    COMUNE  1. Balaci 13. Peretu  2. Călmăţuiu 14. Rădoieşti  2. Călmăţuiu de Sus 15. Săceni  4. Ciolăneşti 16. Scrioaştea  5. Crîngeni 17. Sfinţeşti  6. Dideşti 18. Siliştea Nouă  7. Dobroteşti 19. Stejaru  8. Drăcşenei 20. Troianul  9. Drăgăneşti-Vede 21. Vîrtoape 10. Măldăeni 22. Vedea 11. Necşeşti 23. Zîmbreasca 12. Olteni    3. JUDECĂTORIA TURNU MĂGURELEcu sediul în municipiul Turnu Măgurele    MUNICIPIU  1. Turnu Măgurele    COMUNE  1. Ciuperceni 8. Putineiu  2. Crîngu 9. Salcia  3. Islaz 10. Seaca  4. Lisa 11. Segarcea-Vale  5. Liţa 12. Slobozia Mîndra  6. Lunca 13. Traian  7. Plopii-Slăviteşti    4. JUDECĂTORIA VIDELEcu sediul în oraşul Videle    ORAŞE  1. Videle    COMUNE  1. Blejeşti 9. Poeni  2. Botoroaga 10. Sîrbeni  3. Cosmeşti 11. Scurtu Mare  4. Crevenicu 12. Siliştea  5. Gălăteni 13. Talpa  6. Gratia 14. Tătărăştii de Jos  7. Mereni 15. Tătărăştii de Sus  8. Moşteni 16. Trivalea-Moşteni    5. JUDECĂTORIA ZIMNICEAcu sediul în oraşul Zimnicea    ORAŞE  1. Zimnicea    COMUNE  1. Bragadiru 7. Năsturelu  2. Bujoru 8. Piatra  3. Cervenia 9. Pietroşani  4. Conţeşti 10. Smîrdioasa  5. Frumoasa 11. Suhaia  6. Izvoarele 12. Viişoara    JUDEŢUL TIMIŞ    1. JUDECĂTORIA DETAcu sediul în oraşul Deta    ORAŞE  1. Deta    COMUNE  1. Banloc 7. Jebel  2. Ciacova 8. Liebling  3. Denta 9. Moraviţa  4. Gătaia 10. Tormac  5. Giera 11. Voiteg  6. Jamu Mare    2. JUDECĂTORIA FĂGETcu sediul în comuna Făget    COMUNE  1. Bethausen 6. Margina  2. Curtea 7. Mănăştiur  3. Dumbrava 8. Ohaba Lungă  4. Făget 9. Pietroasa  5. Fîrdea 10. Tomeşti                            11. Traian Vuia    3. JUDECĂTORIA LUGOJcu sediul în municipiul Lugoj    MUNICIPIU  1. Lugoj    ORAŞE  1. Buziaş    COMUNE  1. Balinţ 10. Gavojdia  2. Bara 11. Ghizela  3. Bârna 12. Nădrag  4. Belinţ 13. Niţchidorf  5. Boldur 14. Racoviţa  6. Brestovăţ 15. Secaş  7. Coşteiu 16. Ştiuca  8. Criciova 17. Topolovăţu Mare  9. Darova 18. Victor Vlad Delamarina    4. JUDECĂTORIA SÎNNICOLAU MAREcu sediul în oraşul Sînnicolau Mare    ORAŞE  1. Sînnicolau Mare    COMUNE  1. Beba Veche 6. Lovrin  2. Cenad 7. Periam  3. Comloşu Mare 8. Sînpetru Mare  4. Dudeştii Vechi 9. Teremia Mare  5. Lenauheim 10. Variaş    5. JUDECĂTORIA TIMIŞOARAcu sediul în municipiul Timişoara    MUNICIPIU  1. Timişoara    ORAŞE  1. Jimbolia    COMUNE  1. Becicherecu Mic 14. Moşniţa Nouă  2. Biled 15. Orţişoara  3. Bogda 16. Peciu Nou  4. Cărpiniş 17. Pişchia  5. Cenei 18. Recaş  6. Chevereşu Mare 19. Remetea Mare  7. Dumbrăviţa 20. Sacoşu Turcesc  8. Foeni 21. Satchinez  9. Ghiroda 22. Săcălaz 10. Giarmata 23. Sînăndrei 11. Giroc 24. Sînmihaiu Român 12. Giulvăz 25. Şag 13. Maşloc 26. Uivar    JUDEŢUL TULCEA    1. JUDECĂTORIA BABADAGcu sediul în oraşul Babadag    ORAŞE  1. Babadag    COMUNE  1. Baia 7. Sarichioi  2. Beidaud 8. Slava Cercheză  3. Casimcea 9. Stejaru  4. Ceamurlia de Jos 10. Topolog  5. Ciucurova 11. Unirea  6. Mihai Bravu    2. JUDECĂTORIA MĂCINcu sediul în oraşul Măcin    ORAŞE  1. Macin 2. Isaccea    COMUNE  1. Carcaliu 8. Jijila  2. Cerna 9. Luncaviţa  3. Dăeni 10. Ostrov  4. Dorobanţu 11. Peceneaga  5. Greci 12. Smîrdan  6. Grindu 13. Turcoaia  7. Hamcearca 14. 23 August    3. JUDECĂTORIA TULCEAcu sediul în municipiul Tulcea    MUNICIPIU  1. Tulcea    ORAŞE  1. Sulina    COMUNE  1. C.A. Rosetti 10. Maliuc  2. Ceatalchioi 11. Mihail Kogălniceanu  3. Chilia Veche 12. Nalbant  4. Crişan 13. Niculiţel  5. Frecăţei 14. Nufăru  6. Horia 15. Sfîntu Gheorghe  7. Independenţa 16. Somova  8. Izvoarele 17. Valea Nucarilor  9. Mahmudia 18. 1 Mai    JUDEŢUL VASLUI    1. JUDECĂTORIA BÎRLADcu sediul în municipiul Bîrlad    MUNICIPIU  1. Bîrlad    ORAŞE  1. Murgeni    COMUNE  1. Alexandru Vlahuţă 13. Iveşti  2. Banca 14. Măluşteni  3. Băcani 15. Perieni  4. Blăgeşti 16. Pogana  5. Bogdăneşti 17. Puieşti  6. Bogdăniţa 18. Roşieşti  7. Coroieşti 19. Şuletea  8. Epureni 20. Tutova  9. Fălciu 21. Viişoara 10. Ghergheşti 22. Vinderei 11. Griviţa 23. Voineşti 12. Iana 24. Vutcani                            25. Zorleni    2. JUDECĂTORIA HUŞIcu sediul în oraşul Huşi    ORAŞE  1. Huşi    COMUNE  1. Arsura 9. Găgeşti  2. Berezeni 10. Hoceni  3. Boţeşti 11. Lunca Banului  4. Buneşti-Avereşti 12. Olteneşti  5. Creţeşti 13. Pădureni  6. Dimitrie Cantemir 14. Stănileşti  7. Drînceni 15. Tătărani  8. Duda-Epureni 16. Vetrişoaia    3. JUDECĂTORIA VASLUIcu sediul în municipiul Vaslui    MUNICIPIU  1. Vaslui    ORAŞE  1. Negreşti    COMUNE  1. Albeşti 15. Lipovăţ  2. Băceşti 16. Micleşti  3. Bălteni 17. Muntenii de Jos  4. Bogdana 18. Oşeşti  5. Codăeşti 19. Poieneşti  6. Costeşti 10. Pungeşti  7. Dăneşti 21. Rebricea  8. Deleni 22. Soleşti  9. Deleşti 23. Ştefan cel Mare 10. Dragomireşti 24. Tanacu 11. Dumeşti 25. Tăcuta 12. Gîrceni 26. Todireşti 13. Ivăneşti 27. Văleni 14. Laza 28. Vultureşti                            29. Zăpodeni    JUDEŢUL VÎLCEA    1. JUDECĂTORIA BĂLCEŞTIcu sediul în comuna Bălceşti    COMUNE  1. Bălceşti 8. Măciuca  2. Făureşti 9. Roşiile  3. Fîrtăţeşti 10. Stăneşti  4. Ghioroiu 11. Tetoiu  5. Grădiştea 12. Valea Mare  6. Laloşu 13. Zătreni  7. Livezi    2. JUDECĂTORIA BREZOIcu sediul în oraşul Brezoi    ORAŞE  1. Brezoi 2. Călimăneşti    COMUNE  1. Berislăveşti 5. Perişani  2. Boişoara 6. Racoviţa  3. Cîineni 7. Sălătrucel  4. Malaia 8. Voineasa    3. JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANIcu sediul în oraşul Drăgăşani    ORAŞE  1. Drăgăşani    COMUNE  1. Amărăşti 10. Orleşti  2. Creţeni 11. Pesceana  3. Drăgoeşti 12. Prundeni  4. Glăvile 13. Scundu  5. Guşoeni 14. Suteşti  6. Ioneşti 15. Ştefăneşti  7. Lungeşti 16. Şuşani  8. Mădulari 17. Voiceşti  9. Olanu    4. JUDECĂTORIA HOREZUcu sediul în oraşul Horezu    ORAŞE  1. Horezu    COMUNE  1. Alunu 12. Păuşeşti  2. Bărbăteşti 13. Pietrari  3. Berbeşti 14. Popeşti  4. Cernişoara 15. Roeşti  5. Copăceni 16. Sineşti  6. Costeşti 17. Slătioara  7. Lădeşti 18. Stoeneşti  8. Lăpuşata 19. Stroeşti  9. Mateeşti 20. Tomşani 10. Măldăreşti 21. Vaideeni 11. Oteşani    5. JUDECĂTORIA RÎMNICU VÎLCEAcu sediul în municipiul Rîmnicu Vîlcea    MUNICIPIU  1. Rîmnicu Vîlcea    ORAŞE  1. Băile Govora 3. Ocnele Mari  2. Băile Olăneşti    COMUNE  1. Băbeni 11. Mihăeşti  2. Budeşti 12. Milcoiu  3. Bujoreni 13. Muereasca  4. Buneşti 14. Nicolae Bălcescu  5. Dăeşti 15. Păuşeşti-Măglaşi  6. Dănicei 16. Runcu  7. Frînceşti 17. Stoileşti  8. Galicea 18. Şirineasa  9. Goleşti 19. Vlădeşti 10. Goranu    JUDEŢUL VRANCEA    1. JUDECĂTORIA ADJUDcu sediul în oraşul Adjud    ORAŞE  1. Adjud    COMUNE  1. Bogheşti 5. Pufeşti  2. Corbiţa 6. Rugineşti  3. Homocea 7. Tănăsoaia  4. Păuneşti    2. JUDECĂTORIA FOCŞANIcu sediul în municipiul Focşani    MUNICIPIU  1. Focşani    ORAŞE  1. Odobeşti    COMUNE  1. Andreiaşu de Jos 23. Năneşti  2. Băleşti 24. Năruja  3. Bîrseşti 25. Nereju  4. Boloteşti 26. Nistoreşti  5. Bordeşti 27. Paltin  6. Broşteni 28. Poiana Cristei  7. Cîmpineanca 29. Reghiu  8. Cîrligele 30. Sihlea  9. Chiojdeni 31. Slobozia Bradului 10. Ciorăşti 32. Slobozia Ciorăşti 11. Coteşti 33. Suraia 12. Dumbrăveni 34. Tătăranu 13. Dumitreşti 35. Tîmboeşti 14. Garoafa 36. Tulnici 15. Goleşti 37. Urecheşti 16. Gugeşti 38. Valea Sării 17. Gura Caliţei 39. Vînători 18. Jariştea 40. Vîrteşcoiu 19. Jitia 41. Vidra 20. Măicăneşti 42. Vintileasca 21. Mera 43. Vrîncioaia 22. Milcovul 44. Vulturu    3. JUDECĂTORIA PANCIUcu sediul în oraşul Panciu    ORAŞE  1. Mărăşeşti 2. Panciu    COMUNE  1. Cîmpuri 5. Soveja  2. Fitioneşti 6. Străoane  3. Moviliţa 7. Ţifeşti  4. Răcoasa 8. Vizantea-Livezi    MUNICIPIUL BUCUREŞTI    1. JUDECĂTORIA SECTORULUI 1    2. JUDECĂTORIA SECTORULUI 2    3. JUDECĂTORIA SECTORULUI 3    4. JUDECĂTORIA SECTORULUI 4    5. JUDECĂTORIA SECTORULUI 5    6. JUDECĂTORIA SECTORULUI 6cu sediile în municipiul Bucureşti----------Anexa a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 326 din 22 iunie 1998, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 25 iunie 1998.Anexa a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 635 din 5 august 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 9 august 1999.Anexa a fost modificată conform pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002, cu pct. 6.Anexa a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 237 din 7 martie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 16 martie 2007.Anexa a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 27 din 9 ianuarie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2008.Anexa a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 868 din 30 august 2011, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2011.Anexa a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 34 din 30 ianuarie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 4 februarie 2013.Anexa a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 794 din 23 septembrie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015.-------