HOTĂRÂRE nr. 326 din 24 august 2005 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii(actualizată la data de 29 septembrie 2015*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ----------În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 166/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 30/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică, asimilat magistraţilor, din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 31/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 16 februarie 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

    judecător dr. Dan Lupaşcu
    Bucureşti, 24 august 2005.Nr. 326.  +  AnexăREGULAMENT 24/08/2005